Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

Через систему лекцій та практичних завдань формування в учнів уміння у відповідному навчальному середовищі складання і виконання • найпростіших алгоритмів опрацювання величин числового типу • найпростіших алгоритмів з використанням величин логічного типу• алгоритмів опрацювання величин за допомогою методу розбиття задачі на підзадачі

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)