Каталог курсів

InformationTechnology
Безкоштовний
Частин: 1

Рассмотрен раздел решения задач по теме “Целые числа”. Как показывает практика работы с учащимися, ученик воспринимает целое число, как единое целое, а не набор цифр, с которыми можно совершать различные операции. Имея набор таких задач, можно раскрыть отдельные темы программирования достаточно качественно. Особенно это помогает при подготовке учащихся к олимпиадам. Преимуществом такого подхода является конструирование задач из минимального количества инструкций, а также достаточно простая “ручная” прокрутка программы, что немаловажно для понимания задачи.Курс рассчитан на10 часов. Разбит на 4 модуля. Подготовлен для учеников 8-9 классов. Данный курс является одним из элементов подготовки к олимпиаде и посвящен решению более понятных для начинающих "олимпиадников" задач на работу с целыми числами.Начальные требования к учащимся : знание основ алгоритмизации и программирование. Ориентирован на знание конструкций языка Паскаль. Предусмотрено решение задач различного уровня сложности. Приводятся примеры решения олимпиадных задач.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (8)

 

Miscellaneous
для копирования
Семенова Дария Анатольевна
Безкоштовний

проба

Lection number Лекцій (9)

 

BiologicalSciences
Давня українська література
Иванов Иван Иванович
Безкоштовний

Дистанційний курс «Давня українська література» складається з 14 тем, має на меті розширити знання учнів з історії виникнення й формування літератури від часів Київської Русі до кінця XVIII cт., коли літературну естафету продовжили митці нового світоглядного мислення.
Учні завдяки запропонованому матеріалу зможуть дізнатися про історичні передумови становлення давньої української літератури, найдавніші рукописні та друковані книги, ознайомитеся з літературними пам’ятками того часу. Розповідь про добу українського Ренесансу і бароко допоможе їм уявити і зрозуміти особливості культурного розвитку України, а також значення творчості І.Вишенського, І.Величковського, Г.Сковороди та інших яскравих постатей цього періоду.
Матеріали лекцій містять інформацію аналітичного характеру, розкривають ті чи інші особливості літературних реалій, художні особливості змісту, відомості з теорії літератури, ілюстративний матеріал. Запропоновані запитання, творчі й тестові завдання допоможуть учням перевірити свої знання.Української давня література варта того, щоб нею захоплювалися, читали, дискутували, досліджували кожне слово старовинних текстів, адже нове перечитування творів надає не тільки естетичну насолоду, але і спонукає до нового переосмислення одвічних людських цінностей моралі, добра, любові, до роздумів, хто ми є і звідки наші корені.
Давня література формувалася на теренах слави, коли Київська держава сяяла своєю могутністю серед інших європейських країн, і в часи міжусобиць та Руїни. Але літературне слово неможливо зупинити, воно вічне як Всевишній розум.
Підготовлено авторським колективом (Писарюк Валентина Андріївна, вчитель української мови та літератури НВК № 1, Кондратьєва Олена Іванівна, методист методичного кабінету відділу освіти, Романов Олександр Миколайович, учитель інформатики НВК № 9)

Lection number Лекцій (14)
Tasks number Завдань (16)

 

Humanities
Українська література за межами України
Шаповалова Ольга Анатоліївна
Безкоштовний
Частин: 2

Курс складається із двох лекцій та тестових завдань на перевірку засвоєння вивченого матеріалу.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (3)

 

BiologicalSciences
Безкоштовний
Частин: 3

Курс состоит из трёх частей и предполагает изучение творчества А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя

Lection number Лекцій (14)
Tasks number Завдань (8)

 

Humanities
Діалектологія
Солдатова Світлана Михайлівна
Безкоштовний

Дистанційний курс для студентів філологічних спеціальностей.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (7)

 

Miscellaneous
Безкоштовний

Познайомитися з різними видами задач на відсотки, які розв'язуються за допомогою пропорцій.Перевірити вміння учнів застосувати набуті знання у нестандартній ситуаціїПоказати можливість застосування математичного апарату до розв'язування різноманітних прикладних задачРозвинути увагу, логічне мислення, самооцінку учнів.

Lection number Лекцій (0)

 

Humanities
La vie scolaire
Чебакова Наталія Володимірівна
Безкоштовний

Курс з француззької мови за темою: " Шкільне життя". Вивчення нового матеріалу, поглиблення і систематизація знань, граматика і вправи.

Lection number Лекцій (9)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Ядерна фізика. Атомне ядро. Ядерна енергетика
Шаповалова Виктория Валентиновна
Безкоштовний

Вплив радіації на живі організмиЯдерна енергетикаЯдерний реакторЯдерні реакції

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (2)

 

Humanities
The Preposition (Прийменник)
Милостивий Віктор Іванович
Безкоштовний
Частин: 3

Прийменник -це службове слово, яке виражає різні відношення між словами в реченні чи словосполученні. В українській мові відношення між словами виражаються за допомогою відмінкових закінчень або відмінкових закінчень у сполученні з прийменниками. На відміну від української мови, прийменник в англійській мові може стояти не лише перед словом, до якого він відноситься, а й у кінці речення або інфінітивного звороту. І в українській, і в англійській мові прийменники, як правило, багатозначні, внаслідок чого одному й тому ж прийменнику англійської мови відповідає кілька українських прийменників, а один і той же український прийменник у різних контекстах перекладається різними англійськими прийменниками.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)