04.01.2012Застосування ІКТ у навчальному процесі

       На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід'ємною частиною життя людини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок надають велику увагу вихованню дитини і сприйняття нею навколишнього світу. Істотно змінюється і характер  улюбленої практичної діяльності - гри.
       За цих умов кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо  вчитель не використовує в роботі з учнями комп'ютерні технології та Інтернет.
      Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Сьогодні ж, з огляду на сучасні реалії, учитель повинен вносити в навчальний процес нові методи й форми подачі матеріалу. Адже  мозок дитини, налаштований на отримання знань за допомогою комп'ютерних технологій і онлайнових засобів, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію. А вчителі отримали можливість подавати навчальний матеріал таким чином,  щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня, навчити дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати й використовувати в практичній діяльності величезну масу інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.
    Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання, таких, як дошка, крейда, друковані джерела (підручники, зошити з друкованою основою) та сучасних інформаційних технологій, у тому числі й комп'ютерних. Адже викорисання ІКТ на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним.
   Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою,  здатною імітувати інші іграшки й різноманітні ігри, сучасний комп'ютер разом із тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії й запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити учня, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми й методи навчання. Завдяки  використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це має значний вплив на емоційну сферу школяра, сприяючи активізації навчальної діяльності учнів, підвищенню пізнавальної активності, інтересу до предмету та навчання взагалі.
 
Оцінити статтю
Оцінити статтю
  • Currently 4.25/5
 
 
Iншi статтi