Тест на визначення сформованості загальних творчих здібностей

Уважно прочитайте пункти і проти кожного з них поставте "так", якщо твердження збігається з вашою думкою про себе, або слово "ні", якщо не збігається.

1. Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей чи умов,

2. Мені подобається вирішувати типові, стандартні завдання.

3. Я, здається, охочіше створював би або конструював нове, ніж поліпшував, удосконалював би старе.

4. Звичайно я обачливий, коли маю справу з колективом.

5. Здебільшого я дію самостійно, без допомоги і підказок друзів та старших.

6. Ніколи не намагався змінити стосунки між собою й моїми товаришами.

7. Часто-густо я утримуюся від висування ідей, позицій, хоча й маю їх.

8. Мені щастить знайти нестандартне, оригінальне вирішення завдання.

9. Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності.

10. Мені  притаманне прагнення реалізувати одночасно кілька ідей, вирішувати кілька проблем.

11. Я частенько сам вступаю в суперечку з колегами.

12. 3вичайно я легко п9годжуюся з іншими і підкоряюся колективній думці.

13. У мене часто виникають оригінальні ідеї.

14. Мені подобається виконувати роботи за розробленим планом, схемою, інструкцією.

15. Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї.

16. Я вважаю за краще виконувати роботу по-новому, хоча й знаю, що ризикую бути незрозумілим товаришами.

17. Як правило, я працюю без істотних змін, відхилень від тих рекомендацій, які мені дають методички.

18. Мені часто доводилося виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями.

19. Мені подобається виконувати завдання досконалішого характеру.

20. Я завжди відстоюю свою думку, якщо в ході дискусії не виявляю серйозних вад.

За кожну відповідь "так" на запитання 1, З, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,19 ,20 і відповідь "ні" на запитання 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18виставляють 2 бали. Якщо набрано 31-40 балів - високий рівень творчих здібностей, 16-30 - середній, 1-15 - низький.

Подобається