Проблемный семинар

Проблемний семінар
Розвиток інноваційної особистості учня
засобами технології критичного мислення
Розширюємо методичну палітру
Методичний вернісаж наробок шкільних МО
 
План
I. Розвиток інноваційної особистості учня засобами технології критичного мислення
1. Розминка
Мета етапу: активізація розумової діяльності, підготовка для подальшої співпраці
Методи: розминка «Спочатку було слово»
З літер слова «технологія» створити нові слова
 
2. Мотивація
Мета етапу: демонстрація важливості вміння критично мислити з опорою на особистий досвід
Методи: «Метод прес»
На початку семінару вчителі обирають різнокольорові капелюшки і об’єднуються в пари
 
 
 
Завдання. Ознайомитися з казкою «Навіщо людям учитися мислити критично?»  і відповісти на запитання навіщо вміти критично мислити під час вивчення математики?
Відповідь надається кожною парою у вигляді
 Я считаю...
потому, что...
например...
следовательно...
3. Актуалізація
Мета етапу: звернення до досвіду щодо розуміння понять пов’язаних з технологією критичного мислення, усвідомлення мети семінару.
Методи: «Асоціативний кущ»
Завдання. Створити «асоціативний кущ» ключовим словом якого є «критичне мислення»
 
З допомогою керівника МО вчителі аналізують створений «кущ»
 
4. Усвідомлення змісту
Мета етепу: вивчення структури уроку критичного мислення та основних прийомів проведення етапу
Методи: комп’ютерні презентації шкільних МО, створення «особистісного» тексту
Етапи уроку
Що передбачає етап
Розминка
 
Мотивація
 
Актуалізація
 
Усвідомлення змісту
 
Рефлексія
 
 
 
 
 
5. Рефлексія 
Мета етапу: переведення змісту вивченого у власні надбання, оцінювання значущості семінару
Методи: «Розумовий куб», «Самооцінка», «Різнокольорові капелюшки»
Керівник МО передає по групах куб на гранях якого записані етапи уроку. Учасник групи кидає куб та обирає грань, де записано завдання, що буде виконувати група.
Завдання 1. Визначити, які дії вчителя передбачає кожний етап (алгоритм дій вчителя на етапі уроку).
Свої варіанти відповідей учасники оформлюють письмово на клейових аркушах, з яких після озвучування складається «будиночок».
Завдання 2. Індивідуально оцінити цінність семінару, застосовуючи шкалу оцінювання

2

 
4
3
 
Маркером позначити свій вибір на шкалі
Завдання 3. Співпрацюючи в парах підбити підсумок та зробити самоаналіз семінару залежно від чотирьох розданих карток-підказок.
 
Картки - підказки
Під час аналізу оголошуються основні факти, відомості. Не оголошується особисте ставлення до ситуації. Можна орієнтуватись на запитання:
1.Яка тема проведеного уроку?
2. Які знання, вміння було відтворено на початку уроку?
3. Які нові знання отримали на уроці?
4. Які методи роботи використовували?
5. Чи всі учні працювали активно?
Критика, висвітлює негативні сторони ситуації. . Можна орієнтуватись на запитання:
1. Що заважало вам працювати продуктивно та успішно?
2. Що заважало іншим учням, вчителю?
3. Що було зайвим на уроці?
4.Які негативні елементи уроку ви помітили?
Емоції, почуття, викликані ситуацією, визначення, на розвиток яких здібностей вплинула подія. . Можна орієнтуватись на запитання:
В якому настрої ви прибули на урок?
2. В якому настрої перебували учні на уроці?
3. Який був настрій у вашого вчителя?
4. На розвиток яких здібностей, рис характеру вплив цей урок?
Життєвий урок, який можна винести з уроку. . Можна орієнтуватись на запитання:
1. Що корисного ви винесли з уроку?
2. Чому ви можете сказати, що цей урок важливий для вас?
3. Де, в яких ситуаціях ви можете використовувати набутий досвід?
Подобається