перевірна робота з природрзнавства №4 4 клас


Перевірна робота № 4
Прізвище, ім’я_________________________________
В-І
1. Місце, де починається річка, називається:
        а) притокою;        б) руслом;    в) витоком.
2. Більшість боліт України знаходиться :
    а) в Карпатах; б) на Поліській низовині;
    в) на Південному березі Криму.
3. У шахтах добувають:
   а) природний газ, нафту;
   б) торф, залізну руду, глину, граніт, вапняк;
   в) кам'яне і буре вугілля, залізну і марганцеву руду, кам'яну сіль.
4. Підкресліть слова, які познача¬ють форми земної поверхні:
     річка, озеро, гори, яр, оке¬ан, рівнина, горб, море.
5. Яке море замерзає взимку?
_____________________________________________________

6. Які великі річки протікають по території нашої країни?_1.______________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________
4.______________________________________________
5.______________________________________________
7.Яких правил треба дотримуватися, щоб не забруднювалась вода у водоймах?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Перевірна робота № 4
Прізвище, ім’я_________________________________
В-ІІ
1. Місце, де річка впадає у море, називається:                    а) притокою,   б) руслом    в) гирлом
2. Яка річка бере початок в Україні?                                   а) Дніпро б) Південний Буг  в)Дунай  
3. Відкритим способом добувають:
а) природний газ, нафту;
б) торф, залізну руду, глину, граніт, вапняк;
в) кам'яне і буре вугілля, залізну і марганцеву руду, кам'яну сіль.
     4. Підкресліть слова, які познача¬ють форми земної поверхні:
річка, озеро, гори, яр, оке¬ан, рівнина, горб, море.
5. Закінчи речення:
Місце, де на поверхню землі виходить підземна вода називають________________________________
6. Запиши назви найбільших озер України:
1.________________________________________
2._______________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
7. Запропонуй свої шляхи збереження природи на планеті Земля.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Подобається