Особливості ЗНО-2015


Зовнішнє незалежне оцінювання має на меті виявити та оцінити рівень навчальних досягнень вступників з предмета, а також ступінь підготовленості випускників шкіл до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

У 2015 році зовнішнє незалежне оцінювання має наступні особливості:

 1. Термін дії сертифікатів ЗНО минулих років скасовано. Для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року.
 1. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з переліку, до якого входять 12 навчальних предмети. Тести з всесвітньої історії та світової літератури у 2015 році не складаються.
 1. Тести ЗНО з української мови і літератури та математики мають два рівні складності – базовий і поглиблений, обрати який слід буде під час реєстрації.

Рівень складності тесту, необхідний для вступу на навчання, визначається Правилами прийому до обраного вищого навчального закладу.

Базовий рівень тесту складатимуть всі абітурієнти, незалежно від того, на яку спеціальність вони будуть подавати документи.

За виконання поглибленого рівня тесту з української мови і літератури та математики буде визначатися два результати за 200-бальною шкалою: за базову частину та за поглиблену частину.

Сертифікаційна робота (тест) з математики

 • Базовий рівень (зошит на 16 сторінок).

Загальна кількість завдань складає 30 завдань трьох форм: 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих, 4 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»), 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, два з яких є структурованими.

Складність завдань тесту базового рівня відповідає програмі з математики для 5-9-х класів та програмі з математики для 10-11-х класів академічного рівня.

На виконання сертифікаційної роботи базового рівня відводиться 130 хвилин.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 48.

 • Поглиблений рівень (зошит на 20 сторінок).

Загальна кількість завдань складає 36 завдань: 30 завдань базового рівня (бланк відповідей А) трьох форм: 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих, 4 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»), 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, два з яких є структурованими та 6 завдань поглибленого рівня (бланк відповідей Б)  двох форм: 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю та 2 завдання з розгорнутою відповіддю.

Складність завдань тесту поглибленого рівня відповідає програмі з математики профільного рівня для 10-11-х класів. Ці завдання перевіряють математичну культуру учасника ЗНО та знання й навички, які йому потрібні доля подальшого вивчення математики у ВНЗ, де математика є профільним предметом. Відповіді, зазначені у бланку Б, перевіряються екзаменаторами.

На виконання сертифікаційної роботи базового рівня відводиться 210 хвилин (130 хвилин на виконання завдань базового рівня та 80 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 66.

Сертифікаційна робота (тест) з української мови і літератури

 • Базовий рівень (зошит на 16 сторінок та два бланка відповідей (бланк А і бланк Б)).

Загальна кількість завдань роботи складає 58 завдань, з яких завдання 1-33 і завдання 58 передбачають перевірку знань, умінь і навичок з української мови, а завдання 34-57 перевірятимуть знання, уміння й навички з української літератури. Завдання з мови і літератури - двох форм: завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти поданих варіантів та завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Завдання № 58 передбачає створення учасником ЗНО власного аргументованого висловлення на дискусійну тему (бланк відповідей Б). Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, або обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

На виконання сертифікаційної роботи базового рівня відводиться 150 хвилин.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 104.

 • Поглиблений рівень (зошит на 20 сторінок та чотири бланка відповідей (бланки А і Б та бланки А+ і Б+)).

Загальна кількість завдань роботи складає 74 завдань, з яких 57 завдань базового рівня та завдання № 58, яке передбачає створення учасником ЗНО власного аргументованого висловлення на дискусійну тему (бланк відповідей Б), та 16 завдань поглибленого рівня трьох форм: 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді, 4 завдання на встановлення правильної послідовності (бланк відповідей А+) і 8 завдань з короткою відповіддю (бланк відповідей Б+).

На виконання сертифікаційної роботи базового рівня відводиться 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового рівня та 60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 136.

 • Для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати ДПА, які визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання 33-х завдань лише з української мови сертифікаційної роботи базового рівня, що позначені зірочкою, та власного висловлення на дискусійну тему. Результати виконання оцінюються за 12-бальною шкалою.
 • Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предмета встановлюється «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.

Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання.

«Пороговий бал» визначатимуть група експертів, до складу якої залучатимуться педагогічні працівники, що мають досвід викладання в навчальних закладах різного типу, викладачі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, науковці з усіх регіонів України.

 1. Термін проведення ЗНО-2015 – квітень – липень.

Календарний план проведення ЗНО-2015

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 грудня 2014 року № 1475 «Про затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році» затверджено графік-календар проведення ЗНО-2015.

Основна сесія ЗНО-2015 проводитиметься за наступним календарем:

24.04.2015 – українська мова і література;

03.06.2015 – французька мова;

05.06.2015 – німецька мова;

08.06.2015 – іспанська мова;

10.06.2015 – англійська мова;

12.06.2015 – математика;

15.06.2015 – російська мова;

17.06.2015 – біологія;

19.06.2015 – історія України;

22.06.2015 – фізика;

24.06.2015 – географія;

26.06.2015 – хімія.

Згідно з Календарним планом проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році загальнообов’язкове тестування з української мови і літератури відбудеться 24 квітня в одну сесію.

Учасники, які не мають без поважних причин результатів проходження ЗНО з української мови і літератури до участі в ЗНО з інших предметів не допускаються.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 3 червня тестом з французької мови та завершиться 26 червня тестом з хімії.

Особливістю Календарного плану проведення ЗНО у 2015 році є виділення окремих днів для проведення тестувань з іноземних мов (у попередні роки зовнішнє оцінювання з іноземних мов проводилося в один день, а абітурієнти мали можливість обрати лише один тест з чотирьох іноземних мов).

Згідно з Календарним планом проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році додаткова сесія ЗНО-2015 відбудеться з 09 червня по 09 липня за наступним календарем:

09.06.2015 – українська мова і література;

18.06.2015 – французька мова;

23.06.2015 – німецька мова;

25.06.2015 – іспанська мова;

30.06.2015 – англійська мова;

01.07.2015 – математика;

02.07.2015 – російська мова;

03.07.2015 – біологія;

06.07.2015 – історія України;

07.07.2015 – фізика;

08.07.2015 – географія;

09.07.2015 – хімія.

Особливістю додаткової сесії ЗНО-2015 є те, що вона розпочнеться у червні під час проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Оголошення результатів ЗНО-2015

Відповідно до Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році:

 • до 15.05.2015 відбудеться оголошення результатів ЗНО з української мови і літератури,
 • до 20.05.2015 – надсилання загальноосвітнім навчальним закладам відомостей результатів державної підсумкової атестації з української мови випускників,
 • 16.06. – 08.07.2015 – оголошення результатів осіб, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії,
 • 10.06 – 16.07.2015 – обробка бланків відповідей, визначення результатів осіб, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії.

Особливості Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2014 № 1172, визначено:

 • Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому «1» позначає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Після оприлюднення рейтингових списків вступників ВНЗ, вибором вступника місця навчання відповідно до зазначених пріоритетів заяв, подачі вступником особисто оригіналів документів до приймальної комісії обраного ВНЗ, внесення відомостей до Єдиної бази, усі інші заяви анулюються.

 • Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
 • Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 10 липня.
 • Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 01 серпня.
 • Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду, складають вступні екзамени у ВНЗ, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.
 • Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.
 • Вибір вступниками місця навчання здійснюється відповідно до зазначених пріоритетів до 18.00 години 06 серпня.
 • Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 07 серпня.
 • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:
 • за державним замовленням не пізніше 12.00 години 08 серпня;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 14 серпня.

Формування конкурсного бала вступника

Згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році прийом до ВНЗ на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання (розділ І п.6), на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту з урахуванням балів за особливі успіхи (розділ ІІІ п.4).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ВНЗ, вступник подає документ про повну загальну середню освіту із середнім балом, обчисленим за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Внесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали згідно з додатком 3 Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році.

Конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножені на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» тепер кожен ВНЗ самостійно формує конкурсний бал вступника. Вага кожної складової зазначається у Правилах прийому конкретного ВНЗ.

Правилами прийому до вищого навчального закладу встановлюється:

 • перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, рівень складності (базовий або поглиблений) завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики, результати виконання яких використовуються для обрахування конкурсного бала, вага кожного з яких має становити не менше 20 відсотків конкурсного бала;
 • вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;
 • вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань наведено у додатку 5 до Умов)) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців, для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.

Додаткові бали знаходиться в межах від 0 до 10 балів.

Згідно з п.1 розділу XIІІ «Право на першочергове зарахування» право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

В Умовах не зазначено право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів:

- випускникам старшої школи (повна загальна середня освіта), нагородженим золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

Але це право може бути визначено Правилами прийому до конкретного вищого навчального закладу (наприклад, цей пункт зазначено у Правилах прийому до НТУ «ХПІ», ХНУ, ХНПУ, ХНМУ, ХНЮУ тощо).

Базового рівня та 60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 136.

 • Для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати ДПА, які визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання 33-х завдань лише з української мови сертифікаційної роботи базового рівня, що позначені зірочкою, та власного висловлення на дискусійну тему. Результати виконання оцінюються за 12-бальною шкалою.
 • Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предмета встановлюється «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.

Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання.

«Пороговий бал» визначатимуть група експертів, до складу якої залучатимуться педагогічні працівники, що мають досвід викладання в навчальних закладах різного типу, викладачі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, науковці з усіх регіонів України.

 1. Термін проведення ЗНО-2015 – квітень – липень.

 

 

 

 

Подобається