Охорона природи

Природа рідного краю – це одне з найбільших багатств народу. Але, нажаль, останнім часом ми помічаємо, що навколишнє середовище, яке нас оточує змінюється, при цьому не в кращу сторону, це пов’язано з діяльністю людини, тобто - це антропогенний фактор. Тому в наш час надзвичайно актуальним є питання збереження природи.

Екологічна ситуація, що склалась на сьогодні на планеті, потребує пошуку ефективних засобів і шляхів захисту навколишнього середовища від знищення. На сьогодні всім зрозуміло, що необхідно зберегти природу не тільки як умову існування людини, але й як обов’язкову основу її гармонійного розвитку.

Для цього людство и створює спеціальні території, для збереження рідкісних, зникаючих видів, згідно з Червоною та Зеленою книгою України. Червона книга України – основний державний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних рослин і тварин у країні, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

Згідно з статтею і Закону «Про Червону книгу України» об’єкти Червоної книги є рідкісні і та бувають під загрозою зникнення, види тваринного та рослинного світу, які постійно, чи тимчасово перебувають у природних умовах у межах території України і континентального шельфу та виключної економічної зони.

Зелена книга України є офіційним державним документом, у якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних та таких рослин, що перебувають під загрозою зникненняє зникнення, та типових природних угруповань, які підлягають охороні.

Подобається