Контрольні роботи з української мови в 3 класі на ІІ семестр

УКРАЇНСЬКА МОВА

3 клас

ІІ семестр

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Диктант

(із тестовими завданнями з мовної теми,

не пов’язаними зі змістом тексту)

 

1. Написати текст під диктовку.

Радість

Біля школи росте верба. Ми приходимо на неї дивитися. Яка вона гарна! Літають мухи, гудуть джмелики. Вони п'ють нектар. Усім дуже радісно. І ми радіємо, бо прийшла весна.

 

2. Визнач, у якій частині тексту розповідається про події.

    А у зачині.

    Б в основній частині.

    В у кінцівці.

 
 

 

 

3. Визнач слово, що відповідає поданій схемі.

                           

     А розмова.

     Б школа.

     В лісник.

 

4. Скільки голосних звуків в українській мові?

    А 6.

    Б 7.

    В 10.

 

5. Встанови відповідність «назва частини мови – що вона означає».

    Іменник       —           — дія предмета.

    Прикметник —           — назву предмета.

    Дієслово       —           — ознаку предмета.

 

6. Встанови послідовність речень у тексті.

    ¨ Раптом з яру вискочив вовк.

    ¨ Це трапилося в гірському селі.

    ¨ Він схопив вівцю.

    ¨ Пастух кинувся на вовка і прогнав його.

    ¨ Молодий пастух пас овець.

 

7. Заміни виділені слова так, щоб уникнути повторення. Запиши утворений текст.

Лисиця живе в лісі. Лисиця дуже хитра. Полює лисиця на мишей та зайців.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

3 клас

ІІ семестр

КОНТРОЛЬНА РОБОТА.

ДИКТАНТ

 

МОЯ БАТЬКІВЩИНА

 

Україна — це моя рідна земля. Вона розбуджена бурхливою грозою. Кра­сива і уквітчана ця земля весною. Щедра і різнобарвна восени. Строга і засні­жена зимою. Солодка і пахуча в теплі літні дні. Понад дорогами стоять явори багатирями. Високі гори вдивляються в синю височінь. Сивовусий Дніпро пливе через усю українську землю. Він поспішає розказати Чорному морю про гостинність її народу. (59 слів)

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

3 клас

ІІ семестр

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Мовна тема

«Дієслово»

1. Доповни речення.

    Дієслова відповідають на питання

    А хто? що?

    Б що робити? що зробити?

    В який? яка? яке? які?

 

2. Доповни речення.

    Дієслова означають

    А дію предмета.

    Б ознаку предмета.

    В назву предмета.

 

3. Доповни речення.

    Дієслова у реченні пов’язані з … .

    А прикметником.

    Б іменником.

    В дієсловом.

 

4. Частка не з дієсловами пишеться:

    А разом.

    Б завжди окремо.

    В іноді окремо.

 

5. Встанови відповідність між дієсловами-антонімами.

    Відпочивати —               — плакати.

    Говорити       —              — працювати.

    Сміятися        —              — мовчати.

 

6. Визначити час дієслів.

    Пише - … .

    Будуватиме - … .

    Стрибав - … .

 

7. До іменників дібрати споріднені дієслова.

    Будівельник - … .

    Вчитель - … .

    Співак - … .

 

8. Спиши текст. Встав потрібні дієслова.

 

    На небі … чорна хмара. Вона … сонце. … блискавка. … грім. … сильний дощ.  

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

3 клас

ІІ семестр

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Мовна тема

«Іменник. Прикметник.»

 

1. Доповни речення.

Слова, що є назвами предметів, - це …

А іменники.

Б дієслова.

В прикметники.

 

2. Вибери групу прикметників.

А зелень, смак, праця.

Б зелений, смачний, працьовитий.

В зеленіє, смакувати, працювати.

 

3. Вибери словосполучення, у якому всі слова пишуться з великої букви.

А (Т, т)арас (Ш, ш)евченко.

Б (М, м)істо (К, к)иїв.

В (Х, х)арківський (Р, р)айон.

 

4. На які питання відповідає прикметник?

А хто? що?

Б який? яка? яке? які?

В що робить?

 

5. Встановіть відповідність між іменниками та їх родом.

    Дятел     —           —   середній рід

    Дерево   —           —   жіночий рід

    Пташка  —           —   чоловічий рід

 

6. Добери до поданих іменників назви ознак (прикметники).

Груша – (яка?) … .

Море – (яке?) … .                      

Ведмідь – (який?)  … .

 

7. Подані слова запиши у множині.

    Нива - … .

    Учень - … .

    Місто - … .

 

8. Пошир речення прикметниками.

    Повіяв … вітер. Світить … сонечко. День став … . Повертаються з вирію … птахи.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

3 клас

ІІ семестр

Контрольна робота

Списування

(комбінована контрольна робота

з завданнями, які не пов’язані зі змістом)

 

1. Спиши текст, розкриваючи дужки. (3 б)

Навколо с(и,е)ла поля ще голі. А одне поле з(и,е)леною фарбою залите. Це хліб росте. Коли ж він встиг вирости (. ! ?)  Це озимий хліб – оз(и,е)мина. Його під зиму сіяли м(и,е)нулої  ос(и,е)ні (29 сл.).

 

2. Дай відповіді на запитання: (1 б)

Змінна частина слова називається…

А основою;

Б закінченням;

В префіксом.

 

3. Дай відповіді на запитання: (1 б)

Слова, що мають спільний корінь, називаються…

А синоніми;

Б споріднені;

В антоніми.

 

4. Познач рядок слів, які мають спільний корінь. (1б)

А Бік, білка, білити.

Б Риба, рибалка, рибний.

В Пушок, сонечко, річечка.

 

5. З’єднай спільнокореневі слова. (2 б)

 

садочок      ●                ●       зелень

 

зелений      ●                ●       дощовик

 

дощ            ●                ●       садівник

 

6. Добери і запиши до поданого слова декілька споріднених слів, познач корінь. (2 б)

Казка, …, … .

 

7. Допиши речення за їх початком. (2 б)

У парку зацвіли ... … .

Вночі на небі сяяли ... … .

Подобається