Календарно-тематичне планування уроків з я у світі в 4 класі

Календарно-тематичне планування

Я у світі

4 клас

І семестр – 16 годин (1 година на тиждень)

п/п

Тема уроку

Стор. підручн.

Дата

Примітки

Я – ЛЮДИНА

(8 годин)

Учень/учениця:

- має уявлення про неповторність кожної людини (зовнішність, поведінка, здібності, характер), неприпустимість заподіяння будь-якої шкоди собі й іншим;

- розповідає про свої інтереси, хобі;

- пояснює, чому всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах;

- розуміє  значення знань, освіти, працелюбства в житті людини, в досягненні життєвих успіхів;

- планує свою діяльність для досягнення  конкретної мети;

- наводить приклади досягнень відомих людей;

- презентує власні успіхи та успіхи людей, з яких бере приклад.

1.

Вступ. Радість життя. Що людині необхідно для життя.

3 – 9

 

 

2.

Ти звичайний чи незвичайний? . Навчальний проект (індивідуальний проект). «Життя – найвища цінність».

10 – 15

 

 

3.

Людське «Я» (с. 16-19). Практична робота. «Обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України».

16 – 19

 

 

4.

Винаходи людства.

20 – 25

 

 

5.

Особистісний розвиток людини упродовж життя.

25 – 29

 

 

6.

Великі досягнення малих українців.  Як самому себе виховувати?

29 – 34

 

 

7.

Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Практична робота (за вибором учителя) «Планування самонавчання, взаємонавчання».

34 – 39

 

 

8.

Навчальний проект (індивідуальний, за вибором учня)

«Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)».

39

 

 

Я ТА ІНШІ

(8 годин)

Учень/учениця:

- пояснює, чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними;

- дбає про збереження майна та ощадливе  використання сімейного бюджету;

- дбає про збереження природних об’єктів, цілісність майна та ощадливе використання ресурсів школи, місцевої громади, до яких він/вона належить;

- має уявлення про культуру взаємин людей в сім’ї, школі, на вулиці;

- ініціює, підтримує і завершує розмову, дотримуючись етикетних норм спілкування;

- виявляє інтерес до діяльності засобів масової інформації;

- розуміє її значення у житті людей;

- уміє тримати дистанцію, відчувати межу бажаної-небажаної поведінки;

- бере участь в дискусії: вислуховує, погоджується, відстоює власну точку зору, домовляється;

- моделює  спосіб  поведінки у відповідності до конкретної ситуації.

9.

Школа вихованості. Чемним треба бути скрізь.

40 – 45

 

 

10.

Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід. 

 

 

 

11.

Людські чесноти.

55 – 64

 

 

12.

Бюджет сім’ї. Економія і збереження майна.  

59 – 64

 

 

13.

 Навчальний проект (дослідницький, індивідуальний) «Дослідження своїх витрат за тиждень»

 

 

 

14.

Чи варто бути правдивим?

65 – 76

 

 

15.

Культура спілкування. Практична робота. Складання правил ведення дискусії.

76 – 81

 

 

16.

Засоби масової інформації мого селища. Практична робота. Написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в селищі.

 

 

 

 

Подобається