Календарно-тематичне планування уроків я у світі в 3 класі на ІІ семестр

Календарно-тематичне планування уроків я у світі в 3 класі на ІІ семестр

Календарно-тематичне планування

Я у світі

3 клас

ІІ семестр – 19 годин (1 година  на тиждень)

№ з/п

Зміст уроку

Сторінка підручника

Дата

ПРимітки

Я – УКРАЇНЕЦЬ (12 годин)

Учень/учениця:

- розуміє поняття: «суспільство», «громадянин»;

- усвідомлює свою належність до українського суспільства; необхідність толерантного ставлення між людьми;

- усвідомлює свою належність до українського суспільства;

- знає державну символіку України;

- виявляє шанобливе ставлення до символів держави;

- володіє найпростішими навичками поводження в урочистих ситуаціях, в пам’ятних місцях;

- наводить приклади неправомірної поведінки як порушення прав інших людей;

- обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки;

- встановлює самостійно чи з допомогою вчителя основні взаємозв’язки між вчинком і наслідком, порушенням правил і   відповідальністю;

- передбачає можливі наслідки дій та вчинків;

- моделює  спосіб  поведінки у відповідності до конкретної ситуації.

17.

Якими правами я наділений/наділена як громадянин/ громадянка України?

 

 

 

18.

Конституція України.

 

 

 

19.

Декларація прав дитини.

 

 

 

20.

Конвенція ООН про права дитини.

 

 

 

21.

Навчальний проект «Подорожуємо Україною».

 

 

 

22.

Навчальний проект «Історичні скарби України».

 

 

 

23.

Навчальний проект  «Чим славиться Україна?».

 

 

 

24.

Навчальний проект «Славетні українці».

 

 

 

25.

Практична робота Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…» Моделювання правомірних  способів  поведінки.

 

 

 

Я – ЄВРОПЕЄЦЬ (10 годин)

Учень/учениця:

- уміє показати на карті, де знаходяться Україна та держави – найближчі сусіди України;

- має уявлення про різноманітність народів Європи, їхніх культур і звичаїв, про місце України в Європі;

- здійснює пошук потрібної інформації з різних інформаційних джерел, обмінюється потрібною інформацією з однокласниками;

- висловлює емоційно-оцінні судження, обґрунтовує свою думку, уважно слухає повідомлення, міркування однокласників;

- встановлює і розвиває в спільній діяльності з товаришами дружні взаємини;

- висловлює оцінні судження про діяльність людини, щодо збереження життя на Землі;

- виявляє бажання допомагати природі, захищати її.

26.

Україна – європейська держава. Європейський Союз – співтовариство народів Європи. Я – член європейської спільноти.

 

 

 

27.

Навчальний проект «Мої ровесники за кордоном».

 

 

 

28.

Навчальний проект «Чим цікаві традиції та звичаї  європейських народів».

 

 

 

29.

Навчальний проект

«Винаходи людства, що змінили світ».

 

 

 

30.

Навчальний проект  «Внесок українців у світову науку і культуру».

 

 

 

31.

Навчальний проект

«Відомі у світі народні промисли сучасної України».

 

 

 

32.

Земля – спільний дім для людей. Необхідність взаємодопомоги, співпраці,  охорони природи спільними зусиллями.

 

 

 

33.

Соціальна (екологічна) акція (тематика за вибором учителя).

 

 

 

34.

Практична робота. Що я можу розповісти про Україну своїм ровесникам за кордоном?

 

 

 

35.

Підсумковий урок.

 

 

 

 

Подобається