Календарно-тематичне планування уроків математики в 3 класі на ІІ семестр

Календарно-тематичне планування уроків математики в 3 класі на ІІ семестр


Календарно-тематичне планування

Математика

3 клас

ІІ семестр – 69 годин (4 години на тиждень)

№ з/п

Зміст уроку

№ вправи

Дата

Примітки

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000 (продовження)

(29 годин)

Усне додавання і віднімання чисел (продовження)

(13 годин)

Учень/учениця:

- розуміє сутність сполучного закону додавання;

- розуміє сутність способів усного додавання і віднімання трицифрових чисел, поданих круглими десятками;

- застосовує способи усного додавання і віднімання для знаходження значення числового виразу;

- обирає доцільний (зручний) спосіб обчислення для конкретного випадку;

- розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів при сталому другому.

64.

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці.

553-561

 

 

65.

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

562-571

 

 

66.

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650-290, 600-270. Периметр трикутника.

572-589

 

 

67.

Контрольна робота № 4.

 

 

 

Письмове додавання і віднімання чисел (16 годин)

Учень/учениця:

- застосовує алгоритм додавання і віднімання у стовпчик;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- перевіряє правильність виконання додавання і віднімання вивченими способами.

68.

Аналіз контрольної роботи. Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв'язування та порівняння складених задач, у складі є пряме і непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

590-598

 

 

69.

Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над задачами.

599-605

 

 

70.

Письмове додавання трицифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці. Складання та розв'язування рівнянь.

606-614

 

 

71.

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач, що містять подвійне збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

615-623

 

 

72.

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці, що містить буквені дані.

624-631

 

 

73.

Письмове віднімання трицифрових чисел. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Види трикутників.

632-639

 

 

74.

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.

640-649

 

 

75.

Письмове віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.

650-657

 

 

76.

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків.

658-666

 

 

77.

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

667-675

 

 

78.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

676-684

 

 

79.

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розширена задача на зведення до одиниці.

685-694

 

 

80.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розв’язання рівнянь.

695-705

 

 

81.

Розв'язання виразів, що містять сумісні дії (письмове додавання і віднімання). Розв'язання розширеної задачі на зведення до одиниці двома способами.

706-713

 

 

82.

Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач, що містять буквені дані.

714-729

 

 

83.

Контрольна робота № 5.

 

 

 

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000 (40 годин)

Учень/учениця:

- розуміє в процесі роботи над практичними завданнями сутність законів і властивостей дій множення і ділення;

- застосовує в обчисленнях правило множення і ділення на 1, 10, 100, множення на 0 і нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому;

- застосовує в обчисленнях закони і властивості дій множення і ділення;

- застосовує правило множення суми на число у випадку множення двоцифрового або трицифрового числа на одноцифрове;

- застосовує в обчисленнях правило множення числа на суму або переставний закон множення;

- виконує множення двоцифрового або трицифрового числа на одноцифрове, одноцифрового числа на двоцифрове та трицифрове; 

- застосовує правило ділення суми на число у випадку ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове;

- застосовує правило ділення суми на число у випадку ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове; 

- застосовує способи ділення круглого числа на кругле;

- застосовує в обчисленнях способи ділення на двоцифрове число;

- знаходить значення числового виразу різними способами;

- володіє обчислювальними навичками позатабличного множення і ділення;

- застосовує різні способи перевірки правильності одержаного результату;

- розуміє поняття частина числа та спосіб утворення частини: ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них;

- визначає кількість певних частин у цілому;

- має уявлення про дріб як число на позначення частини цілого;

- розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу;

- читає і записує частини у вигляді дробу з чисельником 1;

- порівнює дроби з чисельником 1 за допомогою засобів наочності;

- застосовує в обчисленнях правило знаходження частини від числа та числа за його частиною.

84.

Аналіз контрольної роботи. Множення на 1 і 0. Розв'язування розширеної задачі на зведення до одиниці, що містить непряме зменшення на кілька одиниць.

730-738

 

 

85.

Ділення числа на те саме число, ділення на 1. Ділення 0 на число. Розв'язання задач на знаходження невідомих доданків за відомими сумами двох і трьох доданків.

739-747

 

 

 

86.

Множення числа на 100. Ділення чисел, що закінчуються нулями на 100.

748-757

 

 

87.

Ділення виду 80:8, 700:7. Розв’язування задачі на три дії.

758-765

 

 

88.

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задача на знаходження суми двох добутків.

766-776

 

 

89.

Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Розв'язування задач.

777-787

 

 

90.

Ділення виду 80:20, 600:30, 600:300 способом послідовного ділення та способом випробовування.

788-796

 

 

91.

Множення суми на число.

797-806

 

 

92.

Повторення та закріплення вивченого.

807-814

 

 

93.

Множення числа на суму.

815-823

 

 

94.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач. Периметр прямокутника.

824-833

 

 

95.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'яувзання задач.

834-842

 

 

96.

Множення різниці на число. Творча робота над задачею. Порівняння виразів.

843-850

 

 

97.

Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Розв'язання задач.

851-860

 

 

98.

Множення виду 320∙3. Розв'язування задач. Знаходження довжини сторони трикутника за двома відомими сторонами та периметром. Повторення та закріплення вивченого.

861-878

 

 

99.

Контрольна робота № 6.

 

 

 

100.

Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число.

879-886

 

 

101.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

887-896

 

 

102.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3, 50:2.

897-907

 

 

103.

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове. Розв'язання задач.

908-915

 

 

104.

Перевірка ділення множенням.

916-924

 

 

105.

Перевірка дії множення дією ділення.

925-933

 

 

106.

Ділення виду 360:3.

934-942

 

 

107.

Ділення виду 64:16. Розв'язування задач.

943-951

 

 

108.

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

952-959

 

 

109.

Залежність між множнком і добутком. Розв'язування задач.

960-968

 

 

110.

Залежність між діленим, дільником і часткою. Розв'язування задач.

969-976

 

 

111.

Залежність між дільником, діленим і часткою. Розв'язування задач.

978-984

 

 

112.

 Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

985-991

 

 

113.

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

992-998

 

 

114.

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

999-1006

 

 

115.

Частини. Позначення частин числа цифрами.Розв'язування задач, що включають знаходження частини числа.

1007-1015

 

 

 

 

 

116.

Розв’язування задач на час. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1016-1025

 

 

117.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові.

1026-1035

 

 

118.

Знаходження числа за його частиною.

1036-1045

 

 

119.

Ділення з остачею (ознайомлення).

1046-1056

 

 

120.

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1057-1065

 

 

121.

Перевірка ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1066-1082

 

 

122.

Закони ділення без остачі на 2 і на 5. Нерівності. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1083-1094

 

 

123.

 Контрольна робота № 7.

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ.

(9 годин)

Учень/учениця :

- застосовує знання про величини, одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр); маси (кілограм, центнер), місткості (літр); часу (рік, місяць, тиждень, доба , година, хвилина), вартості (гривня, копійка) та співвідношення між ними при розв’язуванні сюжетних та практично-зорієнтованих задач;

- перетворює величини, виражені у двох одиницях найменувань;

- порівнює іменовані числа;

- виконує додавання й віднімання  іменованих чисел, поданих в однакових одиницях вимірювання;

- розуміє утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них;

- визначає кількість рівних  частин у цілому;

- розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу;

- читає і записує частини цілого у вигляді дробу з чисельником 1;

- порівнює дроби з чисельником 1 за допомогою засобів наочності;

- знаходить  частину від числа та число за  величиною його частини.

124.

Аналіз контрольної роботи. Повторення табличного множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число.

1095-1106

 

 

125.

Табличне множення і ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число.

1107-1114

 

 

126.

Нумерація трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число.

1115-1122

 

 

127.

Ділення. Частини. Чисельник, знаменник.

1123-1131

 

 

128.

Розв’язування задач. Дії з іменованими числами.

1132-1139

 

 

129.

Ділення з остачею. Ділення суми на число. Розв’язування задач

1140-1147

 

 

130.

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове.

1148-1157

 

 

131.

Контрольна робота № 8. Перевірка сформованості навички усних обчислень.

 

 

 

132.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число. Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.

1158-1172

 

 

 

Подобається