Календарне планування з інформатики 3 клас

Календарно-тематичне планування

Інформатика. 3 клас

(35 год. - 1 год. на тиждень)

№ п/п

Тема уроку

Год.

Дата

Примітка

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу

за 2 клас (2 години)

1.

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі.

1

 

 

2.

Повторення вивченого у 2 класі.

1

 

 

Інформаційні процеси і комп’ютер (4 години)

3.

Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали,  комбіновані). 

1

 

 

4.

Носії  повідомлень. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою  комп’ютера. 

1

 

 

5.

Поняття  про  символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень.

1

 

 

6.

Робота із програмами на опрацювання даних та повідомлень

1

 

 

Файли та папки. Вікна та операції над вікнами (4 години)

7.

Поняття  файлу  та  папки.  Вкладені  папки. Перегляд вмісту папок.

1

 

 

8.

Основні  об’єкти  вікна (рядок  заголовка, кнопки керування, робоча область). Операції над вікнами.

1

 

 

9.

Поняття меню. Контекстне меню.

1

 

 

10.

Різні способи запуску програм на виконання. Робота з розвивальними програмами

1

 

 

Пошук даних в Інтернеті (6 годин)

11.

Поняття про комп’ютерну мережу. Поняття про Інтернет.

1

 

 

12.

Ознайомлення із програмою-браузером.

1

 

 

13.

Поняття веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.

1

 

 

14.

Правила пошуку даних в Інтернеті.

1

 

 

15.

Збереження даних, знайдених в Інтернеті.

1

 

 

16.

Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті

1

 

 

Робота із презентаціями (8 годин)

17.

Презентація та слайди.

1

 

 

18.

Середовище редактора презентацій.

1

 

 

19.

Відкриття презентації та її запуск на перегляд.

1

 

 

20.

Текстові та графічні об’єкти слайдів.

Переміщення об’єктів на слайді.

1

 

 

21.

Створення  та  редагування  текстових об’єктів.

1

 

 

22.

Вставляння  зображень  і  тексту

1

 

 

23.

Форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження презентацій.

1

 

 

24.

Створення простих презентацій

1

 

 

Алгоритми і виконавці (6 годин)

25.

Алгоритми і виконавці.

1

 

 

26.

Середовище виконання алгоритмів.

1

 

 

27.

Складання алгоритмів для виконавців.

1

 

 

28.

Складання алгоритмів для виконавців.

1

 

 

29.

Складання алгоритмів для виконавців.

1

 

 

30.

Словесне подання алгоритмів

1

 

 

Створення проектів (5 годин)

31.

Поняття навчального проекту.

1

 

 

32.

Підготовка до створення проекту.

1

 

 

33.

Створення проектів.

1

 

 

34.

Захист проекту.

1

 

 

35.

Підсумковий урок за вивчене у 3 класі.

1

 

 

           
 

 

Подобається