Есе "Інтернет об'єднує людей"

                                                 
Вінтон Сірф – «батько Інтернету» - підкреслював: «Упевнений, що не буду соромитися свого передбачення: 2010 року Internet буде настільки ж поширеним, як і телефонна мережа».
         Передбачення здійснилося. Людство вступило в епоху ґрунтовних цивілізаційних змін. Комп’ютер став невід’ємною частиною сучасного життя. В час швидкісних комунікацій віртуальна реальність надає можливість кожному подорожувати світом, дистанційно здобувати освіту, знаходити детальні відповіді на проблемні питання в різних сферах діяльності.
         Цілком логічним сприймається скептичне ставлення критично настроєних особистостей щодо можливості повноцінного спілкування людей у період тотальної комп’ютеризації.
         Спробуємо виступити опонентами і знайти позитивні аргументи на користь комп’ютерно-інформаційних технологій.
         По-перше, аудіо- та відеокасети, лазерні та компакт-диски, CD-ROM, електронні ігри з’явилися завдяки зусиллям професіоналів: програмістів, дизайнерів, редакторів, художників, - які спрямували свій талант, здібності на найяскравішу презентацію наукових знань, шедеврів мистецтва, розважальних ігор тощо.
         По-друге, в процес оцінювання якості комп’ютерної продукції залучаються для спільної роботи експерти з різних напрямів людської діяльності. А їхні моніторингові дослідження допомагають залишити найкращі зразки інформаційного матеріалу.
         По-третє, Internet є механізмом пошуку нових резервів спілкування людей різноманітних релігійних, політичних поглядів, а також науковців. Для них проводяться семінари, конференції з метою обговорення нагальних питань сучасного розвитку.
         Останнім часом набувають розповсюдження супутникові інтерактивні презентації, де дається професійна об’єктивна оцінка процесу чи явищу, приймаються колегіальні рішення.
         По-четверте, небагато знайдеться тих, хто буде спростовувати думку про те, що комп’ютерні технології – рушійна сила торгівлі. Відомі факти розвитку торгівельних компаній, які завдяки комп’ютерній мережі знайшли ринки збуту продукції, збільшили обсяг прибутків.
         По-п’яте, комп’ютер не є прямим замінником співрозмовника. Його роль – у значному скороченні шляху в пошуку особистості, близької «по духу». Тому люди знаходять один одного для вирішення екологічних, національних, особистих, духовних проблем сучасності в різних країнах, містах, населених пунктах.
         Отже, комп’ютерна мережа об’єднує материки, країни, народи.
         Впевнені, що період недостатньої кількості комп’ютерів на одну особу в світі незабаром мине, оскільки техніка постійно модернізується, стане для багатьох доступною.
         Сьогодні буденним явищем є упровадження Програм щодо змін корпоративної культури, де головною є навчання впродовж життя. Завдяки комп’ютерним комунікаціям особистість намагається працювати над собою, змінюючи позитивно себе й організацію, в якій працює, що впливає на зміни зовнішнього середовища. Це є ще одним із прикладів, коли комп’ютерна мережа об’єднує людей для подальшого поступу в умовах світових інтеграційних процесів.
         А скільки нових друзів знайшли школярі, беручи участь у всеукраїнських та регіональних проектах! Після спілкування в мережі Internet організовуються поїздки-зустрічі у різні країни світу.
         Наша планета Земля перетворилася на величезну кулю в павутинні інформаційних комп’ютерних мереж і телефонних кабелів, які через Інтернет, ФОРУМ, ЧАТ об’єднують мільярди людей секундним натиском клавіші
Подобається