Домашнє завдання з інформатики для 9 класу (індивідуальне навчання)


. Поняття комп’ютерних мереж. Класифікація та призначення комп’ютерних мереж. Р 16, контрольні запитання на ст. 172, повторити: архітектура ПК. Додатковий матеріал: 

Модель ISO

Для того, щоб взаємодіяти в мережі, комп'ютери повинні використати той самий протокольний набір одночасно, з обох боків. Проблему взаємодії різних моделей комп'ютерів у мережі вдалося вирішити завдяки створенню "Еталонної моделі взаємодії відкритих систем" (ISO). Модель ISO була розроблена Міжнародною організацією зі стандартів (International Standardization Organization) для регламентування комп'ютерного обладнання та передавання інформації в мережі за допомогою точного виконання протоколів - універсальних домовленостей, правил. Модель ISO являє собою семи рівневу мережну модель програмного та апаратного забезпечення мережі. Рівні протоколів мають ієрархічну структуру. Кожний рівень використовує функції більш низького рівня та надає свої можливості наступному рівню.

Подобається