Диспут-тренінг на тему «Творчість вчителя — це необхідність чи данина моді?»

Диспут-тренінг на тему «Творчість вчителя — це необхідність чи данина моді?»


Усередині нас криються

потенційні творчі можливості,

і ми повинні працювати щосили,

щоб розкрити цей потенціал.

Мартін Лютер Кінг

 

Пропонуємо розробку методичного диспуту-тренінгу на тему «Творчість вчителя — це необхідність чи данина моді?»

Мета: розширити знання педагогів щодо професійної майстерності сучасного педагога; розвинути творчу уяву та комунікативні можливості; викликати бажання дискутувати; спонукати до творчості під час практичної роботи з дітьми.

Методичні прийоми: ігрові вправи, мінідиспути, робота в мікрогрупах, метод узагальнення ідей.

Матеріал: чисті аркуші паперу для кожного учня, маркери, дошка, вислови відомих педагогів.

 

План

І. Вступ

ІІ. Правила тренінгу

ІІІ. Дискусія

IV. Підсумок

 

І. Вступ

Нині освітні процеси в Україні відзначаються неординарністю, пошуком нових підходів до навчання і виховання дітей. Технологічна майстерність педагога та наявний професійний рівень є основними чинниками в сучасних умовах.

Вирішальними чинниками успіху стають:

● інтелектуальний компонент — це поінформованість про технології здійснення певного виду діяльності, розуміння їх особливостей;

● дієво-практичний компонент — це володіння набором дидактичних методів, прийомів та організаційних форм, вироблення власної педагогічної техніки;

● емоційно-особистісний компонент — способи пристосування своїх професійних можливостей до вихованців, урахування їхніх індивідуальних запитів.

Важливе значення має самореалізація педагога як людини, творця, громадянина.

 

Тренер. Сьогодні я пропоную подискутувати з приводу питання: «Творчість педагога — це необхідність чи данина моді?»

Без педагога з неординарним мисленням сучасний навчальний заклад не може існувати. Адже лише такі педагоги здатні виховати творчу особистість.

Високого рівня у своїй роботі педагог досягає завдяки творчості та сумлінності, працелюбству, готовності долати труднощі.

В. Сухомлинський наголошував, що «робота педагога — це творчість, а не буденне наштовхування в дітей знань». Він підкреслював, «що справжній вчитель-майстер не може жити без творчості, повторюючи одне й те саме все своє життя. Тільки творчий педагог може розвинути творчі можливості, творчі здібності дітей».

 

(Ігрова вправа «Як ти себе зараз почуваєш?»)

 

ІІ. Правила тренінгу

● Активність учасників;

● говорити по черзі, а не водночас;

● критикувати ідею, а не особу, що її висловила;

● не перебивати того, хто говорить;

● пропонувати власні варіанти.

 

ІІІ. Дискусія

Вправа «Мікрофон»

Тренер. Істина народжується в суперечці. Я висловлюю думку, а ви спробуйте її обґрунтувати, використовуючи метод «Мікрофон».

1. Діяльність творчого педагога — це власна ініціатива чи дія за наказом? Як ви вважаєте?

2. Педагог-творець-ерудит, він бачить не лише сьогоднішній, а й завтрашній день. Так це чи ні?

3. Я стверджую, що показником результативності педагога є заняття. Як ви вважаєте?

4. Відкрите заняття — це творчість чи вистава? Ваша думка.

5. Я вважаю, що творчість педагога є необхідністю і покликанням сьогодення, тому що нові погляди на навчання та нові програми планування спонукають нас працювати творчо. А щоб працювати творчо, треба читати новинки та цікавитись літературою.

 

Завдяки читанню людина розвивається,

бесіді — стає винахідливою, а звичці

занотовувати — піклувальною.

Ф.Бекон

 

Будь-яка справжня освіта здобувається

лише шляхом самоосвіти.

М. Рубакін

 

Підбиття підсумків

Тренер. Отже, творчий педагог — це:

1. Педагог —творець-ерудит.

2. Працює за власним бажанням.

3. Вміє працювати творчо.

4. Досягає поставленої мети.

 

Вправа «У світі казки»

Колектив ділиться на 3 команди за допомогою переклички: прислів'я, загадки, приказки.

Завдання: використовуючи героїв казок «Айболить», «Снігуронька», «Попелюшка», «Карлсон», об'єднати їх новим сюжетом і перенести в казку «Троє поросят».

 

Критерії оцінювання:

● наявність художньої обробки;

● аргументація всіх видів висловлювань і задіяння всіх героїв.

Час на виконання — 3 хв. Переможець поїде на відпочинок на Гаваї.

 

Вправа «Сильна ланка»

Тренер. Шановні колеги! Усі ми дуже різні, але нас поєднує спільна справа — ми педагоги. Навчатися важко, проте вчити ще важче: щоб дати дитині іскру знань, педагогу треба увібрати в себе багато світла.

Пропоную виконати вправу «Сильна ланка» (поділ учасників на дві ланки: зима та весна).

Завдання: назвати автора слів.

● «Щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце» (В. Сухомлинський).

● «Дітям подобаються вихователі-оптимісти, цей оптимізм — саме той камертон, те невловиме, що не вкладається в жодні плани і конспекти, проте сприяє встановленню душевних зв'язків у стосунках вихователь — діти». (Р. Буре, Я. Островська)

 

Бліц-турнір

Продовжить фразу:

І. Кредо справжнього педагога — не сковувати дитину, а.... (дати можливість).

ІІ. Розуміння дитини — запорука... (у вихованні).

ІІІ. Навчаючи інших, ми... (вчимося самі).

IV. Людині властиво... (помилятися).

 

IV. Підсумок тренінгу

Анкета «Я — творча особистість»

(Відповіді оцінюються таким чином: «так» — 1бал, «ні» — 0 балів.)

1. Вважаю, що успіх у житті залежить від особистих зусиль, а не від випадку.

2. Чи наполегливі ви при досягненні своє мети?

3. У своїй педагогічній діяльності я постійно намагаюсь вдосконалюватись, використовуючи інтерактивні форми і методи роботи.

4. Я не копіюю колег, а вдосконалюю себе сам.

5. Можу працювати годинами над створенням нової програми.

6. Заради досягнення мети хочу й буду впроваджувати нестандартні форми проведення роботи з дітьми.

 

Підрахунок балів

5—6 балів — у вас високе прагнення до творчої діяльності.

1—4 бали — ви маєте творчі здібності, проте не проявляєте їх сповна у своїй роботі.

 

Тренер. Я бажаю вам успіхів у творчій діяльності. Дякую за активність і щирість у роботі.

 

 

Подобається