Аналіз уроку.

                      Самоаналіз уроку математики

 

1.    Я вважаю, що на уроці досягла мети: спираючись на знання, отримані раніше, учні ана­літично встановили залежність між відношеннями та числами.

Сприяла вихованню   математичної культури учнів , гордості за Батьківщину.

 Створювала умови для розвитку  уваги  , логічного мислення, пам’яті учнів, вміння раціонально використовувати час.


2. Відповідно до місця уроку, теми в розділі, що вивчається, основної мети та завдань його окремих частин, тип уроку вибрано правильно – систематизація і узагальнення знань умінь учнів. 3 урахуванням особистісно зорієнтова­ного підходу до навчання, я віддаю перевагу обраній структурі уроку: на уроці була присутня мотивація уроку, що сприяє збудженню інтересу учнів до ви­вчення нової теми, актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу і його закріплення..

 3.На мою думку час відведений на кожний етап уроку використала раціонально. Кожний етап уроку взаємопов’язаний та мають логічні завершення.

4. Акцентувала увагу на узагальнення матеріалу. Використала методи : бесіда, частково - пошуковий ,

5. На уроці використала індивідуальну, фронтальну форму навчання

  6.Під час даного уроку були враховані: вік учнів, рівень знань . Клас переважно достатнього та високого рівнів знань. Учні вміло використовували знання з

   попередніх уроків під час всіх етапів уроку.Вміють працювати індивідуально,  в парах, групах. Вміють правильно побудувати свою відповідь, розрахувати час

   для виконання певного завдання.Працюючи над вивченням  теми, учні ще раз замислились про систематичність у вивченні математики.

 

7. Кожен учень приймав посильну дію в співпраці на уроці і отримав оцінку своєї роботи., де кожен учень оцінював сам себе.

8.Контроль знань здійснювався письмово, усно . Засобами проведення якого були тести, кросворд…

9. Використання наочностей та технічних засобів навчання (презентація, роздатковий матеріал), їх застосування дозволило не тільки доступно викласти новий матеріал і за­кріпити його. Використання технічних засобів допомогло учням глибше проникнути в суть матеріалу що вивчається. Запитання вчителя спонукали учнів до самостійних міркувань і практичних дій.

10.На уроці була забезпечена атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння. Учні перебували у постійній зацікавленості, бажанням отримати кінцевий результат.

11.На мою думку мети уроку  досягла…

Подобається