11 КЛАС Контрольна робота за творчістю поетів-шістдесятників (О.Довженка, В.Симоненка, Д. Павличка, І Драча, М.Вінграновського, Л. Костенко, В.Стуса)

11 КЛАС Контрольна робота за творчістю поетів-шістдесятників (О.Довженка, В.Симоненка, Д. Павличка, І Драча, М.Вінграновського, Л. Костенко, В.Стуса)


 

Дата...............................Клас .........................Прізвище учня.................................................................

 

 

11 КЛАС

Контрольна робота  за творчістю поетів-шістдесятників

 

 (О.Довженка, В.Симоненка, Д. Павличка, І Драча, М.Вінграновського,

Л. Костенко, В.Стуса)

 

 

1.  Установити відповідність між автором і назвою твору:

 

            1   П.Мирний                          А   «Кайдашева сім’я»

            2   І.Карпенко-Карий             Б    «Хіба ревуть воли, як ясла повні»

            3   І.Нечуй-Левицький           В    «Мартин Боруля»

            4   І.Франко                           Г    «Зачарована Десна»

            5   Леся Українка                  Д    «Гімн»

            6   М.Коцюбинський            Е    «Тіні забутих предків»

            7   І.Багряний                       Є    «Лісова пісня» 

            8   О.Довженко                   Ж  «Тигролови»

                                                                                       З   «Катерина»

 

 2.   Указати, членами яких літературних організацій були названі  письменники:

 

            1    М.Хвильовий              А  «Празька школа»

               2    Є.Маланюк               Б   ВАПЛІТЕ

               3    У.Самчук                  В   Мистецький український рух               

               4    О.Вишня                   Г  «Ланка»

                                                       Д  жодне літературне об’єднання

 

 3.  Установити відповідність між назвами збірок творів та  їхніми авторами:

 

               1   «Стилет і стилос»                А    В.Симоненко

               2   «Зів’яле листя»                      Б    Т.Шевченко

               3   «Соняшні кларнети»            В     І.Франко

               4   «Кобзар»                                Г    Є.Маланюк

                                                                    Д    П.Тичина

 

               4.   Установити відповідність між фрагментами поетичних творів та їх віршовими  розмірами

             1   Хорей                     А   «Чого являєшся мені у сні»

             2   Анапест                Б   «О, не журися за тіло»

             3   Ямб                       В   «Ходить ніч по саду»

             4   Дактиль               Г   «Так ніхто не кохав»

                                                Д   «В зів’ялих листочках хто може вгадати»

 

5.   Установити відповідність між літературно-мистецьким напрямком і його представником:

               1    неокласицизм          А   М.Коцюбинський

               2    неоромантизм        Б   М Хвильовий

               3    імпресіонізм            В   М.Рильський

                   4    романтизм              Г   Леся Українка

 

6.  Розмістити елементи сюжету в правильному класичному порядку:

              1       А   Кульмінація

              2       Б    Розв’язка

              3       В    Розвиток дії

              4       Г    Зав’язка

              5       Д    Експозиція

 

7.  Про кого говорить Є.Маланюк у наведених рядках?

 

                  1   «лютий зір прозрілого раба»                               А   Д.Павличко

                  2   «алхімік мудрих слів»                                           Б    П.Тичину

                  3   «від кларнетів фарбована дудка осталась»     В    Т.Шевченка

                                                                                    Г    М.Рильського

 

8.  До якого жанру належать названі твори?

 

                 1   «Марія»                                          А   роман

                 2   «Ти знаєш, що ти – людина?»     Б   новела

                 3   «Тигролови»                                   В   поезія

                  4   «Маруся Чурай»                            Г   роман-хроніка

                  5  «Місто»                                          Д   пригодницький роман

                                                                              Е   роман у віршах

9.   Визначити вид тропів:

 

                  1    порівняння                               А    нас доля океаном розвела…

                  2    оксюморон                              Б    вмираючий день

                  3    метафора                               В    коні хмарами неслися

                  4    епітет                                     Г    здувала жили, ніби мотузки

                  5    приховане порівняння            Д    кричуща тиша

                                                                        Е    кров потече сторіками                                          

10.  Хто є авторами названих творів?

 

                  1   «Тигролови»                              А   О.Турянський

                  2   «Марія»                                     Б     І.Багряний

                  3   «Поза межами болю»             В    У.Самчук

                  4   «Україна в огні»                       Г    Микола Куліш

                  5   «Місто»                                    Д   Пантелеймон Куліш               

                  6   «Чорна рада»                           Е   В.Підмогильний

                  7  «Мина Мазайло»                      Є    О.Довженко 

                                                                         

11.  Визначити відповідність псевдонімів та прізвищ письменників:

 

                   1    М.Вовчок                     А     П.Рудченко

                   2    П.Мирний                    Б     П.Губенко

                   3    І.Карпенко-Карий      В     І.Тобілевич

                   4    І.Багряний                   Г     М.Вілінська

                   5    М.Хвильовий               Д     М.Фітільов

                   6    О.Вишня                     Е     О.Кандиба

                                                             Є     І.Лозов,яга

12.  Укажіть твори одного жанру:

 

1  «Дитинство»                                 А  «Зачарована Десна»

2  «Молюсь і вірю. Вітер грає...»     Б «Камінний хрест»

3  «Україна в огні»                            В «Моя автобіографія»

4  «Тигролови»                                  Г  «Contra spem spero!»

                                                           Д  «Місто»

 

Подобається