Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси.


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Ознайомити з двома способами запису письмового додавання і віднімання іменованих чисел та застосування їх під час розв’язання задач;

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)