THE PAST INDEFINITE TENSE

THE PAST INDEFINITE TENSE


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Цей курс містить граматичний метеріал щодо правил використання минулого неозначеного часу та форм правильних дієслів (Regular Verbs)(стверджувальних,питальних та заперечних форм),практичні та перевірочні завдання.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)