Основні складові здоров'я, їх зв'язок і взаємовплив


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Учень має поширити уявлення про основні складові здоров'я, навчити розпізнавати різні ознаки складових здоров'я, розвивати уміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати, підвести до висновку про необхідність гармонійного розвитку людини.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Состав курса

Часть 1. Основні складові здоров'я, їх зв'язок і взаємовплив


Учень має поширити уявлення про основні складові здоров'я

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)