Тематичний блок «Кооперативне навчання», Папач О.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Мета тематичного блоку :Презентація кооперативного навчання математики як компетентнісно орієнтованої технології. Ознайомлення з досвідом впровадження компетентнісно орієнтованого навчання математики у Австрії.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)