ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Підвищення рівня кваліфікації педагогів для забезпечення якісної роботи відповідно до принципів інклюзивної освіти

Лекция Лекций (26)
Задание Заданий (12)Состав курса

Часть 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)Часть 2. СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Левчишен Д.І.) "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення".


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)Часть 3. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Заварова Н.В) "Основи інклюзивної освіти".


Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення психофізичного розвитку», «особливі потреби» та ін. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. Історія спеціальної освіти та інклюзії. Соціальна та медична моделі порушень розвитку. Основні принципи інклюзивної освіти.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)Часть 4. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ (Ст.викладач Колесниченко Ю.Л.) "Допоміжні технології навчання з різними категоріями учнів з ООП".


Допоміжні технології навчання з різними категоріями учнів з ООП

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 5. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ (Викладач Солнцева О.А.) «Особливості організації інклюзивного середовища для дітей з особливими освітніми потребами у контексті безбар'єрного простору людини».


Модуль містить питання щодо впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи загальної середньої освіти в контексті створення безбар’єрного середовища, розкриває принципи універсального дизайну та його розумного пристосування, нормативно-правового забезпечення інклюзивного навчання, основні завдання та функції асистента вчителя, особливості складання індивідуальної програми розвитку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)Часть 6. ІКТ-компетентність педагога як інструмент підвищення рівня його професійної компетентності (Ст.викладач Зільберман А.А.)


Лекція з практичною частиною

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 7. Практична робота


Відпрацювання навичок

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 8. СЕМІНАР. ІКТ-компетентність педагога як інструмент підвищення рівня його професійної компетентності


Обговорення питань модуля

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 9. Тести


Контроль вивченого матеріалу

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 10. (Оновлений!) Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. Тема "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку"


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)Часть 11. (Оновлений!) Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. Тема "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку".


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)Часть 12. МЕТОДИЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ (Ст.викладач: Папач О.І., Левчишена О.М. і т.д.)


У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (1)