Українська мова

Українська мова


Классы: 
4-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 3 КЛАСІ


Учні активізують знання про українську мову як державну мову України, пригадують, що таке «культура мовлення». Будують діалоги, дотримуючись правил етикету, роблять розмітку вірша й читають виразно

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. ТЕКСТ


Учні узагальнюють та систематизують відомості про зв’язну розповідь; розширюють уявлення про текст, його структурні одиниці; розрізняють різні типи текстів та образно висловлюють свою думку, визначають тему й мету висловлювання, встановлюють абзаци. Вчаться доводити свою думку

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. РЕЧЕННЯ


Учні розширюють і систематизують знання про речення; розрізняють види речень за метою висловлювання й інтонацією; закріплюють навички правильного інтонування речень, уживання розділових знаків у кінці речень. Активізують знання про звертання в реченні, його місце і значення, тренуються в розстановці розділових знаків при звертанні.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Лексико-граматичне значення слова (частини мови)


Учні знайомляться з українськими назвами частин мови, вчаться користуватися ними, роблять висновок про те, що в українській мові той самий принцип поділу на частини мови, що і в російській.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)