8 клас Українська література

8 клас Українська література


Классы: 
8-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ


Знайти образи у творах, запропонованих вчителем. Класифікувати образи за типом. Навести власний приклад на кожний тип. Розробити з учителем схему аналізу художнього твору, записати в зошит.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ


Переглянути відеоролик «Географія заслання Т. Шевченка». Визначити тему та ідею твору. Назвати основні художні засоби твору. Створити таблицю «Види лірики», визначити, до якого виду належить поезія

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Із сучасної української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.


Довести, що аналізовану поезію написано вільним віршем. Подивитись відео з танцем аркан. Проаналізувати відчуття від побаченого. Проаналізувати образи хрестів на плечі та розбійників.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)