8 клас Українська мова


Классы: 
8-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.


Опрацювати текст, обґрунтувати функції мови, її важливість.Класифікувати функції мови. Проаналізувати народні вислови.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Словосполучення. Будова і типи.


Класифікувати стилістичні конструкції. Зіставити словосполучення та речення, знайти відмінні риси. Сформулювати визначення словосполучення. Класифікувати словосполучення за способами вираження головного слова.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕНЯ.


Сформулювати особливості підмета і присудка як головних членів речення. Проаналізувати простий та складений підмет, протиставити їх.Написати власні приклади на кожний спосіб вираження складеного підмета. Скласти і записати речення, використавши подані словосполучення у ролі підмета.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ.


Проаналізувати особливості структури односкладних речень. Сформулювати їх роль у мовленні. Визначити особливості означено-особових речень. Знайти у тексті односкладні речення, підкреслити у них всі члени речення.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)