7 клас Українська мова


Классы: 
7-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Вступ


Прочитати текст, дати відповіді на питання. Підготувати соціальну рекламу на тему: «Як парость виноградної лози, плекайте мову».

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Порівняти дієслово з іншими частинами мови. Списати речення, розставити розділові знаки, підкреслити дієслова. Дібрати синоніми до виділених слів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Частини мови. Дієприкметник як особлива форма дієслова


Зіставити дієслово та дієприкметник. Назвати спільні та відмінні риси. Перекласти текст, знайти дієприкметники. Замінити дієприкметники сполученням з дієсловом.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)