10 класс География

10 класс География


Классы: 
10-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Вступ


Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Розділ I. ЄВРОПА Тема 1. Загальна характеристика Європи


Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Тема 2. Країни Європи


Німеччина. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП). Система розселення і роль федеральних земель в її розвитку.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Розділ IІ. АЗІЯ Тема 1. Загальна характеристика Азії


Тема 1. Загальна характеристика АзіїОсобливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії. Форми державного правління і територіального устрою країн Азії. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 2. Країни Азії


Японія. Китай. Індія Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Розділ IІІ. ОКЕАНІЯ Тема 1. Австралія


Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Австралії

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія


Тема 2. Мікронезія, Меланезія, ПолінезіяОсобливості географічного положення регіону. Держави та залежні території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Види господарської діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країн. Кустарні промисли і ремесла. Зовнішні економічні зв’язки. Розташування військових баз іноземних держав.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 8. Розділ IV. АМЕРИКА Тема 1. Загальна характеристика Америки


Тема 1. Загальна характеристика АмерикиОсобливості географічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна політична карта Америки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НATO.Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 9. Тема 2. Країни Америки


Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Розселення. Особливості структури економіки країни, що розвивається. Видобування мінеральних ресурсів. Спеціалізація сільського господарства. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 10. Розділ V. АФРИКА Тема 1. Загальна характеристика Африки


Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки. Урбанізаційні процеси. Система розселення.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 11. Тема 2. Країни Африки


Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості структури економіки країни, що розвивається. Види діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країни: транспорт, туризм, видобування мінеральних ресурсів, сільське господарство. Характерні риси просторової організації економіки.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 12. Розділ VІ. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ


Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)