7 класс География

7 класс География


Классы: 
7-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. ВСТУП


Знаннєвий компонент:називає різні види карт.Діяльнісний компонент:порівнює карти за масштабом та просторовим охопленням; розрізняє в атласах карти показує (знаходить) на картах різного масштабу материки, частини світу, океани.Ціннісний компонент:оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів Тема 1. Форма і рухи Землі


Знаннєвий компонент:знає і уявляє форму Землі, дні рівнодення та сонцестояння;розуміє і наводить приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі.Діяльнісний компонент:знаходить на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола;пояснює вплив форми Землі та її рухів на природу материків і океанів.Ціннісний компонент:оцінює і характеризує наслідки форми Землі, добового і річного рухів Землі на життя людини

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Тема 2. Материки й океани — великі природні комплекси географічної оболонки


Знаннєвий компонент:знає і розуміє основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит;знає і розуміє гіпотези дрейфу материківДіяльнісний компонент:знаходить і показує на картах різного масштабу найбільші літосферні плити; Ціннісний компонент:оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка


Діяльнісний компонент:характеризуєгеографічне положення материка;знаходить і показує на картах різного масштабу:моря: Середземне, Червоне; затоки: Гвінейська, Аденська; протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; Знаннєвий компонент:знає дослідників материка

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 2. Південна Америка


Знаннєвий компонент:знає особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, Діяльнісний компонент:аналізує особливості розміщення корисних копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;знаходить і показує на картах різного масштабу: рівнини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська низовини, Бразильське, Гвіанське плоскогір’я; гори Анди (г. Аконкагуа); вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі; пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, Ціннісний компонентоцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;Знаннєвий компонент:знає географічне розміщення типів клімату, Діяльнісний компонент:пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку;визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами – типи клімату.Знаннєвий компонент:знає географічне розміщення внутрішніх вод, Діяльнісний компонент:знаходить і показує на картах різного масштабу: річки: Амазонка, Парана, Оріноко; водоспади:Анхель, Ігуасу; озера: Маракайбо, Тітікака; Ціннісний компонентоцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;робить висновкипроосновні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Тема 3. Австралія


Знаннєвий компонент:знає дослідників материка, Діяльнісний компонент:Знаходить і показує на картах різного масштабу:моря: Коралове, Тасманове; затоки: Карпентарія, Велика Австралійська; острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф; півострів Кейп-Йорк; характеризує особливості географічного положення, порівнює географічне положення Австралії і Африки.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду


Знаннєвий компонент:знає історію дослідження та освоєння материка , першовідкривачів материка ФадеяБеллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях; наводить приклади про значенняміжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;пояснює відмінності між Антарктикою й Арктикою.Діяльнісний компонент:характеризує особливості географічного положення материка;позначає і показуєна картіАнтарктичний півострів, моря Ведделла, Росса.Ціннісний компонентоцінює роль України в дослідженні Антарктиди

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 8. Тема 2. Природа материка


Знаннєвий компонент:знає та пояснює представників рослин і тварин світу Антарктики, особливості їх пристосування.Діяльнісний компонент:характеризує риси природи Антарктиди, Антарктики; характеризує особливості тектонічної будови, клімат;пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка.Ціннісний компонентобґрунтовує судження про вплив Антарктиди на природні особливості планети

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 9. РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі Тема 1. Північна Америка


Знаннєвий компонент:знає дослідників материка, Діяльнісний компонент:характеризуєгеографічне положення материка;знаходить і показує на картах різного масштабу: затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг; півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан; Ціннісний компонент:обґрунтовуєвплив географічного положення материка на його природу,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 10. Тема 2. Євразія


Діяльнісний компонент:характеризуєгеографічне положення материка;знаходить і показує на картах різного масштабу: моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське; затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська; протоки: Босфор, Ла-Манш, острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань;півострови: Балканський, Апеннінський, Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, мала Азія

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 11. РОЗДІЛ V. Океани Тема 1.Тихий океан


Знаннєвий компонент:називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням островиДіяльнісний компонент:характеризує риси географічного положення Тихого океану;досліджує виникнення форм рельєфу, островів;знаходить і показує на картах різного масштабу: острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські,

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 12. Тема 2. Атлантичний океан


Знаннєвий компонент:називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.Діяльнісний компонент:характеризує риси географічного положення Атлантичного океану;досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу;знаходить і показує на картах різного масштабу:течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська;острів: Ісландія;характеризує особливості клімату океану;порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану.Ціннісний компонент:висловлює судження про проблеми забруднення океану;оцінює вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 13. Тема 3. Індійський океан


Знаннєвий компонент:називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.Діяльнісний компонент:характеризує риси географічного положення океану, його природні ресурси; досліджує виникнення форм рельєфу дна океану, течій, поширення представників органічного світу;знаходить і показує на картах різного масштабу: течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів;порівнюєособливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами; пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей.Ціннісний компонентоцінює наслідки впливу людської діяльності на природу океану

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 14. Тема 4. Північний Льодовитий океан


Знаннєвий компонент:знає історію освоєння океану;називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.Діяльнісний компонент:характеризує особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву;досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу;пояснює вплив географічного положення океану на клімат.Ціннісний компонент:оцінює можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 15. РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків й океанів Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів


Знаннєвий компонент:Знає і розуміє види природних багатств материків та океанів.Діяльнісний компонент:пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення антропогенних ландшафтів.Ціннісний компонентобґрунтовує зміни природних умов внаслідок інтенсивного природокористування;оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів;даєгосподарську оцінку природним ресурсам

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 16. Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів


Знаннєвий компонент:знає і розумієджерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи.Діяльнісний компонент:розрізняєосновні види забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове;знаходить і показує на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха;прогнозує зміни природних умов під впливом людської діяльності;аналізує рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах за показниками екологічного моніторингу.Ціннісний компонент:висловлює судження про шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів;оцінюєроль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)