6 класс География

6 класс География


Классы: 
6-а
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Вступ


називає об’єкти вивчення географії, складові географічної науки, основні джерела географічних знань та методи географічних досліджень. обґрунтовує на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини виконує спостереження за змінами у природі.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю


називає особливості зображення Землі на картах у давнину. добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину;зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою; складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину. оцінює внесок античних учених у становлення географії як науки.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Розділ ІІ. Земля на плані та карті


називає різні способи орієнтування на місцевості; пояснює способи орієнтування на місцевості. складає схему маршруту руху;порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості. оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості;робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Розділ ІІІ. Оболонки Землі Тема 1. Літосфера


називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини»;наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 2. Атмосфера


називає теплові пояси Землі; спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: температури повітря;визначає показники температури повітря та їх зміни з висотою;добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;користується термометром; аналізує зміни температури повітря протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Тема 3. Гідросфера


називає суттєві ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока», «острів»; наводить приклади морів, заток, проток, островів позначає на контурній карті назви: морів: Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове;проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берингова; заток: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська;о-ів: Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея; п-ів: Скандинавський, Кримський, Аравійський, Індостан, Сомалі, Лабрадор;западини:Маріанська;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. Тема 4. Біосфера та ґрунти


називає компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «рослинність», «тваринний світ», види рослин і тварин, які поширені у своїй місцевості; пояснює особливості поширення живих організмів на земній кулі за допомогою карт порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 8. Тема 5. Природні комплекси


називає суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», компоненти природного комплексу;наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості;пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 9. РОЗДІЛ ІV. Планета людей Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі


називає кількість населення на Землі та в Україні, людські раси; аналізує карти густоти населення та людських рас;порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 10. Тема 2. Держави світу


вміє читати політичну карту. показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 11. Тема 3. Вплив людини на природу


характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)