11 класс Геометрия


Классы: 
11
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Многогранники.


розпізнає основні види многогранників та їх елементи; формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранників, вказаних у змісті програми; обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди; обчислює основні елементи многогранників; застосовує вивчені формули і властивості до розв’язування задач

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Тіла обертання.


розпізнає види тіл обертання, їхні елементи; обчислює основні елементи тіл обертання;обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв’язування задач;розпізнає многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях; розв’язує нескладні задачі на комбінацію просторових фігур.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)