11 класс Алгебра


Классы: 
11
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Показникова та логарифмічна функції


формулює властивості логарифмів, показникової та логарифмічної функцій;будує графіки показникових і логарифмічних функцій; ілюструє властивості показникової та логарифмічної функцій за допомогою графіків;перетворює нескладні показникові та логарифмічні вирази; розв’язує нескладні показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ


обчислює відносну частоту події;обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами;пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки; знаходить числові характеристики вибірки даних

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)