Фаховий модуль автор ст. викладач Гаєвець Я.С. Зміст та методика вивчення освітньої галузі “Математика”(1-2 гр 2018)


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Мета: підвищення рівня готовності вчителів початкових класів до виконання професійних функцій під час навчання молодших школярів математики в умовах реального педагогічного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)