КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Формування професійних компетенцій

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (3)Состав курса

Часть 1. Модуль «Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності» (ст.викладачі: Левчишена О.М., Стукас Е.А., Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)