10 клас. І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 15

Курс призначений для учнів 10 класу. Академічний рівень. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826.

Лекция Лекций (33)
Задание Заданий (20)Состав курса

Часть 1. 10 клас. Історія України . Тема 1. Українські землі на початку ХХ століття.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс складається з лекцій та тематичної контрольної роботи. Висвітлює особливості формування індустріального суспільства в українських землях у складі Російської та Австро-Угорської імперії; характеризує суперечливі процеси модернізації життя населення; політизацію українського національного руху; оОсобливості духовного розвитку в умовах модернізації суспільства.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (1)Часть 2. 10 клас. Історія України. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Частина курсу складається з трьох лекцій, що містять теоретичний матеріал, документи, іл.страції, відео, тренажери. Курс закінчується тематичною контрольною роботою.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 3. 10 клас. Історія України. Тема 3. Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р.)

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс складається з чотирьох лекцій, кожна з яких містить практичні завдання, тренажери. Курс містить також тематичну контрольну роботу. Відповідає оновленій прогрмі 2016-2017 н.р.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (5)Часть 4. 10 клас Історія України. Тема 4. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.)

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс відповідає оновленій програмі 2016-2017н.р. Академічний рівень.

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (9)Часть 5. 10 клас. Історія України.Тема 5.ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921—1939 рр.)

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Мілєйко Л.В. Курс містить 9 лекцій та 2 тестові контрольні роботи.В ньому подано характеристику подій та явищ, що призвели до закріплення радянської влади в Україні, до зрушень у повсякденному способі життя різних верств українського населення у цей період; аналіз основних фактів закріплення радянської влади в Україні в економічній, соціальній та духовно-культурній сферах життя суспільства.

Лекция Лекций (10)
Задание Заданий (2)Часть 6. 10 клас. Історія України. Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Мілєйко Л.В. Курс складається з 3-х лекцій та тематичної контрольної роботи. Лекції містять теоретичний матеріал з теми, ілюстрації, таблиці, презентації, відео, тренувальні вправи. Тематична контрольна робота складається з завдань, які використовуються в ЗНО.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)