10 клас. І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И

10 клас. І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 18

Курс призначений для учнів 10 класу інституційної форми навчання.

Лекция Лекций (34)
Задание Заданий (19)Состав курса

Часть 1. 10 клас. Історія України. Тема 1. Україна в роки Першої світової війни.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Частина курсу складається з трьох лекцій, що містять теоретичний матеріал, документи, іл.страції, відео, тренажери. Курс закінчується тематичною контрольною роботою.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 2. 10 клас. Історія України. Тема 2. Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р.)

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс складається з чотирьох лекцій, кожна з яких містить практичні завдання, тренажери. Курс містить також тематичну контрольну роботу.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (5)Часть 3. 10 клас Історія України. Тема 3. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.)

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс для учнів інституційної форми навчання.

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (9)Часть 4. 10 клас. Історія України.Тема 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921—1939 рр.)

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Мілєйко Л.В. Курс містить 9 лекцій та 2 тестові контрольні роботи.В ньому подано характеристику подій та явищ, що призвели до закріплення радянської влади в Україні, до зрушень у повсякденному способі життя різних верств українського населення у цей період; аналіз основних фактів закріплення радянської влади в Україні в економічній, соціальній та духовно-культурній сферах життя суспільства.

Лекция Лекций (10)
Задание Заданий (2)Часть 5. 10 клас. Історія України. Тема 5. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Мілєйко Л.В. Курс складається з 3-х лекцій та тематичної контрольної роботи. Лекції містять теоретичний матеріал з теми, ілюстрації, таблиці, презентації, відео, тренувальні вправи. Тематична контрольна робота складається з завдань, які використовуються в ЗНО.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 6. 10 клас. історія України . Тема 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.)

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс складається з 6 лекцій. Містить текстові, відео, аудіо матеріали, тренажери, які дають змогу оволодіти програмним матеріалом в повному обсязі.

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (0)