1 клас. Основи здоров'я


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 21

Курс призначено для учнів 1 класу

Лекция Лекций (30)
Задание Заданий (38)Состав курса

Часть 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Формування компетентності зі збереження здоров’я учнів на основі засвоєння ними знань про здоров’я та безпеку; практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному та духовному розвитку і, завдяки цьому - утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров’я

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (7)Часть 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

Стоимость (грн.):  Бесплатный

дати учням уявлення про здоровий спосіб життя; вчити дотримуватися правил здорового способу життя; виховувати бажання щоденно дотримуватися корисних для здоров'я звичок.

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (10)Часть 3. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Ознайомити учнів з основними правилами товаришування, з якостями, якими повинні володіти друзі, формувати уміння співставляти, аналізувати події, явища, розвивати уміння робити висновки, формувати доброзичливе ставлення до товаришів, вчити приходити на допомогу друзям. розширити знання дітей про хлопчиків та дівчаток, як представників протилежної статі; з’ясувати спільне і відмінне (одяг, звички, уподобання, риси характеру, ігри); продовжити формування навичок спілкування, співжиття в одному учнівському колективі; розвивати навички порівняльного аналізу, співставлення; сприяти зміцненню взаєморозуміння у класному колективі між хлопчиками і дівчатками.розширити уявлення дітей про сім’ю як групу родичів, що проживають разом, закріплювати знання про правила спілкування та здорові стосунки між членами родини; розвивати навички порівняльного аналізу, співставлення; сприяти формуванню потреби піклуватися про членів своєї родини.

Лекция Лекций (11)
Задание Заданий (13)Часть 4. ПСИХІЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Вчити учнів бути толерантними; сформувати явлення про важливістьповаги до почуттів інших людей; викликати бажання безкорисливої допомоги людям, які її потребують:старшим, слабким, хворим,немічним, розвивати вміння протидіяти виявам неповаги у середовищі однолітків; виховувати чуйність, милосердя, терпимість.

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (8)