Міський транспорт


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Міський транспорт

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Міський транспорт


уроК 51 (1)Підтема: Міський транспорт.мета: Повторити й активізувати лексику теми. Ознайомити учнів із особливостями вживання прислівників too/enough. Продовжувати формувати навички діалогічного мовлення. Практикувати учнів у письмі. Продовжувати удосконалювати техніку читання. Тренувати учнів в аудіюванні. Сприяти розвиткові пам’яті та мовної здогадки. Виховувати культуру поведінки у громадських місцях. обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО1), (НО3), для роботи у групах (НО2), для роботи в парах (НО4), м’яч. Хі$д уроКуI. ПідгоТовКа до сПрийняТТя іншомовного мовленняGreeting 1. Привітання.Т: How do you do? Nice to see you again.Ps: Nice to see you, too.Вивчення вірша «Good Morning».Т: Let’s learn a new poem «Good Morning».Учитель роздає картки для самостійної роботи (НО1) і двічі читає вірш, якщо не-обхідно, пояснює значення незнайомих слів. Учні уважно слухають, заповнюючи пропуски у картках. По закінченні роботи один із них записує вставлені слова на дошці, а вчитель та решта класу перевіряють правильність виконання завдання. Потім усі хором декламують вірш, один-два учні декламують його самостійно перед класом.GOOD MORNINGGood morning, good morning! School has begun. Good morning, good morning! Isn’t it fun!Pencils and crayons, Scissors and glue, Erasers and paper, Reading books, too.Good morning, good morning! School has begun. Good morning, good morning! Isn’t it fun! 169Ho1: Listen and complete the poem.GOOD MORNINGGood morning, good morning! has begun. Good morning, good morning! Isn’t it ! and crayons, Scissors and , Erasers and , , too.Good morning, good morning! has begun. Good morning, good morning! Isn’t it !Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.T: Today we start learning a new topic. We’ll read the dialogue and you will make up your own dialogues. But before we start the new topic, you’ll have to guess what we are going to learn about.Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.Гра «Guess the Word».Учитель розкладає картки (НО2) на столі текстом донизу, потім бере будь-яку з них і читає завдання. Учень, який відгадує слово, записує на дошці необхідну букву, бере іншу картку, читає завдання і т. д. Таким чином учні поступово записують на дошці назву нової теми — Travelling.Т: Read the riddles and guess the words. What word have we got as a result?Ho2:1. You can move around the country on it, but it is not as fast as the plain.Write the first letter of this word.2. You can drive it around the city, or travel with your family to another places.Write the last letter of this word.3. You fly by it.Write the third letter of this word.4. For this sports game you need a ball and a high net.Write the first letter of this word.5. In spring we paint eggs and go to church on this holiday.Write the first letter of this word. 1706. Children in the USA like this holiday and prepare a pumpkin for it.Write the third and the fourth letters of this word.7. You always use these three letters in the Present Continuous Tense.Key: train; car; plane; volleyball; Easter; Halloween; -ing.іі. основна часТина уроКуreading 1. Подання діалогу для читання. Впр. 1 (с. 76).1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.а) Бесіда з учнями.T: Do you always come to school in time? Have you ever been late? Why were you late? What kinds of transport do you use to get to school? What means of transport do you like most of all?б) Складання Mind-Map.Учитель поділяє учнів на дві групи: перша складає Mind-Map видів міського тран-спорту, друга — видів транспорту для подорожей на далекі відстані. Представни-ки від груп, які першими виконали завдання, малюють схеми на дошці. Учитель та решта класу перевіряють правильність виконання завдання.2) Reading. Етап читання.Троє учнів читають діалог за ролями. Учитель контролює правильність вимови слів.3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту діалогу. Впр. 2 (с. 76).Учні ланцюжком читають запитання і відповідають на них. Учитель контролює правильність виконання завдання.Vocabulary Practice 2. Відпрацювання лексичного матеріалу: вживання too/enough.1) Бесіда з учнями.На дошці записано словосполучення: too late, fast enough; too long, long enough; too young, young enough.Один із учнів читає і перекладає словосполучення вголос. Учитель звертає увагу учнів на відмінності перекладу та місця в реченні слів too/enough. Діти ланцюжком читають приклади на с. 76 підручника і перекладають їх рідною мовою, потім знаходять і читають приклади у впр. 1 (с. 76).2) Гра «Change the Sentence».Учні стають навколо учителя, який кидає м’яч по черзі кожному з них і називає речення зі словом too або enough. Учень повертає м’яч і називає відповідне речен-ня з другим із зазначених слів. Той, хто робить помилку, має розповісти свій улюблений вірш.Т: This classroom is too small.P1: This classroom isn’t big enough.T: We haven’t enough time.P2: We have too little time.Закінчення завдання 171Listening comprehension 3. Аудіювання.Учитель роздає картки для самостійної роботи (НО3) і двічі читає діалог. Учні уважно слухають і заповнюють таблицю. По закінченні роботи учитель вибірково перевіряє три-чотири картки. Решта класу ланцюжком читають вписані в картку слова.MORNING TALK— Hello, Mage! Are you hurrying to the bus stop?— Morning, Sam. Yes, I don’t want to be late for school.— But your parents have got a car. Don’t they drive you to school?— No, Sam, unfortunately they don’t have enough time. And going by car is not easy nowadays.— Really? Why?— You see, Sam, there are too many cars on the streets. You need too much time to get to another part of the city. So my parents don’t usually drive to work.— And how do they get to work, Mage?— My mother usually goes by metro. She thinks, it’s the fastest means of transport in the city.— Does your father go by metro, too?— Not often. He usually goes by tram. He doesn’t like metro.— Does your brother goes to the university by metro?— Well, he doesn’t have to. The university isn’t too far from our house, so he goes there by trolleybus.— When do you use your car, Mage?— We go to the village to visit our granny on the weekends.Ho3: Answer the question and complete the table. What means of transport do they use?Means of transportMotherFatherMageBrotherThe whole familySpeaking 4. Розвиток умінь діалогічного мовлення.Учні отримують картки для роботи в парах і складають діалоги за їх завданням. Час роботи — 4—5 хв. По закінченні підготовки дві-три пари інсценують діалоги перед класом. Учитель контролює правильність виконання завдання.Ho4:A. Make up a dialogue.Ask your friend:— how he/she gets to school;— what means of transport he/she thinks is the best to travel around the city;— if he/she likes to travel around the city by car; why. 172B. Make up a dialogue.Ask your friend:— how he/she travels around the city;— what means of transport he/she prefers to travel by; why;— what city means of transport he/she thinks is the worst; why.ііі. ЗаКлючна часТина уроКуHomework 1. Домашнє завдання.РЗ, впр. 1 (с. 45), 2, 3 (с. 46), письмово.Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.Заключна бесіда з учнями в режимі T → Class.T: What means of transport do you take not to be late? What means of transport is the best to travel around the city? Why? What is the worst means of transport? Why? Which means of transport will be the most popular in the future? Why?

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)