Географія 6 - А клас


Только пользователи организации имеют доступ к курсу.

Підручник Загальна географія автор Бойко В.М.

Лекция Лекций (0)Состав курса

Часть 1. § 1 Що і як вивчає географія


Прочитати параграф, розглянути малюнки 1 та 2, відповісти на запитання на с.11

Лекция Лекций (0)