Каталог курсов

Miscellaneous
Математика 1 класс
Губа Евгения Александровна
Школьный курс
Частей: 1

Пояснительная записка курса

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
История 5 класс
Павловська - Кравчук Вікторія Анатоліївна
Школьный курс
Частей: 4

Курс історії в 5 класі має пропедевтичний (вступний) характер. Головними завданнями курсу є: а) формування уявлень і початкових знань учнів про історію як галузь людських знань, як науку, що має свій предмет вивчення і свої методи дослідження; б) розвиток у школярів/школярок інтересу до предмета та мотивації до його вивчення як передумови до формування низки загальних (уміння вчитися впродовж життя, обізнаність і самовираження у сфері культури тощо) і предметних (хронологічна, просторова, інформаційна тощо) компетентностей; в) формування первинних уявлень про структуру і зміст історії України як передумови до реалізації засобами навчання наскрізних, міжпредметних і предметних змістових ліній (громадянська відповідальність, культурна свідомість тощо). Програма надає вчителеві широкі можливості для самостійного наповнення навчальної роботи змістом відповідно до національного та локального вимірів, залишає простір для самостійних дій щодо форм і методів навчальної роботи. За потреби вчитель /учителька може змінити порядок розділів програми, використовувати як пряму, так і зворотну хронологію, планувати вивчення інших (не тільки визначених у програмі) історичних осіб, подій, пам’яток з акцентом на історії України.

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (10)

 

Miscellaneous
Українська мова 7 клас
Чаговец Людмила Борисовна
Школьный курс
Частей: 5

За програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання / Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук. – К: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585). 88 годин.

Lection number Лекций (32)
Tasks number Заданий (7)

 

Miscellaneous
8 класс Физика
Косенко Ірина Сергіївна
Школьный курс
Частей: 2

Содержание

Lection number Лекций (10)
Tasks number Заданий (14)

 

Miscellaneous
9 класс Физика
Косенко Ірина Сергіївна
Школьный курс
Частей: 3

Содержание

Lection number Лекций (13)
Tasks number Заданий (21)

 

Miscellaneous
10 класс Физика
Косенко Ірина Сергіївна
Школьный курс
Частей: 3

Содержание

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (12)

 

Miscellaneous
8 класс Алгебра
Косенко Ірина Сергіївна
Школьный курс
Частей: 3

Содержание

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (20)

 

Miscellaneous
8 класс Геометрия
Косенко Ірина Сергіївна
Школьный курс
Частей: 3

Содержание

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (13)

 

Miscellaneous
10б класс Алгебра
Косенко Ірина Сергіївна
Школьный курс
Частей: 3

Содержание

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (18)

 

Miscellaneous
История 6 класс
Павловська - Кравчук Вікторія Анатоліївна
Школьный курс
Частей: 8

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСУ1. Необходимо готовиться и выполнять домашние задания к каждому уроку.2. Для положительной оценки по итогам семестра необходимо заработать 300 баллов за год - оценка 10 300 баллов можно заработать следующим Выполнение всех пунктов домашнего задания в срок – 3 баллаНе выполнение всех пунктов домашнего задания в срок – минус 6 баллов.3х60 = 180Выполнение домашнего задания к пятнице и сдача – 4 баллаРабота на практическом занятии 3 балла – оценка 11 2 балла – оценка 91 балл – оценка 73х12=36Создание мультимедийных уроков 1 урок – 10 баллов12 х10=1203. На уроке должны быть- папка накопитель с файлами- тетрадь 96 стр. для ведения конспекта -тетрадь 36 стр. для подготовки к семинарским занятиям - атлас по истории Древнего мира - Учебники - Толковый словарь русского языка - ручки и карандаши

Lection number Лекций (3)
Tasks number Заданий (0)