Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс

Розглядається сутність та принципи профільного навчання; структура та нормативне забезпечення профільного навчання; особливості викладання хімії в профільній школі.

Lection number Лекций (3)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

В даному циклі лекцій розглядаються деякі аспекти геологічного середовища як основної складової частини навколишнього середовища і зміни, які в ній відбуваються під впливом в тому числі і господарчої діяльності людини.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Lection number Лекций (7)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Аналіз стратегічних напрямків Концепції «Нова українська школа». Ознайомлення з компетентнісно орієнтованими технологіями навчання (з досвіду розвинутих країн)

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Мета тематичного блоку: Формування професійних компетентностей вчителя для здійснення індівідуалізації роботи та розробки власної освітньої траекторії учня в умовах докоріних змін в глобальному освітньому просторі.Завдання тематичного блоку : Систематизувати знання щодо:o формування освітньої траекторії учня;o використання сучасних освітніх технологій технологий;o особливостей роботи із Web технологіями;o основних прийомів роботи з новими освітніми технологіями; Сформувати та розвинути вміння (навички):o вміти знаходити необхідні для роботи сайти;o працювати з класом та окремими учнями з використанням Web-класів та завдань;o визначати прийоми та методи роботи в Мережі;o визначати місто та мету використання Інтернет-технологій у структурі навчання.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Мета тематичного блоку: Формування професійних компетентностей вчителя для здійснення індівідуалізації роботи та розробки власної освітньої траекторії учня в умовах докоріних змін в глобальному освітньому просторі.Завдання тематичного блоку : Систематизувати знання щодо:o формування освітньої траекторії учня;o використання сучасних освітніх технологій технологий;o особливостей роботи із Web технологіями;o основних прийомів роботи з новими освітніми технологіями; Сформувати та розвинути вміння (навички):o вміти знаходити необхідні для роботи сайти;o працювати з класом та окремими учнями з використанням Web-класів та завдань;o визначати прийоми та методи роботи в Мережі;o визначати місто та мету використання Інтернет-технологій у структурі навчання.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Кооперативне навчання
Папач Ольга Іванівна
Школьный курс

Презентація кооперативного навчання математики як компетентнісно орієнтованої технології. Ознайомлення з досвідом впровадження компетентнісно орієнтованого навчання математики у Австрії.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань освітньої галузі “Мови і літератури”.Завдання модуля.Систематизувати знання щодо:• сучасних технічних засобів навчання ;• державного урегулювання оновлення змісту освіти; • компетентнісно орієнтованого підходу.Формувати уміння:• аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій;• використовувати діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках російської мови та літератури;• здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань освітньої галузі “Мови і літератури”. Розвинути установки щодо:• саморозвитку та самоосвіти;• трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності;• забезпечення інтегративного підходу до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності як ключової .

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Lection number Лекций (7)
Tasks number Заданий (1)