Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс

Через систему лекцій та практичних завдань формування в учнів уміння у відповідному навчальному середовищі складання і виконання • найпростіших алгоритмів опрацювання величин числового типу • найпростіших алгоритмів з використанням величин логічного типу• алгоритмів опрацювання величин за допомогою методу розбиття задачі на підзадачі

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (0)