Товт Юлия Сергеевна
Учитель

Товт Юлия Сергеевна


Дрофинская школа, 7, 8, 10, 8-Б, 11
с. Дрофино, Нижнегорский район

 
20.06.2013Завдання для конкурсу імені Т. Г. Шевченка

5 клас

Завдання з  української  літератури                                                                                                                        1. Допишіть рядки  з  творів Т.Шевченка.

-   «Садок вишневий…».                                                                                                                            -   «Реве та стогне …».

-   «Зацвіла в долині…»

-   «І мене в сім'ї великій, в сім'ї …»                                                                                       4 б

2. Визначте художні засоби в поданому уривку.

 За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає,

І сонце спатоньки  зове

У синє море: покриває

Рожевою пеленою,

Мов мати дитину.                                                                                                                       3 б

 

 3. Випишіть із поезій Т.Шевченка  по 4 зорових й слухових образи.                                 4 б

 Завдання з української  мови

1. Виправте допущені в словосполученнях помилки. Із двома словосполученнями на вибір складіть речення.

 Читати Кобзар, кінотеатр Тарас Шевченко, вулиця «імені Т. Шевченка», великий Кобзар, Шевченко художник.                                                                                                                  7 б

 2.  Уставте пропущені букви й розділові знаки. Підкресліть граматичну основу. Випишіть із речень два словосполучення, виконайте їх синтаксичний розбір.

 Остан..ьою  кни..кою поета був  «Буквар» для  українс..ких  дітей  і простолюду. Він планував

написати ще ари..метику  етнографію  географію історію  Укра.ни.                                                                   

                                                                                                                                                     12 б              

                                                                                                                                      Усього: 30 б

6 клас

Завдання з української літератури                                                                                                                                                          

1.Напишіть твір-роздум на тему «Сирітська доля Тараса Шевченка»                              12 б

2.Назвіть братів і сестер Т.Шевченка.                                                                                   6 б

3.Робота з деформованим текстом. Запишіть правильний варіант твору

Пшеницю жала панщині на,

Не спочивать втомилася

Пошкандибала ,в снопи пішла

Годувать Івана-сина.                                                                                                                2 б

4.На якому році життя помер Т.Шевченко, і де його було поховано?                               2 б

Завдання з української мови

Схарактеризувати виділені в реченні іменники за схемою:

1.Назва істот / неістот .                                                                                                                                  2.Загальна /  власна назва.

3.Рід.                                                                                                                                                                 4.Число.

У «Кобзарі» Шевченко висловив насамперед самого себе, свою особистість. (О.Гончар)   8 б

                                                                                                                                              Усього: 30 б

  7 клас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Завдання з української мови.

1.Правильно розставте розділові знаки в реченнях.                                                                3 б

2.Випишіть три дієслова з тексту, зробіть їх повний розбір як частини мови.                     6 б

Критики стверджують,  що творчість Т.Шевченка починається з балади. Це були перші його літературні спроби. Він написав балади Тополя Причинна Утоплена. Повертається він до цього жанру і в подальші роки своєї творчості. Балади Т.  Шевченка мають фольклорну основу. Оскільки Т. Шевченко любив співати  то він знав і співав народні балади. А особливо йому подобалась балада Ой чиє ж то жито.

   У 1839 році  в Петербурзі під час навчання в Академії мистецтв він написав баладу Тополя, яка написана в романтичному стилі.            

Завдання з української літератури                                                                              

1. Допишіть речення і  дайте повну аргументоавну відповідь у вигляді твору – роздуму

Вірш «Мені тринадцятий минало» - твір про…                                                                        12 б

2.Робота з деформованим текстом. Запишіть правильний варіант твору

Засіяло сонце неначе

Стало неначе на світі все

лани, моє… гаї, сади…

жартуючи  і ми погнали

до води чужі ягнята.                                                                                                                       2 б

3.Розгадайте кросворд «Знавці Шевченкового заповіту»

1.Якою кров'ю треба волю окропити?

2.Автор заповідає похоронити себе на

3.Спочатку…, а потім вставайте.

4.Головна річка України.

5.  «Вражою злою кров'ю…окропіте»

6. «Поховайте мене на…»

7.Яке слово є закликом до боротьби?                                                                                        

                                                                                                                               

                                                                 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                                                          7 б

                                                                                                                                          Усього: 30 б                                                                                                                                                                                                              

     8 клас

Завдання з української літератури                                                                                                                          1.Напишіть твір-мініатюру на тему «Дитинство Шевченка»                                          12 б

                                                                                                                                                            2.Відгадайте кросворд.

 По вертикалі.

1.        Ім’я матері поета.                                                                                                                                             2. Своєю батьківщиною письменник називав село, де він народився, тобто … .

 По горизонталі.

1.        Море, в наукову експедицію до якого було запрошено Т. Шевченка.

2.        Сад, де Т.Шевченко познайомився з Сошенком.

3.        1860 року Рада Академії присвоїла Т.Шевченку звання академіка- … .

4.        Прізвище пана, у якого Тарас служив козачком.

5.        Назва маленької книжечки з поезіями, яку приховував поет, перебуваючи на засланні.

6.        Здібності, які виявились у Тараса дуже рано.                                                            4 б

 3. На місце крапок доберіть відповідні слова з поданих у довідці синонімічних рядів. Запишіть цей уривок, визначте мовні засоби художньої виразності.

 Кобзар співав в пустелі Косаралу,

у    …    батюшки-царя.

Кайдани, шаленіючи,    …   ,

Що заглушити пісню.

А пісня наростала у засланні.

А пісня грати розбивала   …   .

Правдивій пісні передзвін кайданів –

То тільки звичний   …   .

 Довідка: кутузки, камери, каземати; дзвеніти, брязкати, бряжчати; на стократ, вкрай, вщент; супровід, акомпанемент, награвання.                                                                                   2 б

    Завдання  з  української мови

1.Запишіть висловлювання, розставляючи розділові знаки. Чим ускладнені дані речення?

 Своєю мелодикою ритмічною віртуозністю поезії Шевченка створюють авторові славу одного з наймузикальніших поетів світу. У своїй стихійній силі творця він здається не хотів знати ніяких законів, крім тих що диктували йому його власна мистецька інтуїція сила задуму вогонь темпераменту (О.Гончар).                                                                                           5 б

2. Виправте помилки у словосполученнях. З двома словосполученнями складіть поширені речення.

 Пароплав Тарас Шевченко, академік гравер, великий Кобзар, читати кобзар, Кирило Мефодіївське Братство, художник – Сошенко, Київський  Університет «імені Тараса Шевченка», Шевченко художник, Академія Мистецтв, Шевченківський стиль.            7 б

                                                                                                                                       Усього: 30 б

9 клас

Завдання з української літератури

1.Підтвердіть або спростуйте думку  «Життя Т. Шевченка – подвиг» у вигляді твору- роздуму.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        12 б     2.Складіть та розгадайте кросворд.

По горизонталі.                                                                                                                                               1.Ріка, над якою поховано Шевченка.

2.Поезія Т. Шевченка , в якій  він закликає:

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров ю

Волю окропіте.

3.  Село, де поет провів свої дитячі роки.

4.  Письменник, у якого Т.Шевченко був старшим боярином на весіллі.

По вертикалі.

5. Місто, біля якого поховано поета.

6. Цеховий майстер живописних справ, у якого навчався Шевченко.

7. Місто, де Шевченко навчався в Академії мистецтв.

8. Російський художник, який намалював портрет В.Жуковського.                                       4 б

3.Визначити художні засоби в уривку з балади «Причинна» Т.Шевченка.

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі

То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,

Ніхто ніде не гомонів,

Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів.                                                                                                             3 б

 Завдання  з  української мови

1.Перепишіть подані речення, розкриваючи дужки, вставляючи пропущені букви та потрібні розділові знаки.

  Жит..я   (В,в)..ликого  (К,к)обзаря  не(мовби)  своєрідний  моральний  кодекс  поезії  Шевченка   роблять  людей  кра..ими  ласкавіш..ми  добро(зичливіш..ми).

 Твори  Шевченка  говорив  Костянтин Станіславс..кий віч..но  будитимут..  у  сер..цях  людей  благоро..ні  в..ликі  почут..я.

 Творч..сть Тараса Шевченка  має (не)тільк..  літературно(мистець..ке)  а  й  в..личезне  суспіль..не   значен..я  (За Б.Степанишиним).                                                                             6 б

 2.Виконати синтаксичний розбір останнього речення попереднього завдання.                     5 б

                                                                                                                                            Усього: 30 б

10 клас

Завдання з української літератури                                                                                                                                                           I. Напишіть твір – роздум на тему « Шевченко – це народ,  і як народ, він буде вічно  жити ».                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       12 б

2.Дайте відповідь на запитання

1.Село, в якому минули дитячі роки  Т. Шевченка.

2. Негритянський актор, з яким товаришував Т. Шевченко.

3. Російський художник, який брав участь у викупі Т. Шевченка з кріпацтва.

4. Жінка, в яку був закоханий Т. Шевченко і присвятив їй свої вірші.

5. Навчальний заклад, слухачем якого став Т. Шевченко після визволення з кріпацтва.

6. Варвара…., друг і однодумець Т. Шевченка.

               (Ключ – Кобзар)                                                                                                            6 б                      

3. Назвати твори Т. Шевченка, з яких подано ці фрагменти?                                                                                                          1.Летим. Дивлюся, аж світає,                                                                                                                                                       Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.                                                                                                                                                 2. Кругом неправда і неволя,                                                                                                                                               Народ замучений мовчить.

І на апостольськім престолі                                                                                                                                             Чернець годований сидить.

3. Як я була людиною, то Прісею звалась;                                                                                                                                                                   Я отутечки родились, тут і виростала.                                                                                                                                Отут, було, на цвинтарі я з дітьми гуляю,                                                                                                                                              І з Юрусем гетьманенком

У піджмурки граєм...

4.   Чи чуєш? Щось плаче за ворітьми... мов дитина!                                                                                                                               Побіжім лиш!.. Бачиш? Я вгадував, що щось буде!                                                                                                                                   І разом схопились. Та до воріт...

Прибігають - мовчки зупинились.                                                                                                                                                            Перед самим перелазом дитина сповита -                                                                                                                                                    Та й не туго, й новенькою свитиною вкрита...

5. За горами гори, хмарою повиті,                                                                                                                                                Засіяні горем, кровію политі.                                                                                                                                             Споконвіку Прометея там орел карає,                                                                                                                                              Що день божий довбе ребра                                                                                                                                                       І серце розбиває. Розбиває та вип'є живучої крові, - Вона знову оживає і сміється знову...

                                                                                                                                                    5 б                         

Завдання з української мови

1.Правильно поставте розділові знаки та пропущені букви.

 

В історичному розвитку України Шевченко  явище н..звичайне  за силою обдаруван..я так і в..ршин..им  місцем у літературі мистецтві культури.  Походжен..ям  становищ..м  та

популярніст..ю  Шевченко  виняткове явище також у світовій літературі.

Творчість Шевченка багатогран..а як його талант. Він був і глибоким ліриком і творцем епічних поем і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. У духовній історії України Шевченко посів і досі бе….астережно посідає виняткове місце. Значе…..я  його творчої спадщини для українс..кої  культури важко п..р..оцінити. Його  Кобзар  започаткував новий етап у розвитку українс..кої літератури і мови а його ж..вописна  і грав..рс..ка творчість  стали  визначними  явищами  не  тільки українс..кого  а  й світового мистецтва. У ро..витку  націонал..ної  і  соціал..ної самосвідомості  українс..кого народу  творчість  Шевченка  відіграла   в..л..ч..зну роль.                                                                                                         7б

                                                                                                                                       Усього: 30

11 клас

Завдання з української літератури                                                                                                                                                         

1. Напишіть твір-роздум на тему «Жінки у життєвій драмі Кобзаря»                                  12 б

2. Дайте відповіді на запитання                                                                                                                               - Які твори увійшли до першої збірки Т. Г. Шевченка?                                                                   

- З якими художниками дружив Т.Шевченко? Як сталося, що Шевченко потрапив до Академії мистецтв?                                                                                                                                       2 б

3. Відновіть текст та укажіть, з якого вірша взято уривок

…….,чи буду

Я жить……..

………, чи забуде

Мене………

…………. Мені

В неволі…….

………… своїми

В………, плачучи,…                                                                                                                    4 б

 

4.Назвати твори Т. Шевченка, з яких подано ці фрагменти?                                                                                            1.Якби ви вчились так, як треба,                                                                                                                                           То й мудрість би була своя.

А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все те знаю, Нема ні пекла, ані раю, Немає й Бога, тілько я!»    

                                                                                                                                                                                           2.Зоре моя вечірняя, зійди над горою, Поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає,  Як у Дніпра веселочка воду позичає                                                                                                        3. Полечу, каже, зигзицею, Тією чайкою-вдовицею, Та понад Доном полечу, Рукав бобровий омочу                                         В ріці Каялі. І на тілі, На княжім білім, помарнілім Омию кров суху, отру Глибокії, тяжкії рани...   

                                                                                                                                                                                          4. Минають дні, минають ночі. Минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, Чи я живу, чи доживаю, Чи так по світу волочусь, Бо вже не плачу й не сміюсь.

                                                                                                                                                                                                       5. У неділю вранці-рано                                                                                                                                                  Поле вкрилося туманом.                                                                                                                                                             У тумані на могилі,                                                                                                                                                                         Як тополя, похилилась - Молодиця молодая.                                                                               5 б   

 Завдання з української мови

1.Поставте розділові знаки у тексті. 2. Знайдіть складнопідрядне речення та зробіть синтаксичний розбір.

Т.Шевченко обняв своїм генієм усі царини духовного і соціального життя суспільства. Водночас творчість його висвітлила найпотаємніші порухи душі простої людини пригніченої тяжким ярмом царизму розкрила її глибину і велич. У світовій ліриці немає митця який би з такою любов’ю і таким сумом оспівав жінку-матір сестру кохану дружину їхнє тяжке життя. Для Шевченка жіноча недоля була згустком болю що запікся в його серці.

                                                                                                                                                             7 б               

                                                                                                                                             Усього: 30 б

 
оценить статью
оценить статью
  • Currently 5.00/5
 
разделы блогов
Разделы
 
Другие статьи