Виховання на уроках математики та інформатики


Сьогодні ми прагнемо побудувати суспільство вільних громадян, громадянську, правову державу. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад покликаний навчати та виховувати таку молодь, яка була б спроможна активно включитися у всі сфери суспільного життя країни, забезпечити прогрес її становлення та розцінку, оволодіти позитивним досвідом старших поколінь і збагачувати його власними надбаннями.

Крім знань, випускнику школи необхідно набути таких компетентностей, які дозволять йому успішно адаптуватися в соціумі, знайти свою справу, стати справжнім професіоналом, гарним сім’янином. Цього не можна навчити тільки під час проведення виховної роботи.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської та загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес.

Виховання в школі треба будувати, починаючи з уроку. У вихованні немає головного та другорядного. У вихованні все головне - й урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини вихованців у колективі.

Виховну мету в урочній діяльності слід насамперед спрямовувати на формування гуманних почуттів дітей, позитивного ставлення до оточуючих людей та навколишньої дійсності. Як зазначав В. О. Сухомлинський, "Людину треба вчити, що вона живе не в пустелі, а серед людей. Кожен твій крок врешті-решт позначається на твоєму ближньому, тому що ідеш ти кудись і з якоюсь метою; кожне твоє слово в душі іншого відгукнеться, але як воно відгукнеться – залежить від тебе. Вже те, що ти дивишся на навколишній світ і бачиш його, таїть в собі добро і зло; усе залежить від того, що і як ти бачиш".

Для того, щоб збільшити потенціал патріотичного виховання предмета математики, необхідно частіше включати в зміст уроку задачі, що викликають почуття гордості за рідну країну і стосуються державності, столиці, прапора тощо. Важливим напрямом патріотичного виховання вважаю використання на уроках елементів українознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв, традицій, обрядів, які містять у собі високі моральні цінності, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, мають моральний потенціал, спрямований на виховання особистості.

Доцільно проводити практичну роботу з введенням і редагуванням уривків з творів та віршів українських письменників про любов до Батьківщини, рідної мови, поваги до державних символів.

Під час вивчення кожної з тем інформатики звертається увага учнів на вклад українських учених у розвиток інформаційних технологій. Так, наприклад, особлива увага звертається на такі факти:

·        український учений, професор Михайло Кравчук створив проект першого в світі комп’ютера;

·        вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О. Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електронну обчислювальну машину); 

·        український вчений В.М. Глушков є фундатором наукової школи кібернетики;

·        Ющенко К.Л.– засновник теоретичного програмування в Україні;

·        Амосов М.М. – засновник біокібернетичних технологій та ін.

При вивченні теми «Інформація та повідомлення» використовую такі факти:

Козаки створили оригінальну систему спостереження за появою загону татар – сигнальні маяки, фігури, піраміди, які являли собою самобутній світовий телеграф. На кожному такому маяку цілодобово вартувало по декілька козаків які мали осідланих коней. Помітивши ворога, вартові швидко запалювали на маяку солому чи смолоскипи. Побачивши вогонь чи дим на першому маяку, запалювали вогонь на інших. І сигнал тривоги швидко досягав до великих міст, кріпостей і укріплень, що давало можливість завчасно підготуватися до зустрічі ворога.

При виконанні практичної роботи «Пошук інформації в Інтернеті» діти шукаючи відповіді, дізнаються цікаві факти про свою Батьківщину,  підвищують загальну ерудицію. Наприклад такі:

1) Що таке трембіта?

(Трембіта – український духовний інструмент, найдовший в світі)

2) Ким і коли був винайдений перший рамковий вулик?

(Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем)

3) Де знаходиться географічний центр Європи?

(В Україні, в містечку Рахові, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи)

4)  На яку літеру в українській мові починається найбільша кількість слів?

(В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру «П»)

5) Яка літера в українській мові найменш уживана?

(Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера «Ф»)

6) Яке слово в українській мові є найдовшим? 

(Найдовшим словом в українській мові, що містить тридцять літер, є "дихлордифенілтрихлорметилметан" — назва одного з пестицидів. )

7) Що таке Гутин Томнатик?

(Гутин Томнатик — гора в Українських Карпатах, одна з найвищих в нашій країні, яка розташована в межах Чорногірського хребта на Закарпатті. Поширена версія, що незвичайна її назва походить з уже зниклої дакійської мови і означає “сивий верх”.)

На уроках математики велика увага приділяється економічному вихованню учнів. Розв'язуючи задачі з економічним змістом, вчитель формує уміння оперувати економічними категоріями: норма часу, норма виробітку, продуктивність праці, собівартість продукції, рентабельність, прибуток, якість продукції, а також виховує бережливість, учить оцінювати економічну ефективність технологічних процесів, аналізувати результати впровадження нових технологій

Діти складають свої задачі:

Задача. Цівка води товщиною в сірник за тиждень може призвести до втрат 480 л води. Скільки літрів води буде втрачено, якщо 1000 чоловік залишать не до кінця закритими крани? Скільком мешканцям вистачило б цієї води, якщо мінімальна її потреба для однієї людини на добу становить 30л?

Задача. При приготуванні їжі на одній конфорці за 1 день витрачається 0,012м3 газу при інтенсивному вогні. Якщо тиск газу зробити помірним, то економія буде 30%. Один м3 газу коштує 6,88 грн. Якою буде економія сімейного бюджету через місяць?

З метою формування у школярів компетентного ставлення до власного здоров’я на уроках можна використовувати нематематичну інформацію з різноманітною подачею обчислювальних вправ.

Учням надаються картки із зашифрованими лікарськими рослинами або іншою інформацією. Виконавши дії в прикладі, розв’язавши рівняння вони визначають букви, з яких складають слово-відповідь на поставлене в завданні питання. Структура картки така: цікава історія, що закінчується питанням, і математична вправа, послідовно вирішуючи яку, учень одержує набір чисел. Кожному числу відповідає певна буква з даного нижче набору. На завершення роботи по картці, необхідно з набору букв скласти слово, яке і є відповіддю на питання. Як правило, клас ділиться на групи і кожна група одержує завдання, в якому в числових відповідях зашифровані слова. Необхідною умовою успішного виконання завдання є злагоджена, дружна робота в групах, взаємоперевірка, взаємодопомога.

Цікава історія 1: отруєння рослинними отрутами відбувається з дітьми, які мають звичку брати в рот і жувати стебла, гілочки, листочки. Вирішивши приклади (або рівняння), ви дізнаєтесь про овочеві рослини квітки і листя яких є отруйними. Відповіді: конвалії, томати, картопля.

Цікава історія 2: за старих часів корою цього дерева «заговорювали» зуби і лихоманку. Вирізають з кори трикутник, щоб віддати дань Богу Батькові, Богу Сину, Святому Духу, і труть ясна, читаючи молитву. А потім трикутник прикладають на місце, звідки вирізували. І біль утихає. І невідомо було людям, що справа не в богах, а в речовинах, що містяться, в корі саме цього дерева. Про яке дерево йде мова? (осина)

Цікава історія 3: В старину вважали, що в це дерево ніколи не попаде гроза. Тому людини в непогоду переховувалися під ним. Вона найкраще з усіх дерев уживається з асфальтом. Тож садіть її на тротуарах, біля будинків. В асфальтованій лунці вона житиме понад 60 років. Хоча у природних умовах може рости 400 років. (липа)

Велике захоплення в учнів викликають задачі екологічного спрямування, зміст яких уможливлює формування в учнів дбайливого ставлення до національних багатств і рідної природи. Це  задачі краєзнавчого характеру, які допомагають виховувати в учнів бережливе ставлення до природних багатств, повагу до праці і традиціям українського народу,  любов до власного краю і своєї Батьківщини. Це задачі про річки та озера, тварин чи рослин, задачі про історичні споруди та новобудови регіону в якому проживають учні.

Учитель математики, розв'язуючи завдання громадянського виховання, може разом з учнями пройти шлях пошуків людства, долучити школярів до великих відкриттів видатних учених. Особливу увагу учнів звертаю на прізвища українських математиків, на їх внесок у розвиток математики. Знайомство із ними виховує гордість за свою Батьківщину, рідний край. Одне з таких прізвищ – прізвище академіка Всеукраїнської  Академії Наук М.П. Кравчука, якого 1938 року безпідставно репресували і заслали на Колиму, де він і загинув. На його пам’ятнику в Києві написано девіз його життя: «Моя любов – Україна і математика».

 Яким є внесок волинського вченого-математика М.П. Кравчука у розвиток української та світової математичної науки? Чи доцільною була позиція М.П. Кравчука? Про які життєві орієнтири цієї людини вона свідчить? Як ви думаєте, чи потрібні вони сучасному українцю?

Значне місце у змісті громадянського виховання відводиться формуванню культури поведінки дітей. На першому ж занятті учні самі складають правила поведінки. Це сприяє вихованню основних моральних цінностей.

Одним із головних напрямків є співробітництво. Працюючи в парах та командах, виконуючи завдання соціальних проектів, учні розвивають свої комунікативні вміння – уміння спілкуватися і розв’язувати конфліктні ситуації через діалог, такт, уміння відстоювати свою точку зору, уміння встановлювати контакти, виступати перед публікою тощо.

Проектна діяльність на уроках інформатики сприяє розвитку й саморозвитку учнів як суб’єктів культури, творців і проектувальників свого життя. Це створює розвивальний життєвий простір для реалізації  духовних потреб та інтересів дитини, знайомити учнів з виробничими галузями України, про внесок вітчизняних учених у розвиток світової науки, з  історією розвитку інформатики  в Україні.

Учні створюють проекти: «Бомба сповільненої дії - сміття», «Внесок українських вчених у розвиток інформатики», «Історія української вишивки», «Екологічна стежка», «Екологічні комп’ютери». Так, проект «Генії свого часу» поєднує виховання любові до рідного краю (патріотичне виховання), краєзнавство (знайомство з історією рідного міста та видатними особистостями, які ввійшли до історії), прищеплює повагу до однокласників та заохочує до розвитку здібностей.

Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді.

Реалізація виховних цілей та вимог уроку - один з найважливіших елементів сучасного навчання, оскільки виховне середовище на уроці дозволяє розкрити потенціал дитини, реалізувати її природні задатки і можливості, сприяє формуванню в учнів світогляду, активної життєвої позиції, досвіду правильної поведінки й спілкування, перетворення цих цінних властивостей на стійкі моральні якості особистості, формування готовності до самовиховання й психічного розвитку.

 

 

Нравится