10.01.2013Творчий звіт вчителя

 1. За період 5 років виконано таку роботу:
 • проводяться відкриті уроки
 • навчально-методичне забезпечення по кожному предмету (картки, методичні розробки)
 • моніторингові дослідження
 • тести контролю

 

 1. Результати роботи
 • 1 відмінник (Матійчук  І.);
 • 4 учні  навчаються на достатньому рівні;
 • 1 учень на низькому рівні .

 

 1. Позакласна робота
 • виховні заходи згідно плану

 

 

Як класний керівник приділяю багато уваги формуванню та розвитку колективу.  Учні класу активні в суспільному житті класу та школи, систематично приймають участь у міських виступах художньої самодіяльності, агітбригадах, конкурсах.

         Дуже полюбляють учні подорожі та екскурсії, після яких залишаються незабутні враження.

 

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти  з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Але всім виступам передує велика підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на уроках, під час виховних заходів. Учням класу діже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь, весь час дуже активні.

 

 

Завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці, є постійний творчий пошук, системна робота, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і, водночас, вдосконалення та відшліфування давно відомих, традиційних.

Серед творчих проектів класу “Найважливіша пора року», «Моя Батьківщина», «Моє село», «Подорож до країни геометричних фігур», «Хлібом славиться земля».

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, писати; знання основ арифметики, первині навички користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі  та особистого спілкування, основ гігієни; вироблення перших трудових навичок.

Початкова ланка покликана забезпечити подальше ставлення особистості дитини, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, формування уміння і бажання вчитись;  створювати умови для їх самовираження в різних видах діяльності, морально–етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя, підготовки до самоуправління в навчально виховному процесі.

     Працюю за програмою для середньої загально освітньої школи (1-4 класи), яка затверджена Міністерством освіти і науки України від 20 червня 2006 року.

Почнемо з читання.

Навчити дітей читати – одне з найважливіших завдань школи. В.О.Сухомлинський писав: «Читання - це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе». Читання – це одне з основних джерел знань. Навчати читання треба так, щоб викликати в дитини природну зацікавленість і таку ж потребу у читанні, як  потребу в їжі, одязі, спілкуванні.

Та навчити по справжньому добре читати не просто. Необхідно створити для дитини сприятливі умови, забезпечити кваліфіковане керівництво навчанням, основою якого є знання особливостей процесу читання, володіння ефективними методами та прийомами.

Першокласник приходить до школи з бажанням вчитися. Формування усвідомленого, стійкого, активного, позитивного ставлення до роботи учнів слід починати з розвитку мислення та мови. К.Д.Ушинський писав, що в період навчання грамоти вчитель повинен піклуватися про розвиток у школярів вимовної та слухової культури і боротися з не чіткою, млявою артикуляцією звуків, яка пізніше стає причиною багатьох помилок  під час письма. Тому в цей період стежу за тим, щоб під час читання складів учні чітко вимовляли всі наявні в них звуки, достатньо розрізняючи вимову голосних та приголосних звуків. Перехід дітей від ігрової до навчальної діяльності пов'язаний з активним збагаченням їхнього словникового запасу. Найголовнішим джерелом поповнення словника першокласників є сама навчальна діяльність. Учні засвоюють цілу низку слів, пов’язаних з назвою шкільних приміщень, шкільного обладнання, самого навчального процесу.

Букварні тексти та художні ілюстрації теж ознайомлюють з новими словами.

Професором І.Т.Федоренко було розроблено багато ефективних рекомендацій, які дозволяють розвивати оптимальну швидкість читання в учнів початкових класів. Під час букварного періоду це поурочні п’ятихвилинки «читання – дзижчання» з використанням складових таблиць, пірамідок слів, друкованих складів, карток блискавок. У подальшій роботі над розвитком навичок читання використовую різні види роботи, з кожним  роком навчання, ускладнюючи завдання.

Використовую різні види мовних та фонетичних розминок. Це зарядка для язика, відгадування загадок, читання чистомовок, скоромовок; ігри: «Впіймай звук», «Яке слово зайве?», «Слово навпаки», «Впіймай слово на гачок», «Закінчи слово».

Майже на кожному уроці проводжу розчитування за таблицями та колонками слів теж у вигляді гри.  Особливо дітям подобається такий вид роботи, як відновлення деформованих слів та речень.

Починаючи з 3 класу на уроках читання використовую метод випереджаючого навчання. Учні самостійно  опрацьовують незнайомі тексти  підручника вдома. Це дає можливість працювати на уроці безпосередньо над змістом твору, виконувати різні види мовних та фонетичних розминок, розвивати творчі здібності учнів.

Для розвитку навичок читання підбираю цікаві завдання: читання «Незнайком», «буксиром»; вибіркове читання,  читання в особах, читання з лінійкою; ігри «Дочитай речення до кінця», «Відшукай риму», «Розвідники», «Добери пару», «Небо і земля», «Кидок – засічка».

Для фронтальної, групової, диференційованої роботи підбираю різноманітний народознавчий та ігровий матеріал. Особливу увагу приділяю словниковій роботі. Учні не тільки працюють зі словами, поданими вчителем, а й самі відшукують незрозумілі слова під час читання тексту. Потім разом з’ясовуємо значення цих слів чи висловів. Під час словникової роботи добираємо слова близькі та протилежні за значенням, складаємо  речення.

На уроках читання навчаю дітей складати план до творів, придумувати версії кінцівки тексту, переказувати, висловлювати свої думки, почуття; давати характеристику героям, завдяки чому розвиваю зв’язне мовлення дітей.

Своє завдання на уроці вбачаю не тільки в тому, щоб виконати якомога більше вправ,  а й уважно вислухати дитину – її розповідь про враження, спостереження, сумніви, відповісти на запитання.

Уроки читання нерозривно зв’язані з уроками рідної мови. Одним з найголовніших завдань уроків рідної мови в початкових класах є формування у молодших школярів красивого, чіткого, каліграфічного і орфографічно правильного письма. Ці вміння починають активно формуватися в учнів в період навчання грамоти. У букварний період навчання грамоти застосовую такі види роботи, які сприяють виробленню в учнів графічних навичок письма. Це підготовчі вправи, списування з дошки, букваря, або спеціальних карток, друкованих літер, складів, слів і найпростіших речень; вибіркове списування; письмо літер, складів і слів по пам’яті;  вправи на перевірку виконаних записів.

В подальшій роботі на уроках рідної мови знайомлю дітей з темами: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Частини мови», «Слово». На уроках використовую картки, таблиці, записи на дошці пошукового характеру; проводжу хвилинки – цікавинки,  роботу над прислів’ями, тренувальні вправи, поетичні хвилинки; ігри: «Утвори нове слово», «Позмагаємось з поетом», «Впіймай помилку», «Віднови вірш»,  «Будь уважним», проводжу роботу з деформованими реченнями.

Працюємо над різними видами  диктантів (зоровий, вибірковий, творчий). Проводжу на кожному уроці хвилинку каліграфічного письма, матеріал якої також носить завдання творчого характеру (з букв скласти слово, із букв великого слова скласти інші слова).

Належну увагу приділяю розвитку усного та писемного зв’язного мовлення. Складаємо речення та розповіді за малюнком, пишемо твори – описи, детальні перекази, виконуємо творчу роботу над реченням та текстом. Такі види роботи навчають учнів логічно і зв’язно викладати свої думки, сприяють збагаченню лексичного запасу, закріпленню граматичних знань.

Вивчення математики в початкових класах здійснюється через систему виразів, задач і практичних робіт. Оволодіти математикою – означає навчитися розв’язувати вирази та задачі причому не лише стандартні, а й такі що вимагають певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності. У поєднані з навчанням здійснюється виховання і розвиток школяра. Завдання з математики  сприяють формуванню в учнів початкових уявлень про деякі важливі поняття, ідеї і методи математики, а також поглибленню і закріпленню програмного матеріалу, розвитку логічного мислення і просторових уявлень дітей.  Готуючись до уроків математики стараюся урізноманітнити завдання. Використовую різні способи перевірки домашньої роботи. Особливу увагу приділяю усному рахунку. Щоб зацікавити учнів, усні обчислення проводжу у вигляді ігор: «Ланцюжок», «Хто швидше?»,  «Чий будинок?», «Комп’ютер», «Естафета», «Ніч і день», «Рибалки», «Збери намистинки», «Сплети мереживо». Проведення усного рахунку чергую з написанням математичних диктантів. Готуючи картки для опитування, завдання вибираю диференційовано. Безумовно, тренінг мислення на уроках математики початкових класах сприяє розвитку творчих математичних здібностей молодших школярів. Тому стараюся підбирати вправи, які вимагають творчого пошуку, кмітливості.

1. Визначити закономірність у розміщені чисел.

2. Розставити математичні знаки так, щоб рівність була правильною.

3. Вставити потрібне число.

4. Складання задач за коротким записом, виразом.

5. Скласти таке питання до задачі, щоб вона розв’язувалась іншим виразом. Практичні

завдання розглядаються на основі схем, таблиць, ілюстрацій, виготовлених власноруч.

Уроки курсу «Я і Україна» покликані виховувати в учнів відповідальність за збереження навколишнього середовища, як важливого фактора існування людини; виховувати любов до праці та людей праці; формувати в учнів певні трудові вміння та навички.

Також курс «Я і Україна» водночас має виховний вплив на особистість дитини і органічно пов'язаний з системою знань, які передбачені іншими дисциплінами, програмою позакласної діяльності, що забезпечує різнобічність та перспективність  навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

     Уроки громадянської освіти спрямовані на соціалізацію особистості молодшого школяра, його громадське зростання. Під час розгляду програмового матеріалу вчу дітей усвідомлювати свою приналежність до української держави і народу, шанувати історію і мову свого народу, дізнаватися про пам’ятки культури, архітектури, розуміти правила взаємодії в сім ї і суспільстві; формую в учнів загальне поняття про духовні, моральні норми, загальнолюдські цінності; розвиваю навички аналізувати, співставляти, узагальнювати, робити висновки; виховую почуття гордості та патріотизму, поваги до своїх рідних, прагнення дотримуватися українських традицій.

  Готуючись до уроків природознавства ставлю собі за мету – пробудити зацікавленість учнів до пізнання природи і самого себе.

При вивченні тем природничого характеру розширюю знання учнів про різноманітність природи, багатство рослинного і тваринного світу, формую науковий світогляд, правильні уявлення про навколишнє середовище, поняття «жива і нежива природа», розвиваю спостережливість, логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, кмітливість,  вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, читати карту і працювати з нею; виховую бережливе , господарське ставлення до природи, прагнення примножувати багатства Землі.

Кожен урок   розпочинаємо із підсумків  фенологічних спостережень – ведення календаря природи. Для кращого сприймання та усвідомлення навчального матеріалу, розвитку пізнавальної активності, самостійного мислення дітей використовую загадки, кросворди, головоломки, легенди, вікторини, ігри, змагання, проводжу екскурсії, досліди, практичні роботи. На кожному уроці працюємо в зошитах. Учні зображують схематичні малюнки, записують визначення, класифікують предмети або поняття. На уроках використовую педагогічний програмний засіб «Природознавство 3-4 клас», таблиці, ілюстрації, природничий матеріал, предмети домашнього вжитку, колекції корисних копалин, глобус, географічні карти, наочні посібники, виготовлені власноруч.

 При вивченні курсу «Основи здоров’я» вчу дітей дотримуватись правил здорового способу життя, свідомо ставитися до свого здоров’я, даю поради що до його зміцнення і збереження. Формую поняття складових фізичного, соціального, психічного і духовного здоров’я. На уроках учні вчаться поводитися в екстремальних  ситуаціях, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. При цьому використовую творчі і практичні завдання, прислів’я і приказки, вислови про здоров’я, ігри, додаткову інформацію стосовно розвитку організму людини.

 Уроки трудового навчання та образотворчого мистецтва відіграють важливу роль  підготовці учнів до самостійної трудової діяльності і формуванні у дітей  трудових практичних  вмінь і навичок .

  На  цих  уроках стараюся реалізувати навчальну, пізнавальну і виховну мету, розвиваючи  в учнів почуття прекрасного, формуючи естетичні смаки, вчу цінити красу і багатство рідної природи. Виконуючи практичні роботи, учні залучаються до різних видів трудової діяльності, здобувають різноманітні вміння та навички.

 На уроках фізкультури здійснюю  такі завдання:

1. Бережу й зміцнюю здоров’я учнів.

2. Знайомлю  учнів з теоретико – методичними знаннями.

3. Сприяю  розвитку рухових якостей.

4. Удосконаюю  навички  виконання легкоатлетичних та гімнастичних вправ.

5. Сприяю проведенню корисного дозвілля та активного відпочинку завдяки спортивним та рухливим іграм.

 

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Як класний керівник приділяю багато уваги формуванню та розвитку колективу. 

 Як класовод здійснюю такі завдання:

1. Виховую  дітей добрими, чуйними, бережливими. Прививаю любов до праці. Вчу берегти шкільне майно.

2. Сприяю творчому розвитку особистості учнів, формую навички здорового способу життя.

3. Виховую моральні якості дитини:

- вихованість, скромність, чесність, дружелюбність, відповідальність за доручену справу.

4. Виховую учнів гідними громадянами своєї держави, справжніми господарями рідної землі.

5. Прививаю любов до краси. Приділяю увагу етичному і естетичному вихованню.

Ці завдання  реалізовую під час проведення виховних годин, годин спілкування, інформаційних хвилин, тренінгів, уроків доброти та екології, вправ-медитацій.

Клас приймає активну участь у конкурсах малюнків, виробів з природного матеріалу, проведенню святкових ранків та предметних тижнів.  Постійно підтримую зв’язок з батьками учнів. Спільно вирішуємо питання поведінки, навчання класного колективу, матеріальної бази класної кімнати.

 

 
оценить статью
оценить статью
 • Currently 0.00/5
 
 
Другие статьи