Тема самоосвітньої діяльності


Тема, над якою працює вчитель: «Використання інноваційних технологій, як складової креативної освіти, у роботі з обдарованими дітьми».

 Говоруха Тетяна Володимирівна

Вчитель трудового навчання школі № 2

Працює в ЗНЗ № 2 з 2013 року

Стаж педагогічної роботи 34 років

Освіта вища

Криворізький Державний Педагогічний Університет

Головне в моїй педагогічній практиці – це людина, дитина, її бажання, прагнення, запити.

Керуюсь основними заповідями:

 • Любити дитину!
 • Якомога більше і глибше намагатися знати учня!
 • Розуміти учня!

Організація з обдарованими дітьми має свої особливості й повинна базуватися на альтернативних, нестандартних формах  і методах навчання. Хоча особливі методи, я вважаю, для виховання та навчання обдарованої дитини не потрібні, слід звернути пильну увагу на те, що оптимально розвиває творчі здібності дитини.

Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:

 • Своєму основному завданню – наданню допомоги обдарованим учням в отриманні знань;
 • Рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям; виявити основний та послідовний варіант розвитку здібностей у дитини;
 • Переходу від перцептивного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів.

Творчі методи під час викладання мають бути націлені на:

 • Визнання раніше не визнаних або не використаних можливостей;
 • Повагу до бажання дітей самостійно працювати;
 • Вміння утримуватися від втручання в процес творчої діяльності;
 • Надання дитині свободи вибору;
 • Індивідуалізацію навчання програми залежно від особливостей учня;
 • Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;
 • Заохочення роботи над проектом, пропозиціями самих учнів;
 • Уникати будь-якого тиску на дітей;
 • Схвалення результатів діяльності дітей;
 • Виховання поваги до учнів, які відстають;
 • Надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють власну думку;
 • Терпимість (хоча б тимчасову) до безладдя;
 • Вміння переконувати та пропагувати;
 • Здібності до самоаналізу.

Серед різноманітних форм позакласної роботи, як невід’ємної  частини всього навчально-виховного процесу в школі, важливу роль відіграють предметні олімпіади, які охоплюють значну кількість зацікавлених учнів.Форми позакласної роботи сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, дають їм ґрунтовні, міцні знання: Олімпіади, конкурси захисту творчих проектів, КВК творчі тренінги, інтелектуальні марафони і т.д.

Форми уроків

Крім традиційних уроків практикую нестандартні форми уроків:

 • З використанням сучасних технічних засобів навчання:

«Кольори в українській вишиванці»;

«Регіональні особливості вишивок в рідних регіонах на країни»;

 • Урок з елементами народознавства:

«І на тім рушникові»

 • Уроки – виставки;
 • Уроки – захисти творчих проектів.Інтерактивний урок трудового навчання

   

  • Інтерактивні технології застосовують тоді, коли розробляється форма майбутнього виробу, здійснюється пошук інформації, оцінюються результати роботи, складається план дій тощо.
  • Забезпечується активна та інтерактивна участь усіх учасників навчального процесу.
  • Діяльність вчителя чітко структурована і спланована.

   

  Інтерактивні методи

  Мікрофон

  • Оперативне залучення до діяльності, взаємодії, актуалізації опорних знань.
  • Кількість учнів: до 30.
  • Необхідний час: 3-10 хв.
  • Обладнання не потребує.
  • Порядок роботи: поставити запитання, запропонувати уявний мікрофон (олівець) відповідає тільки тим, хто має «мікрофон».

           Незакінчене реченняМета: дати учням можливість оцінити зміст і діяльність на уроці, вчителеві – отримати зворотній зв'язок, який фіксує найбільш важливі для учнів моменти заняття.

  Незакінчене речення може бути усним і письмовим. Воно має пропонувати підсумкові рефлективні форми.

  Приклад:    1. Для мене важливішим було…

                     2. Сьогодні я навчився…

  Виставки кращих робіт учнівСвіт моїх захоплень

  При взаємодії з обдарованими дітьми учитель має враховувати такі психолого-педагогічні принципи:

  • Формування взаємин на основі творчої співпраці;
  • Організація навчання на основі особистої зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей;
  • Превалювання ідей, подолання труднощів, досягнення мети в спільній діяльності педагога та учнів, самостійній роботі учнів;
  • Вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості, прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання);
  • Розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння «згортати» і деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне мислення).Виходячи з потреб сьогодення ставлю перед собою слідуючи завдання:
   1. Працювати по новим програмам  (5 кл.)
   2. Продовжувати працювати над покращенням матеріальної бази кабінету.
   3. Сприяти розвитку творчого потенціалу особистості.
   4. Проводити нестандартні уроки.
   5. Урізноманітнити форми тематичного оцінювання.
   6. Систематично стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів.
   7. Використовувати комп’ютерні технології на уроках.
   8. Застосовувати методи проектної діяльності на уроках обслуговуючої праці.
   9. Навчати учнів безпечних прийомів роботи, знайомити із заходами попередження травматизму. 
Нравится