Створення позитивного іміджу школи через управління розвитком професійних компетенцій вчителів на засадах креативної освіти

Створення позитивного іміджу школи через

управління розвитком професійних компетенцій

вчителів на засадах креативної освіти


 

Автор: Пятецька Н. А.

директор КЗО» Майська ЗШ I-III ступенів»

Зайцівської сільської ради

Синельниківського району

Модернізація освіти передбачає одночасні системні зміни у всіх елементах освітньої діяльності – формах організації, системі управління, ціннісних орієнтирах, змісті освіти.(3, ст.2).

Місію своєї школи ми вбачаємо у створенні життєтворчого компетентнісно-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інноваційної особистості на засадах креативної освіти.

Стійкий позитивний імідж школи ми сьогодні розглядаємо як важливий сучасний компонент методичного продукту школи і як ресурс її розвитку.

Формування іміджу – І-й крок до побудови сучасної української школи. Кінцевою метою формування іміджу ми вбачаємо у підвищенні конкурентоздатності освітнього закладу.

У відповідності з проектом «Громадсько-активна школа життєтворчості на засадах креативної освіти» здійснюються управління розвитком школи, що дозволяє підвищувати рівень освітніх послуг у мікрорайоні закладу, створювати позитивний імідж школи. Наш освітній заклад– обласний експериментальний навчальний заклад з теми: «Створення системи розвитку інноваційного потенціалу сільського учня в умовах соціально-педагогічного комплексу». Працюючи над розв'язуванням завдань шкільного проекту «Сучасний імідж школи» визначали соціальні групи, які зацікавлені у наданні якісних освітніх послуг та їх уявлення про школу. Проаналізували актуальність проблеми і очікувані результати. Провели конструювання іміджу начального закладу..

Працюємо над створенням позитивного іміджу освітнього закладу як засобу надання якісних освітніх послуг.

Ми визначаємо два основні види іміджу школи:

Внутрішній імідж:

- створення позитивного мікроклімату в колективі;

- професіоналізм вчителів; (7 випускників школи – наші вчителі)

- застосування сучасних інноваційних технологій;

- прогресивність команди адміністрації;

- постійний пошук нового, прогресивного;

- сучасна власна модель виховної системи;

- матеріально-технічна база;

- пропагування шкільних традицій;

- естетичний вигляд;

- комп'ютерні технології.

Зовнішній імідж:

- створення загального стилю пришкільної території;

- сучасний естетичний вигляд школи;

- обласний експериментальний навчальний заклад;

- співпраця з громадськістю, ПрАТ «Агро-Союз»;

- інноваційна діяльність;

- участь у заходах, конкурсах різних рівнів;

- проведення семінарів;

- робота районної опорної школ;

- шкільні сайти;

- участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних педагогічних виставках;

- результативність вступу випускників до ВНЗ;

- індивідуальні сайти, блоги вчителів школи.

Складові: - Імідж навчального закладу; - Імідж педагогів;

- Імідж учня; - Імідж батьків.

Стійкий позитивний імідж школи ми розглядуємо як важливий компонент методичного ресурсу школи.

Ми переконані, що сучасна загальноосвітня школа, яка дбає про власний імідж, потребує компетентного творчого педагога.

На розв'язання цих завдань спрямована управлінська діяльність адміністрації Майської СЗШ.

У відповідності з проектом «Управлінський аспект підвищення педагогічної майстерності вчителів на засадах креативної освіти» визначаємо структуру і зміст диференційованої науково-методичної роботи на основі діагностично-прогностичного аналізу фахового рівня вчителів, моніторингу результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних працівників та методичної діяльності вчителів.

Оптимізація управлінської діяльності здійснюється на основі моніторингового дослідження розвитку освітньої системи школи.(1, ст.5)

Науково-методична робота в нашій школі – це відкрита система для інноваційних технологій і ППД, що адаптується до цілей і завдань навчального закладу та сприяє позитивному іміджу школи.

Включення вчителів в інтенсивну багатофункціональну науково-методичну роботу, безпосередньо пов'язану з процесом формування творчої особистості педагога, його професійних компетентностей позитивно впливає на результативність навчально-виховного процесу на засадах креативної освіти.

В. Сухомлинський говорив: «Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися», (2, с.23).

Лабораторією управління науково-методичної роботи в школі є методичний комплекс, який урегульовує систему безперервної освіти вчителя, розвиток його професійних компетенцій та творчого потенціалу.

Переходячи в режим розвитку школи на основі моніторингу професійної компетентності вчителів розроблено модель управління розвитком професійної компетентності вчителя як система, до складу якої входять логічно пов'язані та взаємозумовлені складові:

- «Навчально-пізнавальна діяльність»;

- «Проблемно-тематична діяльність»;

- «Узагальнююча діяльність».

Одним із найважливіших завдань усіх ланок методичної служби нашої школи є творча трансформація нових педагогічних ідей і перспективного досвіду в практику модернізації освіти, залучення вчителів до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного досвіду в практиці.

Ефективні форми поширення і впровадження передового педагогічного досвіду:

- опорна школа в районі з проблеми «Розвиток інноваційної особистості на засадах креативної освіти в умовах СПК»;

-до обласного педагогічного каталогу «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини» занесено досвід роботи 12 вчителів школи, 96 творчих робіт вчителів школи розміщені на сайтах Інтернет, 4 вчителя мають власні сайти і блоги.

Зарекомендували себе в школі і такі форми пропаганди й вивчення перспективного педагогічного досвіду, обміну творчими знахідками, як:

- презентація досвіду;

- конкурс – захист авторської моделі досвіду;

- аукціони педагогічних ідей;

- творчі звіти;

- портфоліо вчителя;

- ярмарки педагогічних ідей;

- презентація досвіду проектної діяльності школи на Міжнародних виставках «Сучасні навчальні заклади»

- майстер – класи та інші.

Результатом такої роботи є те, що в школі створено творчий потенціал педагогів.

Двоє вчителів – дипломати та один – переможець обласного конкурсу «Вчитель року».

Школа – переможець обласного конкурсу на кращий сільський навчальний заклад.

Школа – призер обласного туру конкурсу «Школа -наш рідний дім» та обласного конкурсу в номінації на кращу модель профільної освіти.

Наш педагогічний колектив переконаний, що постійне, систематичне професійне навчання забезпечує як позитивний імідж педагога, так і закладу освіти.


 

Список використаної літератури

1. Макарова Т.М. Планування та організація методичної роботи в школі. – Х.: Ранок, 2007 р.

2. Ратєва С.В. Інноваційна діяльність науково-методичної служби – головний чинник розвитку освіти міста.// Науково-методичний альманах «Нива знань». - №3, 2011 р.

3. Ястребова В. Науково-методичний супровід неперервного профільного зростання «Суб'єктів інноваційного простору». – Тернопіль, Шкільний світ, 2011 р.


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Метою «УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» є закріплення позитивного інноваційного педагогічного досвіду, його пропаганда, презентація результативності роботи вчителів.

Форми діяльності в цьому напрямку:

1. Проведення методичного тижня.

2. Методична виставка «Від креативності вчителя – до творчості учня».

3. Тиждень педагогічної майстерності вчителів.

4. Панорама методичних новинок.

5. Презентація досвіду вчителя.

6. Конкурс «Учитель року».

7. Конкурс «Класний керівник року».

До індивідуальних форм науково-методичної роботи відносимо наставництво, стажування, самоосвіту. Кожен учитель працює по індивідуальному творчому плану самоосвіти, по реалізації власної та шкільної науково-методичних проблем. Здійснює конструювання нового власного досвіду на основі кращих досягнень науки і практики.

Індивідуальні методичні завдання отримують педагог, які володіють в основному теорією і методикою викладання, але потребують удосконалення методики викладання окремих тем, розділів програми, а також практичної апробації окремих форм роботи.

У кінці навчального року на науково-практичній конференції вчителі діляться своїми педагогічними наробками, звітують про результати роботи над проблемою.

Значну роль у розвитку педагогічної творчості відводимо педагогічним радам, засідання яких присвячуємо дослідженню конкретної педагогічної проблеми.

Традиційно перед проведенням педради організовується тренінг по командоутворенню.

Науково-методична рада школи здійснює ефективну координацію та корекцію напрямків фахової науково-методичної і дослідницької роботи педагогів через впровадження активних форм методичної роботи.

Структура, мета, зміст організації педагогічного процесу спрямовані на створення єдиного розвиваючого освітнього простору.

З метою розвитку інноваційного потенціалу сільського учня, забезпечення умов для його життєвого і професійного самовизначення, впроваджується програма переходу школи до сучасної ефективної системи профілізації навчального процесу у відповідності з проектом «Управлінський аспект профілізації навчання».


 

В школі проводяться конкурси в рамках проекту «Школа – наш рідний дім», «вчитель року», «Учень року», «М/о року», «Навчальний кабінет року», «Класний керівник року».

Постійно аналізуємо реалізацію проекту «Позитивний імідж школи» та ефективність діяльності по створенню іміджу навчального закладу:

- висвітлення інформації на шкільному сайті;

-інформування учасників проекту про результат діяльності;

- моніторинг навчальних досягнень, результативність шкільних проектів «Творча обдарованість», «Обдаровані діти – надія України» та інших;

- моніторинг педагогічної та методичної діяльності;

- анкетування учасників проекту;

- аналіз відповідності сформованого іміджу.

Не можу не відмітити певні результати роботи над вищезазначеним проектом: (презентація досвіду)

- поповнення матеріально-технічної бази ( подарунки МОН – мультимедійна установка, інтерактивна дошка; заміна зовнішніх дверей, ремонтні роботи);

- позитивна динаміка призерів, переможців різних рівней конкурсів (індивідуальних, групових командних, шкільних);

- моніторинг працевлаштування випускників свідчить, що 46 % працюють спеціалістами в ПрАТ «Агро-Союз»;

- результат анкетування, співбесід свідчать про ріст позитивізму громадської думки про діяльність школи;

- по результатам ЗНО щорічно кожен другий випускник продовжує навчання у ВНЗ;

- високий рейтинг учнів у Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах, олімпіадах.

В практичній діяльності більшість педагогів впроваджують інноваційні освітні технології для створення іміджу навчального закладу.


 

Нравится