РОБОТА УЧНІВ У ГРУПАХ. МЕТОД «ПРЕС» ІНСЦЕНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕПІЗОДІВ ТВОРІВ АСОЦІАТИВНА ПАВУТИНКА


РОБОТА УЧНІВ У ГРУПАХ. МЕТОД «ПРЕС»

ІНСЦЕНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕПІЗОДІВ ТВОРІВ

АСОЦІАТИВНА ПАВУТИНКА

 

 

     Формування освіченої, творчої особистості, становлення її морального здоров’я –   основні завдання, які стоять перед загальноосвітньою школою.

Художні твори, що вивчаються в сучасній школі на уроках української літератури, сприяють формуванню та розвиткові кінцевих якостей особистості учня: пізнавальних, творчих, діяльнісних та комунікативних. Важливо в навчально-виховному процесі передбачити використання інтерактивних методів навчання. Досягаючи на кожному з етапів пізнання раціонального співвідношення парної, групової та самостійної діяльності.

На початковому етапі вивчення тексту художнього твору .варто застосовувати фронтальну форму організації навчальної діяльності учнів. На етапі закріплення, корекції, контролю, узагальнення слід використовувати парну та групову роботу, що допоможе розв’язати певну проблему, дійти спільного висновку, обґрунтувати рішення. Спілкуючись у групі, учень не лише вчиться сам, а й вчить інших. Робота в малих групах ґрунтується на принципах рівноправності.

 

Робота в малих  групах

 

Роботу в малих групах (3–5 учнів) варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.

 1. Учні повинні сісти «пліч-о-пліч», один проти одного. Усі члени групи повинні добре

бачити один одного.

 1. Головуючий групи:
  • зачитує завдання групі;
  • організовує порядок виконання;
  • пропонує учасникам групи висловлюватися по черзі;
  • заохочує до роботи ;
  • підбиває підсумки;
  • визначає доповідача.
 2. Секретар:
  • веде записи результатів роботи;
  • готовий до висловлення власної думки.
 3. Посередник:
  • стежить за часом;
  • заохочує до роботи.
 4. Доповідач:
  • чітко висловлює думки групи;
  • доповідає про результати роботи.
 5. Кожна група отримує конкретне завдання.
 6. Слід забезпечити нагороди за групові зусилля.

Наприклад:

 1. 6 клас. Вивчення теми «Пісні різних видів». Завдання для окремих груп:
 1. «Майстри слова». Виразно прочитати улюблену пісню.
 2. «Юні науковці». Дослідити походження однієї з пісень українських

січових стрільців.

 1. «Юні етнографи». Записати з уст бабусі колискову пісню.
 2. «Юні артисти». Виконати улюблену пісню.
 3. «Юні лінгвісти». Робота з тлумачним словником. Виписати значення невідомих слів із однієї з пісень.
 4. «Юні філологи». Скласти зв’язну розповідь на тему «В піснях історія мого народу».

                  

    Метод «Прес»

 

       Метод «Прес» використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблем, що обговорюються, переконати інших у своїй правоті. Метод дасть можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано в чіткій та стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників.

       Щоб бути чітким та переконливим, висловлювання варто почати словами:

 • Я вважаю, що ...
 • Оскільки …
 • Наприклад, …
 • Отже, …

       Наприклад:

           2.  6 клас. Аналіз твору М.Вороного «Євшан-зілля».

                            Підготуйте переконливі докази того, де краще жити: на Батьківщині в злиднях і

                            голоді чи в достатку на чужині?».

 

     Інсценування окремих епізодів творів

(Розігрування ситуації за ролями. Рольова гра. Імітація. Програвання сценки. Драматизація).

 

       Мета інсценування окремих епізодів творів – визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом «гри», виконання «ролі» , яка є близькою для реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід і почуття.

      Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації в ролі», яка вам дісталася, та надає можливість діяти «ніби насправді». Ви можете поводитись і розігрувати свою роль, моделюючи свою реальну поведінку, якщо це ситуації, в яких ви вже побували.

    Учасник рольової гри має:

 • чітко дотримуватись своєї ролі;
 • намагатися слухати партнерів та вчителя;
 • не коментувати діяльність інших, перебуваючи в ролі;
 • намагатися поставитися до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, в яку ви потрапили;
 • вийти з ролі по закінченні сценки;
 • брати участь в її аналізі.

 

     Наприклад:

           3.  5 клас.  Розігрування ситуації.

                До Тетянки прийшли на день народження друзі. Дівчатка весело простягають гостинці.      Хлопчики серйозно вручають подарунки. Тетянка кидає їх на диван. Діти ображено виходять від     господині.

 • Чи правильно поводилась Тетянка?

Розіграти ситуацію «День народження»

   4.   6 клас.   Прочитати твір «Легенда про дівчину-Україну, яку Бог обдарував піснею»,

                        переказати в особах (інсценізувати).

 

  Асоціативна павутинка

 

      Асоціація – зв’язок між уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття викликає в пам’яті інше. Вчитель  не повинен втрачати на уроці можливість залучити учнів до цієї надзвичайно цікавої роботи – спробувати створити певну асоціативну павутинку в уявленні учнів, основану на глибокому знанні тексту художнього твору, власного «бачення» образів персонажів, місця, де відбуваються події.

     Наприклад:

             5.  10 клас. Аналіз роману П.Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

                     «Я – режисер. Яку сцену для постановки з роману я вибрала б? Чому саме   цю?»

                     «Я – актор. Образ якого персонажа я хотіла б втілити на сцені?. Як я це зроблю?»

                     «Я – костюмер. Які костюми я запропонувала б для персонажів твору? У якій сцені?  

                    Чому саме такі?»

 1. 10 клас.  Аналіз сатиричної комедії І.Карпенка-Карого «Хазяїн».

«Уявіть, що ви зустрілися з головним персонажем твору Терентієм Гавриловичем Пузирем до того, як він погодився взяти участь у шахрайстві. Якими словами ви переконаєте його відмовитися від задуманого? Знайдіть аргументи, щоб запобігти скоєнню ним злочину».

 

       Працюючи в режимі постійних шукань та новизни, учні розвивають мислення й увагу, набувають комунікативних навичок монологічного й діалогічного мовлення, виявляють творчі можливості.

       Такі форми і методи навчання дають і учневі, і вчителеві можливість самовираження. Орієнтація сучасної методики на діалогізм як засіб комунікативної спроможності, а в педагогіці – на діалог двох суб’єктів навчального процесу, учня і вчителя, робить інтерактивну технологію особливо цікавою й ефективною.

Нравится