22.12.2012Олімпіадні завдання з математики 4 клас

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Кіровської міської ради

 

 

 

 

 

 

Олімпіадні завдання з математики

 4 клас

 

Підготувала мобільна група

вчителів початкової школи під керівництвом 

Червоної О.В.

                            

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

Олімпіада як один із видів змагань набули великого значення у нашому місті.

Щороку проводяться олімпіади у старших та початкових класах різного рівня: шкільні, міські, обласні.

Вони охоплюють половину учнів, які з бажанням приймають участь у змаганнях, намагаючись перемогти. Більшості учням виноситься подяка, нагорода за творче досягнення, перемоги.

Підготовка до олімпіад здійснюється протягом навчального року, іноді школярам пропонується самим створити, скласти нестандартні завдання для учнів їхнього віку.

Олімпіади в початковій школі – засіб виховання сумлінного ставлення дітей до навчання; одна з форм позакласної роботи, яка створює умови для вияву обдарованих дітей, посилює зв’язки сім’ї і школи.

Олімпіади подобаються, зацікавлюють і дітей, і батьків.

Вчителю допомагають спланувати завдання пошукові, оригінальні, бо це є підсумок набутих знань, умінь і навичок.

Вчителю допомагають спланувати завдання пошукові, оригінальні, бо це є підсумок набутих знань, умінь і навичок

 

 

 

Олімпіада 1

з математики,   4 клас.

 

 

1.  Розв'язати задачу.

До майстерні завезли 10 м   червоного і білого шовку, всього 88 грн.

Скільки привезли  окремо  червоного і білого шовку, якщо ціна білого -  

7 грн. за метр, а червоного - 10 грн. за метр?

 

2.  У прикладі додавання   однаковими буквами позначено однакові цифри

А Б В Г                        А Б В Г

А Б Д Г                        А Б Д Г

В Г Д А Г                     В Г Д А Г

Знайди цифри, які відповідають буквам.

 

3. На квадратній ділянці чотири дерева. Треба цю ділянку поділити 4 однакові частини, щоб на кожній було по одному дереву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скільки років прожив імператор?

Як твердять підручники з історії, римський імператор Август народився в 63 році до нашої ери, а помер в 14 році   нашої ери.

Скільки повних років прожив Август, якщо припустити, що в рік смерті він відсвяткував свій день народження?

 

5.Розв'язати задачу.

Лічильник автомобіля показував 12921км. Через 2 години лічильник показав число, яке читалося однаково в обох напрямках.

З якою швидкістю їхав автомобіль?.


Відповіді на математичну олімпіаду, 4 клас.

 

 

1. Задача

Складаємо рівняння

10 ·Х + 7 (10 – Х ) = 88

 Відповідь: 6 м червоного

   4 м. білого шовку.


2.

 5210                   Г-0

5240                    А-5

10450                   В-1

                            Д-4

                            Б-2

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Оскільки нульового року нашої ери не було, то число років, ним прожитих, складає 64+14-1= 76 (р).
 2. Наступне число на лічильнику, що читалося однаково з обох боків 13031.
 3. Отже автомобіль за 2 год. проїхав:

 

 1. 13031-12921-110 км.
 2. 110:2-55 км/год - швидкість автомобіля.

 


Олімпіада 2

з математики 4 клас

 

 1. Івасик може з’їсти 300ш варення за 6хв, а Юрко – у два рази швидше. За який час вони з’їдять це варення разом.
 2. Серед чисел 7, 10, 12, 15, 18, 23, 27, 30 знайти три таких числа, сума який дорівнює 50.
 3. Кришка стола має 4 кути. Один з них відрізали. Скільки кутів стало у кришки?
 4. У кожному виразі постав дужки так, щоб його значення збільшувалось

24 : 6 – 2                                24 – 18 : 2 + 4

32 : 8 – 4                                42 – 24 : 3 + 3

7 – 3 + 4                               

 1. Коли моєму батькові був 31 рік, мені було 8 років, а тепер батько старший ніж я удвічі. Скільки тепер мені років?
 2. Між деякими цифрами 1,2,3,4,5  поставте знаки та дужки так щоб вийшло число 40.
 3. Квадрат розрізаний на 9 клітинок. В трьох з них поставлено числа 1,2,3. Розставте у вільних клітинках числа 4,5,6,7,8,9 так, щоб сума чисел у кожному стовбці і кожному рядку дорівнювала 15.

 

1

 

 

 

3

2

 

 

 
 1. Скласти з цифр 1,2,3,4 всі можливі чотирицифрові числа, але сума яких дорівнює «чотирьом».
 2. Поставте знаки « + », « · », « : », « (  ) », так, щоб відповідь була правильною

                                                          5    5    5    5  = 3

                                                          5     5    5   5  =  6

10. Три курки несуть за три дні по 3 яйця. Скільки курок знесуть 90 яєць за 90 днів?


Олімпіада 3

з математики, 4 клас

 

Завдання №1

Три білочки знайшли 90 горіхів. Вони поділили горіхи так: найстарша білочка взяла на 10 горіхів менше, а наймолодша на 10 горіхів більше, ніж середня. Скільки горіхів взяла кожна білочка?

 

 

Завдання №2

Івась почав читати книжку, коли Маринка вже прочитала 18 сторінок тієї книжки. Чи наздожене Івась Маринку за 5 днів, коли читатиме щодня по 11 сторінок, а Маринка – по 7 сторінок?

 

Завдання №3

Між п’ятірками постав знаки дій та дужки так, щоб відповідь була правильною

5   5   5   5   5 = 100

5   5   5   5   5 = 100

5   5   5   5   5 = 100

 

Завдання №4

 

           472                  358                  259                  753                  135

Склади приклади з пар чисел ряду так, щоб у розв’язанні одиниць кожної різниці біло число «4». Обчисли стовпчиком.

 

Завдання №5

Заміни зірочки цифрами

*5*                            3**

2*9                            *36     

106                            201

Завдання №6

Розв’язати рівняння (х-8) : 4  =  16

 

Завдання №7

Учень записав підряд (по порядку)  всі числа від 1 до 100. Скільки разів йому довелося писати цифру «5» ?

 

Завдання №8

У запису 4 ·  12+18 : 6+3 постав дужки так, щоб відповідь було «50»

 

Завдання №9

Маса ½ кавуна становить 2кг 600г.

Яка маса ½ кавуна?

 

Завдання №10

У Володі 5 братів. Кожен брат має сестру. Скільки у Володі братів і сестер разом?.

 


Відповіді до завдань з математики:

Задача 1

1 спосіб:

1)80+80 = 160 (м/хв.) – швидкість наближення хлопчиків

2)960:160 = б (хе.) - час руху хлопчиків до зустрічі

3)80x4 = 32.0 (м/хв.) - швидкість собаки

4)320x6 = 1920(м) - шлях, який пробіг собака

2 спосіб:

960:2 = 480 (м) - пройшов кожен хлопчик до зустрічі

Оскільки швидкість собаки в 4 рази більша, то він пробіжить відстань у 4 рази більшу ніж пройде 1 хлопчик

480х4=1920 (м)

 

Задача 2

Хід міркування

Зобразимо кількість коней -у табуні клітинками або відрізками:    

 

+1=100

Було                                                            

Ще стільки

Півстільки

Чверть

1) 4+4+2+1=11(частин) було б у 2 табунах, пів табуні та чверті

2) 100-1 = 99 (коней) становило б 11 частин

3)99:11= 9 (коней) - припадає коней на 1 частину або чверть

4) 9х4=36 (коней) – було б в 4 частинах, або це у табуні.

 

Задача 3.

Хід міркування

Собака коштує найменше. Позначимо ціну собаки найменшою клітинкою:

 

=8 частин =2 корови

Собака         1 частина

Корова                      =4 частини

 

Корова                       =4 частини

Кінь                                                                          =16 частин

 1. 1+8+16=25 (частин) поділив гроші
 2. 2000:25=80(грн.)- припадає на 1 частину, або коштує собака
 3. 80х4=320(грн)- коштує корова
 4. 320х4=1280(грн) – коштує кінь

Перевірка: 320х2=640

1280+640+80=2000грн

 

Задача 4.

Задача 5.

                                              42905              2824

                                       +                                 -

                                       34276              1548

                                       77181              1276

 

Задача 6. 33х3+3:3=100

 

Задача 7. а) 951                  б)131


Олімпіада 4

з математики, 4 клас

 

1 Задача.

Два хлопчики з однаковою швидкістю (80 м/хв) вийшли назустріч один одному. Відстань між ними 960 м. З одним хлопчиком був собака, що біг в 4 рази швидше, ніж йшов хлопчик. Собака бігла від одного хлопчика до іншого, а потім назад.

Скільки метрів пробіг собака поки хлопчики йшли назустріч один одному?

 

2 Задача.

Біг табун чорних коней, а назустріч їм білий кінь.  «Здрастуйте, сто чорних коней» - говорить білий кінь. А йому у відповідь «Ні, нас не сто. Якби  нас було ще стільки і півстільки, так ще, ти з нами, тоді було б нас сто. Скільки чорних коней було  у табуні?

 

3. Задача

Хазяїн порахував , що корова має вартість у 4 рази більше ніж собака,  а кінь у 4 рази дорожче,   ніж корова. Тому, коли йшов з міста на ярмарок, захопив з собою 2000 грн. На ці гроші він купив 1 собаку, 2 корови, і коня. Скільки коштує кожна тварина

4. Задача  Із дев’яти однаковим паличок складіть п’ять трикутників (намалюйте).

5. Задача Відновіть цифри у дії

+4*9*5                      2*2*

+34*76                      -*548

*718*                         12*6

    *1*

х

    3 * 2

    * 3 *

+ 3 * 2 *

   * 2 * 5

   1 * 8 *  3 0

6. Задача

 

Запиши 100 п’ятьма трійками за допомогою знаків арифметичних дій.

 

 1. Задача

У числі 19351 закресли дві цифри, щоб число, у тій же послідовності було:

а) найбільшим

б) найменшим

 
оценить статью
оценить статью
 • Currently 3.00/5
 
 
Другие статьи