26.08.2013Календарне планування з природознавства 5 клас (нова програма)


 

5 клас

70 години (2 год на тиждень, із них - 3 год резервних)

Тема уроку

Дата

Д/з

І СЕМЕСТР

вступ (5 годин)

1.                   

Науки, що вивчають природу.

 

 

2.                   

Методи вивчення природи.

 

 

3.                   

Практичне заняття № 1

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів.

 

 

4.                   

Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття № 2

Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень та дослідів.

 

 

5.                   

Урок узагальнення та систематизації знань

 

 

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (14 годин)

6.                   

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

 

 

7.                   

Практична робота №1

Вимірювання  маси та розмірів різних тіл.

 

 

8.                   

Речовини. Фізичні властивості речовин. 

 

 

9.                   

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

 

10.               

Атоми і хімічні елементи.

 

 

11.               

Молекули. Рух молекул. Дифузія.

 

 

12.               

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.

 

 

13.               

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

 

 

14.               

Практичне заняття № 3

Розділення сумішей фільтруванням. 

 

 

15.               

Явища природи.

 

 

16.               

Фізичні явища, їх різноманітність.

 

 

17.               

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.   

 

 

18.               

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

 

 

19.                               

Урок узагальнення та систематизації знань

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (11 годин)

20.               

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

 

 

21.               

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

Практичне заняття №4

Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

 

 

22.               

Небесні тіла.

 

 

23.               

Зоря – самосвітне  небесне тіло.

 

 

24.               

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

 

 

25.               

Планети та планетні системи.

Відмінності між планетами.

 

 

26.               

Сонячна система.

 

 

27.               

Зоряні системи – галактики.

Відмінності між галактиками.

 

 

28.               

Скупчення галактик.

Всесвіт та його складові. 

 

 

29.               

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

 

 

30.               

Урок узагальнення та систематизації знань

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета(16 годин)

31.               

Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі.  

 

 

32.               

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

 

 

33.               

Рухи Землі. Пори року.

 

 

34.               

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

 

 

35.                               

Способи зображення Землі. Масштаб.  

 

 

36.               

Практичне заняття № 5

Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль.

 

 

37.               

Практичне заняття № 6

Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів.

 

 

38.               

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту. 

 

 

39.               

Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.   

 

 

40.               

Повітря – суміш газів. Значення повітря. 

Властивості повітря.

 

 

41.               

Вода на Землі. Властивості води.

 

 

42.               

Три стани води. Кругообіг води.

 

 

43.               

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

 

 

44.               

Розчини в природі. Значення води у природі.

 

 

45.               

Використання води людиною.

 

 

46.               

Урок узагальнення та систематизації знань

 

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 годин)

47.               

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

 

 

48.               

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

 

 

49.               

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя.

 

 

50.               

Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

 

 

51.               

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

 

 

52.               

Різноманітність середовищ життя.   

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

 

 

53.               

Водне середовище життя. Пристосування організмів до   життя у воді.

 

 

54.               

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

 

 

55.               

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

 

 

56.               

Співіснування організмів.

Угруповання організмів. Екосистеми. 

 

 

57.               

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

 

 

58.               

Практичне заняття №7

Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

 

 

59.               

Практичне заняття № 8

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів- визначників.

 

 

60.               

Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

 

 

61.               

Урок узагальнення та систематизації знань

 

 

Тема 3. Людина на планеті Земля

(6 годин)

62.               

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

 

 

63.               

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. 

 

 

64.               

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,     боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

 

 

65.               

Охорона природи. Червона книга України.

 

 

66.               

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

 

 

67.               

Практична робота №2

Складання Червоної книги своєї місцевості.

 

 

68.               

Підсумковий урок за ІІ семестр

 

 

69.               

Повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

 

 
оценить статью
оценить статью
  • Currently 1.00/5
 
 
Другие статьи