26.10.2012«Класний керівник – 2012»

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської  облдержадміністрації

(начальник управління   Демчик О.І.)

Відділ освіти Межівської райдержадміністрації

(начальник відділу Литвиненко Олександр Олексійович )

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

(ректор Романенко Михайло Ілліч)

РКЗО Іванівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

(директор Калько Інна Миколаївна)

 

 

                           Матеріали на конкурс

                     «Класний керівник – 2012»                       

 

                              Класний керівник

                 Трофимчук Валентина Григорівна

 

                                       2012

 

                                                                                                                         

      Класний керівник творить найбільше багатство - Людину...

                                                                         В.О.Сухомлинський                        

      Анкета

1.Прізвище, імя, по батькові               Трофимчук Валентина Григорівна   

2.Дата і місце народження                   16.03.1958р. с. Іванівка, Межівський р-н,

                                                                  Дніпропетровської області.

 3.Місце проживання                             Дніпропетровська обл., Межівський р-н.,

                                                                  с. Івановка, вул. Гагаріна, буд. 5

 4. Паспортні дані                                  АМ 886463 Межівським РВУМВС України

                                                                  в Дніпропетровській області  16.06 2002р.  

5.Які навчальні заклади Ви закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом

                                                                 Сумський ДПІ, учитель української мови та

                                                                  літератури.

 6. Місце роботи                                     РКЗО «Іванівська СЗШ І- ІІІ ступенів»

 7.  Стаж роботи                                     32 роки

 8.  Кваліфікаційна категорія              ІІ кваліфікаційна категорія

 9. Клас, у якому працюєте                  9 клас

 10. Мова викладання                            українська

 11.Проблема, над якою працюєте.  Формування в учнів патріотизму, почуття

                                                                  національної гідності, любові до рідного краю

                                                                 через призму креативної освіти. 

12. Інноваційні форми роботи та технології,що використовуються.

                                                                Лекції, диспути, міні - інтерв᾿ю, концерти, 

                                                                 вікторини, години спілкування, дискусії, круглий стіл,  

                                                                 ділова гра, рольова гра, практикум, уроки громадянськості.  

13.Ваше педагогічне кредо.       Не принести зла людині, доброту душі віддать  дитині…                                                

Опис досвівіду

Ми живемо у неспокійний час – час великих роздумів, сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому, по-новому будувати процес освіти та виховання. Кожна історична епоха висуває вимоги до виховання та навчання молоді, створює певний позитивний педагогічний досвід. Державотворення, що відбувається в сучасній Україні, потребує нової педагогіки. Це актуальна проблема, бо від того, які виховні системи будуть запроваджуватись у навчально-виховній системі, які орієнтири в формуванні та становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє України.       

У зв'язку зі зростанням кількості джерел виховного впливу на школярів учитель повинен уміти бачити кожну мить своїх вихованців, знати, чим наповнена їхня душа, які неприємності хвилюють дітей, адже виховна діяльність - це процес безперервної творчості, що не обмежується певними рамками   Сьогодні, коли вплив некерованої сфери на учнів інколи буває сильнішим за організовані педагогом заходи, роботу класного керівника не можна розглядати по-старому, і учасникам педагогічного процесу треба здійснити перші й необхідні кроки до оновлення виховної роботи. Форми роботи  різні - індивідуальна, групова та фронтальна. Вибір конкретної форми зумовлюється різними чинниками: завданням виховання, рівнем розвитку первинного колективу, індивідуальними особливостями школярів, об'єктивними обставинами, конкретними педагогічними ситуаціями тощо. Сучасні діти потребують різноманітної діяльності. Щоб виховний захід був ефективним і учні усвідомили його ідеї, важливо відчути, визначити ступінь їх підготовленості до сприйняття пропонованих їм моральних, правових, естетичних та інших норм, положень, понять. Якщо вони вже відомі учням, ураховують їх розуміння, погляди на них, щоби внести потрібні корективи.

Зміст виховного заходу має бути доступним для відповідної вікової категорії учнів, сприяти досягненню конкретної мети, нести в собі нову для вихованців інформацію, особливо це стосується традиційних виховних заходів, які проводять щороку ( Свято Нового року, Дня вчителя, 8 Березня та ін.).  Класний керівник передусім домагається, щоб колектив учителів, який працює з учнями класу, керувався єдиними вимогами до них, здійснював індивідуальний підхід. Він вивчає особливості навчально-виховної роботи вчителів, ознайомлюється з їхніми вимогами та стосунками з учнями, обмінюється думками про поведінку окремих учнів, методи впливу на них. Об'єднання та спрямування виховної діяльності - найважливіше його завдання.  Отже ,вихідною моєю позицією як класного керівника, є – формувати дитину, підлітка, юнака, дівчину як індивідуальність, намагатися добиватися щоб цілісний педагогічний процес з урахуванням вікових особливостей переміщувався із сфери зовнішніх впливів у сферу внутрішніх стимулів діяльності, коли виховання переростає у самовиховання. Свою роботу як класного керівника я намагаюся будувати на рівні сучасної педагогіки, враховуючи, вдосконалюючи та поєднуючи відомі теорії, ідеї, методи. Виходячи з цього, визначила для себе виховну проблему: «Формування в учнів патріотизму, почуття національної гідності,  любові до рідного краю, через призму креативної освіти». Ознайомившись з теоретичними основами даної проблеми, я зрозуміла: сучасному учителю, вихователю, без психодіагностики не обійтися. Основою теоретичного підґрунтя стала книга Гільбуха Ю.З. «Темперамент і пізнавальні здібності школяра», де пропонується система психодіагностичних та корекційних методик, що мають своїм предметом пізнавальну сферу учня. Коли в  2008 році  я почала працювати зі своїми вихованцями, які зараз уже випускники, зустрілася з масою питань: який темперамент дітей класу, який рівень розвитку пізнавальних здібностей, на скільки розвинені вольові якості, чи відповідає розвиток їх інтелекту віковим даним, як стимулювати мотивацію до навчання та інші. Діагнози на основі спостереження, інтуїції з приводу цих питань, я вважаю, що ставити не варто, адже це не дозволить проникнути у внутрішній світ школяра, нерідко може призвести до помилкових висновків. Щоб уникнути подібних помилок у постановці «діагнозу», потрібно щоб він мав науковий характер, будувався за рекомендаціями шкільної психодіагностики. Вона має величезне значення у виховному та навчальному процесі, не тільки тому, що це вчення про правила постановки психологічного діагнозу, а і тому, що з другого боку – це теорія і практика корекції того недоліку причини якого встановлені в даному діагнозі. Сам по собі діагноз мало чого вартий. Він має зміст тоді, коли з нього випливають певні прогнози про дальшу долю даного недоліку, яких корекційних заходів треба вжити для його виправлення. Зміст корекційних впливів повинен визначатися не тільки поставленим діагнозом, типологією даного недоліку, а й обов’язково враховувати суто індивідуальні, неповторні риси учня. За цією ознакою діагностика поділяється на оперативну і довгострокову. Для цього використовую такі методики вивчення особистості – анкетування, тестування, спостереження.

Опис системи виховної роботи класного керівника

П р о е к т

в и х о в а н н я  к р е а т и в н о ї  о с в і т и

Девіз:

     « Набирайте по вінця душі

      мудрість, доброту і любов…»

Мета проекту:

 1.  Виховання свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу і толерантно ставиться до культурних та національних здобутків інших народів;
 2. Формування творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення;
 3. Створення умов для соціалізації учнів, утвердження їх як особистості.

Основні завдання проекту є виховання в учнів:

 • Громадянського потенціалу: виховання особи, яка має досвід громадської дії, досвід активної участі у розв’язанні суспільних проблем;
 • освітнього потенціалу: бажання і готовність продовжити освіту після школи, постійно розвивати пізнавальні здібності або включення у трудову діяльність, потреба у поглибленому вивченні вибраної професії, у самостійному набутті нових знань;
 • комунікативному потенціалу: володіння вміннями та навичками культури спілкування, здібність коригувати у спілкуванні свою і чужу агресію, підтримувати емоційно – стійку поведінку у кризових  життєвих ситуаціях;
 • творчого потенціалу: вміння будувати свою життєдіяльність за законами гармонії та краси, розвивати творчі здібності, можливость реалізуватися відповідно до своїх інтересів, прагнення творити прекрасне в навчальній, трудовій діяльності та поведінці і відносинах з оточуючими.
 • Фізичному потенціалу: прагнення до фізичного вдосконалення, до здорового способу життя, визначення здоровя як головної  складової життєвих цінностей.

Учасники проекту

                                                              

 Трофимчук В.Г. – класний керівник

                                               Учні класу:

 1. Власенко Владислав
 2. Дубина Дмитро
 3. Лихачов Дмитро
 4. Сокол Артур
 5. Срібяник Альона
 6. Федоров Валентин
 7. Ціпила Сергій
 8. Штранський Владислав

Очікувані результати:

  Результатом виховної роботи є майбутній випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої  для  забезпечення його самостійності у різноманітних  сферах життєдіяльності, здорова (фізично, духовно) людина, творча особистість з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу,  людства.

Напрямки роботи:

Трудове виховання

Розумове виховання

Моральне виховання

Економічне виховання

Естетичне виховання

Фізичне виховання

Екологічне виховання

Правове виховання

Статеве виховання

Всебічно розвинута особистість

                                                                               

Свою роботу спрямовую в такому руслі:

- проводжу виховну роботу в тісному співробітництві з іншими вчителями-предметниками, повсякчас контролюючи навчальний процес і систематично перевіряючи щоденники підопічних (раз на тиждень);

- добиваюся єдності педагогічних вимог до учнів із боку школи та сім'ї, підтримую постійний тісний зв'язок із батьками, що позитивно впливає на згуртування класного колективу: між однокласниками немає вагомих непорозумінь, відсутні бійки між дітьми;

- організовую у разі необхідності своєчасну навчальну допомогу учням: школярам, котрим важко вчитися через хвороби або за інших причин,допомагаютьоднокласники;
- веду встановлену документацію по класу, подаю керівництву школи відомості про успішність, відвідування та поведінку школярів, стежу за станом їх щоденників.
   Діти беруть участь у шкільних конкурсах стіннівок, малюнків за різноманітними темами, у проведенні предметних тижнів і олімпіад.                                    Характеристика класу

 На початок начального  2012-2013 року у класі налічується 8 учнів.  З них одна дівчинка і сім хлопчиків, що і становить учнівський коллектив.

    Колектив класу уже повністю сформований. Успішність у класі покращилася порівняно з  попереднім роком.  За результатами 2011-2012 року в класі одна учениця  Срібяник Альона має високий рівень знань з усіх навчальних дисциплін. Чотири  учні – Штранський Владислав, Сокол Артур, Федоров Валентин, Лихачов Богдан  мають достатній рівень знань.Три учні – Дубина Дмитро, Ціпила Сергій мають низький рівень знань з окремих  навчальних  дисциплін (алгебра, геометрія, біологія,  фізика, російська мова, українська мова, хімія).

    Часто порушують поведінку Власенко Владислав, Дубина Дмитро, Ціпила Сергій, Штранський Владислав. Батьки цих учнів мало приділяють увагу їхньому вихованню.В класному колективі  наявний сирота – Власенко Владислав, якого виховує опікун Касьян Олександра  Анатоліївна.

   Існує у класному колективі поділ учнів на дві групи: дівчата і хлопці. Між собою вони не ворогують, а знаходяться у дружніх стосунках. Хлопці між собою згуртовані, тому-то і мають свого лідера - Федорова Валентина.

   Альона – активна  учениця, бере активну  участь у різних  шкільних і класних  заходах.

  В класному колективі  існує  взаєморозуміння,  але не усталене.

  Більшість  учнів у класі  спокійні:  Федоров Валентин, Срібяник Альона,  але є й емоційні  - Лихачов Богдан,  Сокол Артур, Ціпила Сергій, які можуть  легко образити  товариша.     Яскравого лідера у класі немає.  Взаємовідносини з батьками, в основному дружні….Кожен учень класу має певні громадські   обов’язки:

  Структура учнівського самоврядування                                  

 

    Власенко Владислав

Сектор «Трудовий десант»

    Дубина  Дмитро

Сектор «Дозвілля»

    Лихачов  Богдан

Замісник мера класу

    Сокол  Артур

        Фізорг

    Срібяник Альона

        Мер класу

   Федоров Валентин

 Культмасовий сектор

    Ціпила Сергій

  Сектор «Дисципліна»

Штранський Владислав

    Навчальний сектор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План виховної роботи

1.Удосконалювати навчально-виховну роботу в умовах реалізації основних напрямів реформ загальноосвітньої та професійної шкіл.

2. Продовжувати працювати над проблемами, поставленими перед школою й учнівським колективом: ”Застосування інноваційних технологій у навчанні”, “Пошук та підтримка обдарованої дитини через призму креативної   освіти”, “Формування особистості - громадянина України - на основі впровадження та всебічного розвитку української мови”, “Міцне здоров'я школяра - запорука ґрунтовних знань”.

3. Продовжувати роботу з організації та згуртування класного колективу.

4. Формувати в учнів високі моральні якості, доброту, чесність, чемність, почуття колективізму, культуру поведінки шляхом читання книг, перегляду кінофільмів, телепередач, проведення загальношкільних та класних заходів, залучення до праці.

5. Здійснювати профорієнтаційну роботу шляхом проведення бесід, зустрічей із батьками - працівниками певних професій - , прищеплювати трудові навички шляхом залучення до праці у повсякденному житті.

6. Проводити бесіди, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми.

7. Бути активними читачами шкільної та районної бібліотек, формуючи потяг до мистецтва.

       Індивідуальна робота з важковиховуваними школярами

1. Здійснювати повсякчасний контроль навчально-виховного процесу над діяльністю таких учнів: _Власенка Владислава, Дубини Дмитра, Ціпили Сергія, Штранського  Владислава  -  хлопці постійно порушують дисципліну на уроках, погано вчаться, часто брешуть дорослим (батькам і вчителям).
2. Повсякчас підтримувати тісний зв'язок із сім'ями вищезгаданих учнів, щоб запобігти правопорушенням.

3. Найактивніше залучати важковиховуваних школярів до громадського життя класу, трудового та фізичного виховання, розвивати в дитячих душах етичні й естетичні смаки, використовуючи вплив різних видів мистецтва.

                      Індивідуальна робота з  учнями  класу

1. Організація та проведення класних і загальношкільних заходів.
2. Активна допомога учнів у педагогічній і громадській роботі класного керівника.
3. Контроль за поведінкою, зовнішнім виглядом і підручниками школярів.
4. Взаємодопомога між однокласниками при хворобі та відсутності учнів на уроках.
5. Активне залучення класу до шкільних і позашкільних заходів.
6. Звіт про роботу, проведену протягом року.      

Робота з батьками                         

ВЕРЕСЕНЬ

1. Знайомство класного керівника із сім'ями школярів.
2. Вибори членів батьківського комітету.
3. Обговорення плану виховної роботи на 1-й семестр.
4. Обговорення харчування дітей.
6. Допомога батьків школі.

ЖОВТЕНЬ

1.Відвідування сімей учнів із метою ознайомлення матеріального становища та психологічного клімату, сімейної атмосфери та родинних стосунків.
2. Проведення класних зборів “Виховання чуйності, доброти в учнів”.
3. Аналіз навчально-виховного прjцесу на 30.10 2012 року.

4. Різне.

 ЛИСТОПАД
2. Батьківські збори “Формування правової свідомості в підлітків”.
3.  Заходи щодо профорієнтації.

 ГРУДЕНЬ

1. Результат перевірки стану підручників і шкільного майна.

2. Бесіда – лекція «Взаємовідносини  між дорослими  і підлітками“

3. Організація зимового відпочинку.

4. Проведення новорічного вечора.

 СІЧЕНЬ

1.Звіт про роботу за 1-й семестр.

 2.  Обговорення плану виховної роботи на 2-й семестр.

3.  Збори на тему “Відвідування учнями школи”, “Шкідливість куріння”.
4. Лекція “Взаємозв'язок школи та сім'ї у вихованні підростаючого покоління”.

 ЛЮТИЙ

1.Відвідування сімей учнів із метою бесіди-профілактики по запобіганню інфекційних захворювань (грип,педикульоз тощо) та контролю за поведінкою школярів поза школою.

2. Участь у шкільних і позашкільних заходах.

3. Проведення класних зборів на тему “Проблеми підліткового віку”.

БЕРЕЗЕНЬ

 1.Допомога батьків у проведенні тижня, присвяченого творчості     Т.Г.Шевченка.
2. Участь у святковому вечорі, присвяченому  Міжнародному  жіночому дню    8 Березня.
4. Профорієнтаційні бесіди.
5. Рейди-перевірки учнів щодо збереження шкільного майна та підтримання належного стану шкільної форми.

КВІТЕНЬ

1. Результати перевірки стану підручників, шкільного майна та зовнішнього вигляду дітей.
2.Підготовка до травневих свят.
3. Батьківські збори на тему: “Поведінка учнів у школі й у позаурочний час”, “Взаєморозуміння між дорослими та дітьми”.
4. Участь у шкільних суботниках.

ТРАВЕНЬ

1. Участь у проведенні травневих свят, зокрема: День Матері, День Перемоги, День Сім'ї.
2. Батьківські збори на тему “Літній відпочинок  дітей - запорука міцного здоров'я у майбутньому”.
3. Допомога школі у проведенні літньої практики.
4. Звіт про роботу, пророблену в 2-му семестрі.

Основні виховні заходи                            

ВЕРЕСЕНЬ
ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

                 Місячник сприяння творчому розвитку  особистості.

«Школа – мій рідний дім»

01.09. – 07. 09                                  

1.Свято першого дзвоника.
2. Проведення загального тематичного уроку   «Дніпропетровщина – мій рідний край»”.
3. Конкурс малюнків і плакатів “Будь уважним на дорозі!”
6. Бесіди щодо збереження життя та здоров'я школярів, техніки безпеки, пожежної безпеки.
7. Організація харчування учнів .

10.09. -  14.09.

1. Вивчення правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах.
2. Бесіди про шкідливість паління й алкоголю для здоров'я дітей і підлітків.

3.Анкетування «Чи заядливий я курильщик?»
4.Виставка літератури щодо здорового   способу життя.

. 5. Вибори активу класу.

17.09. - 21.09.

1. Бесіда “Небезпека отруєння грибами”.
2 .  Урок мужності « Через віки пам'ять проростає»

3. Операція «Пам'ятник» (упорядкування Братської могили)

4. Акція    «Грані  добра»  (допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни)

17.09. - 21.09.

1. Бесіда із правил безпеки при користуванні газом й електроприладами.
2. Акція “Увага! Поруч із нами люди похилого віку”.
3. Підготовка до відзначення Дня працівника освіти..
4. Вікторина “Чи знаєш ти рідний край?”

24.09. - 28.09.

1. Акція “Діти - людям похилого віку”.
2. Конкурс малюнків і плакатів до Дня Вчителя.
3. Участь у святкуванні Дня працівника освіти.
4. Єдина класна година “Твоє здоров'я - у твоїх руках”.

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ
1. Участь у шкільних  гуртках, секціях.
2. Проведення щотижневих виховних годин.

ЖОВТЕНЬ
МІСЯЧНИК  правового виховання

01.10. - 05.10.

1. Конкурс стіннівок до Дня вчителя.
2. Перевірка зовнішнього вигляду школярів.

3. Діалог    «Професії моїх батьків, що ти знаєш про них?»

4. Акція “ Уют” (благоустрій території школи).

5.   Експедиція «Люби і знай свій рідний край»

08.10. - 12.10.

1.Виховна година « Знай свої права, дитино!»

2. Бесіда “Профілактика застудних захворювань”.

3. Екологічна вікторина «Жива й нежива природа»

17.10. - 21.10.

1. Бесіда з попередження дорожньо-транспортних випадків.
2. День добрих справ (взаємодопомога вчителів, батьків, учнів).
3. Відзначення визволення України від німецько-фашистських загарбників “Невмирущі сторінки боротьби українського народу в роки Другої світової війни” (випуск стіннівок, відвідування музею Великої Вітчизняної війни, запрошення ветеранів).

4. Аналіз зайнятості школярів у позаурочний час (участь у роботі гуртків,  секцій).
5. День добрих справ (спільна робота вчителів, учнів і батьків за підготовкою школи до зими).

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

 1. Бесіда “Що таке здоровий спосіб життя?”
  2. Профілактика дитячого травматизму.
  3. Трудові десанти (операція “Уют”).

ЛИСТОПАД
  Місячник  «Молодь  за здоровя»

 05.11 - 09.11.

1.  Відзначення  Дня української писемності  і мови  «Мова ця велика і проста»
2. Заняття за інтересами.
3. Бесіда “Роль ідеалу в нашому житті”.
4.  Круглий стіл  «Твоє життя – твій вибір»

12.11. - 16.11.

1. Виставка літератури до Дня української писемності.
2. Вікторина “Що ви знаєте про День української писемності?”
3. Експрес – діалог «Права підлітків на охорону здоровя»

4. Конкурс малюнків “Права дитини”.

19.11. - 23.11.

1. Тиждень історії та правових знань.
2. Урок  « Моя майбутня  професія»
3. Бесіда “Докори совісті - що це?”
4. Урок памяті,  присвячений   голодомору  та політрепресій в Україні.
5. Конкурс малюнків “Ми живемо в Україні”.

26.11. - 30.11.

1.   Година спілкування  «Толерантне ставлення до всіх націй і народностей»
2. Експрес – діалог  «Права підлітків на охорону  здоровя»).
3. Вивчення думки учнів за допомогою анкетування “Зимові канікули! Що ти пропонуєш?”

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

1. Огляд подій “Новини”.
2. Екскурсія до осіннього лісу.
3. Зустріч із батьками-робітниками різноманітних професій.
4. Етична бесіда “Будь уважним, ввічливим, поважай людей, які тебе оточують”.

ГРУДЕНЬ

  МІСЯЧНИК НАРОДОЗНАВСТВА “НОВОРІЧНІ СВЯТА”

26.11. -  30.11

1. Бесіда про безпечну поведінку в зимовий період.
2. Проведення Єдиного дня боротьби зі СНІДом.
4. Акція “Милосердя” щодо Міжнародного дня інвалідів.
5. Підготовка до акції “Подарунки від Святого Миколая ”.
6. Андріївські вечорниці.
7. Міжнародний день прав людини (бесіда).

03.12. - 07.12.

1. Виховна година, присвячена Дню Збройних сил України.

2. Бесіда по запобіганню нещасних випадків під час новорічних свят.

 10.12 – 14.12

1.Підготовка до новорічних свят.
 2. До Дня прав людини «Чи знаєш ти усі права і обов’язки?»

 3. Бесіда по запобіганню ДТП і нещасних випадків під час канікул.

17.12. - 21.12.

1. День Святого Миколая .
2. Проведення  уроку з безпеки руху напередодні зимових канікул.
3. Бесіда “Допоможемо тваринам у скрутні для них зимові дні”.
4.  Інформдайжеджест  «Новий рік – веселий чарівник»

5. Вікторина  «Різдвяний  калейдоскоп»

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

1.Уроки прекрасного: “Утверджуй у собі людину”.
2. Проведення рейду-перевірки стану підручників і зовнішності школярів.
3. Уроки народознавства.

СІЧЕНЬ
  МІСЯЧНИК громадянської і  соціальної відповідальності

11.01. - 20.01.

1. Бесіда про шкідливість куріння..
2. Контроль за зовнішнім учнівським виглядом.
3. Бесіди з учнями «Рідвяні свята крокують  разом з нами»

 4. Залучення учнів до роботи гуртків, секцій.

  5.Зимові  ігри, забави.

  23.01. - 27.01.

1. Бесіда “ У єдності наша сила: День Соборності  України»
2.  Бесіда – вікторина «Чи  вмію я бачити  недоліки  свої і своїх друзів»

3. Інформдайджест «Соборність  України:  від ідеї  до  сьогодення». 4.Тестування школярів “Чи схильний ти до вживання наркотиків?”
5. Бесіди з питань профілактики правопорушень.

23.01. - 27.01.

1. Відзначення Дня Соборності України.
2. Бесіда “Обережно: грип!”
3. Затвердження плану виховної роботи на 2-й семестр.
4. Соціальне дослідження “Проблеми спілкування батьків і дітей”.

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

1. Бесіда “Відвідування учнями школи”.
2. Ознайомлення дітей із зимовими народними обрядами та святами (урок народознавства).
3. Профорієнтаційна бесіда “Ким я буду?”
4.  Перевірка стану підручників, шкільного майна та зовнішнього вигляду дітей.
5. Соціометричне обстеження міжособистих стосунків у колективі. Виявлення важковиховуваних учнів.
7. Удосконалення та розвиток програми “Партнерство сім'ї, школи в ім'я дитини”.
8. Залучення батьків до шкільного життя їх дітей.

 ЛЮТИЙ
  МІСЯЧНИК ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

30.01 - 03.02.

1. День памяті Героїв Крут.
2. Бесіда “Проблеми спілкування батьків і дітей”.

06.02. - 10.02.

1. Зустріч з воїнами – афганцями.
2. Залучення батьків до виховної роботи школи.

3. Гра – експрес  «У здоровому тілі – здоровий дух»

13.02. - 17.02.

1. Відзначення Дня Святого Валентина.
2. Робота над проблемами профілактики відхилень у поведінці учнів.

20.02. - 24.02

1. Участь у проведенні тижня правових знань.
2. Організація роботи консультативного пункту для батьків, котрі мають труднощі у сімейному вихованні дитини.
3. Відзначення Дня Захисника Вітчизни.
4. Класні змагання “Знай і виконуй правила дорожнього руху!”

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

1. Бесіди з профілактики шкідливих звичок і правопорушень серед учнів.
2. Бесіда “Запобігання інфекційних захворювань”.
3. Зустрічі з видатними земляками «Дніпропетровщину люди прикрашають»
4. Організація класного заходу “Прийди, прийди, весно-красно!” (зустріч весни)..
5. Активна участь у громадському житті школи.

БЕРЕЗЕНЬ
 МІСЯЧНИК РОДИННО-ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ

“БЕЗ СІМ'Ї НЕМА ЩАСТЯ НА ЗЕМЛІ”

01.03. - 09.03.

1. Підготовка до свята 8 Березня.
2. Виховна година «Думи мої, думи..». До Дня народження Т. Г. Шевченка.
3. Відзначення Шевченківських днів.

4. Бесіда “Морально-етичні норми поведінки учнів”.
5. Диспут “Від краси до мистецтва”.

12.03. - 16.03.

1.  Ігри на свіжому повітрі.
4. Зустріч весни “Благослови, мати, весну закликати!”

19.03. - 21.03.

1. Індивідуальні консультації учнів зі статевого виховання та профілактики СНІДу.
2. Зустрічі з батьками, які працюють у правоохоронних органах.
3.Диспут. «Чи може Інтернет  замінити людину спілкування з книгами?»
5. Бесіди зі школярами про правила поведінки на воді, правила дорожнього руху, правила протипожежної безпеки та ТБ під час весняних канікул.

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

1. Конкурс “Нумо, дівчата!”
2. Екскурсія по Шевченківських місцях.

КВІТЕНЬ
   МІСЯЧНИК “СЕРЦЕ ЗЕМЛІ У НАШИХ ДОЛОНЯХ”

01.04. - 06.04.

1. Відзначення Всесвітнього дня здоров'я.
2. Гуморина - 2013.
3. Конкурс шкільних команд ЮІР.
4. Конкурс на кращу гумореску та стіннівку “Зі шкільного життя”.

09.04. - 13.04.

1. Відзначення Дня космонавтики.
2. Проведення шкільних змагань “Знай і виконуй ПДР”.

16.04. - 20.04.

1. Відзначення Всесвітнього дня Землі.
2. Міжнародний день пам'ятників та історичних місць.
3. Організація  екскурсій.

4. Виховна година «Обереги нашого народу»

23.04. - 27.04.

1. Уроки пам'яті, присвячені трагічним подіям на Чорнобильській АЕС .
2. Загальні збори учнів із батьками та вчителями “Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку школярів”.
3. Операція “Живи, книго!”

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

1. Перевірка стану підручників, шкільного майна та зовнішнього вигляду дітей.
2. Бесіда “Поведінка учнів у позаурочний час”.
3. Профорієнтаційна робота.
4. Екскурсія до весняного лісу.
5. Місячник здоров'я.
6. Підготовка до травневих свят.
7. Залучення батьків до громадської роботи..

ТРАВЕНЬ

   МІСЯЧНИК   фізкультури і спорту

 30.04 - 04.05.

1. Відзначення Дня Матері.
2. Бесіда “Могили ці не обминай ніколи: поховані у них для нас живі...”
3. Акція “Паросток майбутнього”.

07.05. - 11.05.

1. Естафета “Мама, тато і я - спортивна сім'я” (День сім'ї).
2. Відзначення Міжнародного дня музеїв (організація екскурсій).

14.05. - 18.05.

1. Проведення днів із безпеки руху напередодні літніх канікул (20.05. - 20.06.).

2. Збір інформації про літній відпочинок дітей, схильних до правопорушень, та учнів, що потребуть особливого контролю.

21.05. - 25.05.

1. “Прощай, школо!” - підготовка до участі у проведенні даного свята (останній дзвоник).
2. Консультація з батьками про питання організації літнього відпочинку їх дітей.

28.05. - 02.06.

1. Організація літньої трудової практики.

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ

 1. Бесіда “Літній відпочинок - запорука не тільки міцного здоров'я школярів, але й успішного навчання”.
 2. Звіт про роботу за 2-й семестр.

3. Культпохід  до весняного лісу (відпочинок на природу)

 

І, насамкінець,основне призначення класного керівництва зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення. Виходячи з цієї мети основними завданнями у вихованні молодого покоління вважаю такі:

* здійснення безпосереднього спостереження за індивідуальним розвитком учня;

* створення оптимальних умов для формування кожної особистості, що
сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей учня та їхньому розвитку;

* вивчення нахилів, інтересів, сфер талантів учня з метою підбирання для нього певного виду діяльності, де на нього чекає успіх;

* організація всіх видів індивідуальної, групової, колективної діяльності, яка залучає учнів у суспільно-ціннісні стосунки;

* активна пропаганда здорового способу життя;

* сприяння учню в дотриманні його прав та свобод;

* створення класного колективу як виховного середовища, що забезпечує соціалізацію кожного учня;

У своїй діяльності виконую цілу низку професійно-педагогічних функцій щодо учня, класу, батьків, учителів.

Такими функціями є:

* організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з
класом;

* психогігієнічна - встановлення довірливого контакту з учнями,
необхідність знаття психічних напружень в учнівському колективі.
Тому головною має бути діяльність учнів у моральному, естетичному,
екологічному та інших напрямках.

Реалізація мети і завдань цих напрямів вирішується через систему методів, прийомів, засобів, форм діяльності відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

1. Виховання громадянина України;

2. Формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

3. Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти,
підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

4. Виховання в учнів поваги до Конституції України,
державних символів України, почуття власної гідності, свідомого
ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина,
відповідальності перед законом за свої дії;

5. Реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

6. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

7. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я іншихгромадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів.
Творчість - це двигун усіх шкільних справ: навчання, праці, позакласної роботи. Необхідно виховати особистість, яка зуміла б творчо й різнобічно реалізувати свої здібності в житті. Школа - це та ланка суспільного життя, яка дуже впливає на розвиток людини. Тому новітні технології навчання та виховання мають насамперед орієнтуватися на розвиток творчої особистості. Творча особистість - це результат виховання. Тому система виховної роботи передбачає допомогу кожному учневі свідомо обрати лінію життя, позицію й осмислити потреби свого “Я”. Виховання творчої особистості - це підготовка до виконання комплексу ролей, необхідних для повноцінного і змістовного життя. Це ролі громадянина, трудівника, сім'янина і… товариша….
 

Практичні справи із учнями

Українська світлиця

Сценарій

                                   

Кімната (зал) поділені на зони: українська світлиця (прибрана рушниками, розмальована піч тощо) та подвір’я (з криницею з журавлем, лавицями).
В хаті за столом сидять в українському національному вбранні козак та дівчата, як на вечорницях.
Дівчата ліплять вареники і співають:
Вітер віє, калина цвіте
А козак до дівчини іде
І співає він пісню таку —
       Козак (басом): Яку?
Про любов та весну.
Ой, дівчино, чарівна моя,
В небі світить вечірня зоря
Шлях любові покаже тому —
       Козак: Кому?
Кого вірно люблю.
Посміхається хвиля здаля
У гаю чуєш ти солов’я
Він дарує веселі пісні —
       Козак: Які?
Як кохались навесні.
Біля ставу, де плаче верба,
Козак ніжно дівча обійма
Він до серця її пригорта —
      Козак: Невже?
 То їх вітер квітча.
Ведучі виходять з хлібом-сіллю з глибини двору: "Шановні гості, ласкаво просимо відвідати нашу українську світлицю, доторкнутися серцем і душею до наших витоків, наших коренів, адже кожен з нас, напевно, генетично пам’ятає всю ту красу українського села, природи, тому що всі ми родом від рідної нашої матінки землі України".  Звучить пісня "Благословенна будь, вкраїнська хата" (О. Білозір).
Перша ведуча: "Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати і лани золотої пшениці. Це розкішний вінок з рути і барвінку, над яким світять золоті зорі. Наші степи, долини, переліски — скільки тут краси! І яка вона різноманітна, яке багатство барв, кольорів і відтінків. — поле жовте, аж очам боляче, стиглий колос гнеться під вітром, сполохана хвиля біжить з краю до краю. А над цим переливчаста пісня жайворонка — що лине десь у високості в мерехтливому мереживі.
А далі ген-ген річечка з тихою, прозорою та чистою водицею, що під легеньким літнім вітерцем ледь-ледь брижиться і віддає свіжою прохолодою. А вздовж річки зеленіють садки, а з них виглядають білі хатки — писанки.
А як гарно на квітучому лузі! Зачаровано вбираєш зором багатобарв’я кольорів і ніжну зелень трав, і переливне буяння квіту, і казкові бризки сонця!
А це все рідна, священна земля наших дідів і прадідів! Це наш рідний край, який починається для нас не лише з батьківського порогу чи хрещатого барвінку, він починається з прадавніх коренів нашого роду…"
   Дівчата акапельно співають:
Ой, роде наш красний,
Роде наш прекрасний.
Не цураймося —
признаваймося,
Бо багацько нас є.
Друга ведуча: "А наш український рід справді прекрасний. Тут спокон віку шанували працю, хліб на столі, рушник на стіні, мамину пісню, яворову колиску, криницю з журавлем і обереги.
Адже за давніми уявленнями предків світ був трьохвимірним і навіть житло вони будували за цим принципом:
Дах — це небесна частина, яка означала божественну частину, середня — власне житло, означала людський світ і нижня, яка містилася в землі — підземний світ.
Вікна — очі хати, через які людина підтримувала зв’язок з божеством, а поріг — це межа між людським світом і світом померлих.
Людський світ має потужну добру силу — вогонь в печі, який іде від сонця. Щоб зло не проникало — над вхідними дверима вирізували символи — обереги, кола, розетки, хрести, підкови.
Люди мали й інші обереги, наприклад, рушник. На ньому вишивали магічний знак — Дерево життя. Над ним зображували зірки, які символізували зоряне небо.
Від дерева життя чіткою лінією відмежовується підземний світ, у якому все зображувалося у перевернутому вигляді (квіти голівками донизу).
Ще на рушнику вишивали обереги: ромби, квадрати, які символізували безперервність існування людського життя і природи.".
Далі дівчата акапельно співають пісню "Про рушник":
І на тім рушникові
Оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука,
І вірна любов
І твоя материнська любов. / 2 рази.
Перша ведуча: "Наступний оберіг — це хліб. Він має круглу форму — форму сонця. Як сонце дає життя всьому, так і хліб живить усіх людей. Жодне свято не проходило без хліба: з хлібом йшли відвідувати новонародженого, жодне весілля не обходилося без хліба-солі, хлібом благословляли молодих.
Завжди людину, що приходила до хати, пригощали хлібом. Це означало, що вона вже не має морального права приносити цій хаті зло.
Крім цього велику магічну силу, як вважали, мала вода. Особливо шанували і користувалися непочатою водою з криниці. Дівчата використовували її для чарів, немовлят купали саме в такій воді.
У християнських віруваннях вода також посідає чільне місце. Особливо цілющою вважають воду освячену на Водохрещі (Йорданську воду)".
Дівчата співають пісню:
Як послала мене мати
До Дунаю воду брати.
Дунаю, Дунаю, Дунаєчку-Дунаю,
Яка в тобі зимна вода на краю, на краю. /2 р.
  Друга ведуча: "В усі часи оберегом для людини був одяг. Він захищав, як від холоду, так і від злого ока. Вишиванка служила оберегом: обов’язково вишивалися комір сорочки, манжети рукавів".
Дівчата співають "Два кольори":
Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами.
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними (2 р.) нитками.
Два кольори мої, два кольори
Оба на полотні, в душі моїй оба.
Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне — то журба.
 Перша ведуча: "А у дівчат оберіг — це вінок. На свята носили квітучий вінок і в’язали до нього різнобарвні стрічки. Сором було дівчині, якщо стрічки були зав’язані не дбайливо, не як годиться.
Кожна дівчина мала вміти в’язати стрічки і знати їх символи.
Першою — посередині в’язали світло-коричневу стрічку, вона символізувала землю — годувальницю. Пообіч неї в’язали жовті стрічки, які символізували сонце, потім ішли світло-зелені — це краса і молодість. За ними в’язали блакитні — це колір неба і води — символ сили і здоров’я. Жовтогаряча стрічка символізувала хліб, фіолетова — мудрість, а малинова — душевну щирість. Передостанньою була рожева, що символізувала достаток.
Найчастіше саме вона — рожева стрічка, була заключною, бо білу стрічку на кінцях зав’язувала не кожна дівчина. Кінці білої стрічки мали бути розшитими сріблом і золотом, а це могла дозволити собі тільки заможна дівчина. На кінці лівої білої стрічки вишивали сонце — золотом, на кінці правої — срібний місяць."
Далі лине пісня "Віночок":
Соло:
До травиноньки травинонька
До квітиноньки квітинонька
Для коханого єдиного
Я віночок свій сплела.
   Хором:
Пливи, віночок, де ходить милий,
Скажи, що я його люблю /2 р.
Друга ведуча: "Також оберегами вважали часник, осику, вербу та полин — все це люди дуже цінували та берегли, і мали у своїх оселях. Але найсильнішим оберегом було слово. Були складені тисячі замовлянь, і молитов, які оберігали людину.
Це своєрідний код, який давав доступ до таємної потужної енергії. Вона зв’язувала людину з вищим духовним світом, адже слово вимовлене з любов’ю і вірою оберігає і самого промовця, його рідних і того, за кого воно промовлене.
Щоб жити щасливо у спокої, давайте триматися наших оберегів. І тоді прийде гармонія в наші душі.".
Звучить пісня "Молитва про Україну":
Боже, великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю,
Дай йому долю,
Дай доброго світа
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!
Перша ведуча: "Існує ще й така легенда: Бог, коли створив світ, кожну націю чимось обдарував, а бідній українській дівчині подарував неоціненний скарб — пісню!"
Друга ведуча: "І сказав Бог: Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ — це пісня!".
Перша ведуча: "Узяла дівчина — Україна дарунок і міцно притиснула його до серця, вклонилася низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню у народ.
Так і простує поруч з українським народом пісня, і так вона вже прикипіла до серця, так зрослася з характером, що без неї важко собі уявити життя. Адже у ній усе: і радість, і туга, і розпач, і кохання, і сміх, і сльози — все в українській пісні.
Першу пісню, яку ми чуємо, ще мамину колискову, потім дитячі, шкільні, пісні юності, ліричні, обрядові, офіційні, жартівливі і сумні, і веселі — і в кожного, мабуть, є своя улюблена — пісня, яка западає в душу, бентежить серце і, мабуть, ніколи не забувається.".

Жінка гойдає колиску й тихенько співає "Колискову":
Люлі, люлі, мій синочку,
Справлю тобі колисочку (2 р.)
Та й повішу на дубочку. (2 р.)
Сонце зійде, обігріє,
Роса впаде та й скупає,
Листок впаде та й накриє.
Будуть пташки прилітати
І синочкові співати.
Люлі-люлі (тихенько)
Потім інші учасники вечорниць тихенько починають:
Туман яром, туман долиною, (2 р.)
За туманом нічого не видно, (2 р.)
Тільки видно дуба зеленого. (2 р.)
Друга ведуча: "Важливою складовою частиною культури кожного народу є його національна кухня. Українська кухня вирізняється серед інших своєю різноманітністю і смаковими якостями.
Найпоширенішою стравою з овочами в українців був борщ. Найуживанішим був червоний борщ з капустою, його заправляли, як правило, підсмаженим салом, часником, борошном.
Багато страв готували з вареної картоплі; смажили в олії, картопляники, пиріжки, начинені капустою, грибами чи квасолею. З тертої картоплі робили деруни, коржики, галушки.
Важливе місце в українській кулінарії займали страви з борошна: лемішка, затірка, кваша та інші.
Здавна найпоширенішими були галушки, локшина та вареники з найрізноманітнішими начинками".

Звучить пісня "Варенички".
Варенички-варенички, та ще й варениці,
Як побачу, усміхнуться вікна у світлиці.
А мій милий чорнобривий заглядає в очі,
Сама бачу вареничків, вареничків хоче.
Приспів:
Ой, варенички кручені, страва незвичайна
Для обіду, для вечері і для чарування.
Мовить милий із порогу слово у коханні
Дай вареничків, голубко, у густій сметані.
Не по три, а по чотири йому подавала,
Вареничками в світлиці його чарувала.
Ой, варенички кручені, страва незвичайна
Для обіду, для вечері і для чарування.
Дівчата частують гостей варениками та співають всі:
Милі гості, просим сісти,
Варенички будем їсти.
Варенички непогані,
Варенички у сметані/2 р.
Їжте, їжте, просим щиро
Варенички наші з сиром
Варенички непогані,
Варенички у сметані (2 р.)
В кожній хаті, на Вкраїні
Варенички варять нині.
Це варенички знаменні,
Їхні родичі — пельмені (2 р.)
Вас чекають у макітрі
Варенички дуже ситні
Білолиці, круглолиці
Та з добротної пшениці./2 р.
Далі всі співають жартівливу пісню "А мій милий вареничків хоче":
А мій милий вареничків хоче (2 р.)
Навари, милая (2 р.)
Навари, уха-ха, моя чорнобривая.
Так дров же нема, милий мій миленький,
Так дров же нема, голубе сизенький.
Нарубай, милая (2 р.)
Нарубай, уха-ха, моя чорнобривая...
Ведучі (разом):
"Шановні гості!
Щиро дякуємо, що відвідали нашу світлицю та подорожували з нами у світ історії минувшини наших предків. І приходьте, не забувайте! Чекаємо знову в гості!"

                       Виховна година

                "Мій край-моя історія  

(про Прапор, Гімн і Герб України)

Мета: Формування національної свідомості і людської гідності до рідної землі, свого народу, виховання поваги до державної символіки, культури та історії.

Слова: “Все на світі можна вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину”

(В. Симоненко)

“Свою Україну любіть ... Во врем’я люте,

В останню хвилину

За неї Господа моліть”.

(Т. Шевченко)

І ведучий

Україна – це земля, де ми народились і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Усім нам має бути люба й дорога наша мати – Батьківщина.

Любіть Україну, як сонце любіть,

Як вітер, як трави і води...

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть і в годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її вічно живу і нову

І мову її солов’їну.

Саме слово “Україна” означає країну, край, де живуть українці, український народ. Ця назва вперше згадується 1187 року в давньоруському літописі.

ІІ ведучий

Україна... Золота, чарівна оборона. Земля, рясно уквітчана, зеленню закосичена. Це історія мужнього народу, що віками боровся за свою волю, щастя, свідками чого є високі в степу могили, обеліски та прекрасна на весь світ народна пісня.

Яка ж вона гарна в століття, у ці віки

Година негоди, що люд український гнітила.

Із сивої пам’яті сміло ідуть козаки,

А шаблі, мов блискавки, сиві жупани, мов крила.

Закличний марш: козацтво в путь!

І як струна, душа правдива кожна,

З глибин історії вони ідуть, ідуть,

Гей, долиною, гей широкою козаки йдуть.

І ведучий

Гетьман Б. Хмельницький очолив визвольну війну українського народу проти Польщі. Він відбудував вільну державу Україна, що була цілих 300 літ перед Хмельницьким під пануванням Литви і Польщі. Правда, що молоду українську державу не вмів гетьман боронити перед усіма ворогами, бо їх було забагато, але за Хмельницьким йшли його слідами інші гетьмани. І Україна вже ніколи потім не була в такій неволі, як перед Хмельницьким. Гетьман Б. Хмельницький має в українській історії велику силу, бо він перший рішуче повів козацтво на боротьбу за волю народу і рідної землі.

(Звучить пісня “Ой на горі женці жнуть”)

ІІ ведучий

Пам’ятаймо, чий ми сини,

Коли будні на серці чи свято,

Знову бачаться з давнини

Україна, зажурена мати

І зруйнована бачиться Січ.

Природа України багата і щедра. Її земля родить дорідну пшеницю, гарними у нас ростуть сади та городи. Наша земля щедра на таланти. Багато українських вчених, авіаконструкторів, лікарів, відомі усьому світу. Серед перших людей, які побували в космосі був українець з Київщини Павло Попович. Багато років генеральним конструктором космічних ракет працював також українець, житомирянин Сергій Корольов.

Учень. Нині незалежна Українська держава називається Україною. Вистраждавши, виборовши волю, Україна має нині свої державні символи: герб, прапор і гімн, які уособлюють її історію, її сутність, тобто найбільш характерніше для неї.

Уявіть собі поле бою в ті часи, коли основною зброєю були меч та спис. Піші й вершники зійшлися в тяжкій січі, їхні лави мішалися: де свій, де ворог. Вояки раз по раз озираються і, помітивши неподалік високо піднятий прапор свого князя, ще відчайдушніше кидаються на ворога.

А от яким був прапор наших предків? Він міг бути трикутної чи чотирикутної форми, того чи іншого кольору. На прапорі зображувався княжий знак: або птах, або зброя, людина тощо. Той знак-символ належав князю, його роду чи  й усьому князівству і завжди щось означав: могутність, хоробрість, приналежність до певного роду.

Учениця.

Що таке герб? Такий же знак карбувався на княжих громадах, на печатках, знаках земель, якими володів князь. Цей знак-символ мав певне призначення. Він заміняв князям ім’я (підпис), тобто був іменним знаком князів і водночас знаком власності. Такі знаки дістали назву герба.

Так, на монетах Великого князя Володимира Святославовича на одній стороні зображувався сам князь, а на другій – його герб і підпис: “Володимир на столі, а се його срібло”; тобто срібна монета карбована правлячим володарем князем Володимиром. Гербом князя Володимира був тризубний знак. Чи такий чи подібний герби зустрічаються на монетах до цього часу, остаточно не з’ясовано. В основу сучасного герба нашої держави покладено стародавній золотий тризуб на синьому тлі.

Учень:

 Прапор...Яким був прапор великого князівства Київського, достовірно сказати важко. Одна з перших згадок про синьо-жовтий прапор стосується початку ХV століття, а саме: великої битви під містечком Грюнвальдом у Німеччині між німецькими рицарями та об’єднаними військами Польщі та Литви, серед яких були й українські галицькі полки. Вони виступали під прапором, тло якого було синього кольору, а лев, що спирається на скелю – жовтого. Синій і жовтий кольори поєднувалися також на деяких козацьких прапорах.

Зі встановленням в Україні радянської влади замість синьо-жовтого прапора державним визнано червоний із золотими літерами УРСР, згодом додано серп і молот. Пізніше червоний прапор замінено на двокольоровий: зверху – червона, а знизу – синя смуга; таке кольорове сполучення не відповідало національним традиціям українського народу.

ІІ ведучий:

Мої сини нескорені і горді,

Восьмидесятих в’язні політичні,

Безстрашно й дуже ви гукнули “Годі!”

І правди слово мовили заклично,

Де ти, Василю, де ти, віщий Стусе?

Вінець терновий сам собі одяг.

Замислитись сьогодні кожен мусить,

Як він нам дався, синьо-жовтий стяг...

Учень:

Незалежна Україна з 1991 року має синьо-жовтий прапор. Синій уособлює мирне небо, а жовтий – стиглу пшеницю.

І ведучий

Уся земля колише вічне жито,

Береже співучі ручаї.

У цій землі
веселкою сповиті.

Сплять суворі прадіди мої.

Б’ють живі джерела під землею,

Дніпро могутній незмілів:

Так, рідний син землі цієї,

Так, я – син великої землі.

Учень:

 Гімн. В основу сучасного Державного Гімну України покладено мелодію пісні композитора ХІХ століття Михайла Вербицького, слова Павла Чубинського “Ще не вмерла України”, якій вже 130 років. Ця пісня була також давнім гімном за Української Народної Республіки. Нині вона знову стала загальновизнаним всеукраїнським гімном.

ІІ ведучий

Все, що мріялось віками,

Сповнилось, настало!

“Ще не вмерла України”

Гордо прозвучало.

(Всі присутні виконують Гімн  «Ще не вмерла України»

 

 

Класна година до дня Перемоги

Звучить пісня «День Перемоги» (I куплет і тихо). Ведучі на фоні пісні.

1-й ведучий.
Встеляйте квітами дороги,
Дзвінкі заспівуйте пісні.
Сьогодні — свято Перемоги,
Найкраще свято на землі.
2-й ведучий.
В цей день травневий, любі діти,
По всьому світі вість пройшла:
Фашисти-вороги розбиті!
Радянській Армії хвала!
1-й ведучий.
Салютувала Батьківщині
Хоробрим воїнам своїм.
Вони Вітчизну врятували,
Ішли на смерть за неї в бій.
Щоб ми під сонцем виростали
В країні, всім нам дорогій.
2-й ведучий.
Встеляйте квітами дороги, —
Вже проліски цвітуть, розмай.
В день незабутній Перемоги
Ми квіти кидаєм під ноги
Бійцям, що мир несли в наш край.
Класний керівник.
Сьогодні ми з вами зібрались на зустріч з учасниками В.В.в, Ми низько схиляємо голови перед людьми, що своєю кров'ю відстояли нашу свободу. Ви знаєте про війну лише з кінофільмів і книг, ваші батьки — із розповідей старших людей: своїх батьків, дідусів та бабусь. Мало залишилося живих учасників тих подій. І всі ми щиро вдячні, що до нас завітали…(Привітаємо їх гучними оплесками.).
ДЛЯ ЦИХ людей День Перемоги — це свято із сльозами на очах. Це і радість, і біль, і скорбота. І сьогодні ми всі разом перегорнемо сторінки спогадів про ті далекі воєнні роки...
1-й ведучий.
Слава вам, воїни,
Слава безсмертні,
Вічну хвалу весь народ вам співа,
Страху не знали ви,
Смерть подолали ви,
Пам’ять про вас у нашім серці жива.
2-й Ведучий.
Пам’ять, стій! Зупинись на хвилинку
Серце, замри...
Це потрібно не мертвим,
Це потрібно живим.
Виконується пісня «Солдат»
1-й ведучий.
Ми — не діти війни,
Лихоліття страшного не знаємо.
Із книжок провійну, про бої ми читаємо.
2-й ведучий.
Ми — не діти війни.
Ми дітьми її тьми не були.
Ми у мирі, у щасті, у тиші зросли.
Але пам’ять про те, що творила пекельна війна
В дні травневі щорічно в душі ожива.
Виконується пісня «Чулочки»
Народжується день на виднокрузі,
І радісно кує зозуля в лузі, —
Комусь майбутні вгадує літа.
І до пташини у зеленім гіллі
Якийсь, бува, озветься ветеран:
— Вгадай, зозуле, скільки в мене в тілі
Осколків гострих? Скільки в мене ран?
Не раз його із ніг збивала куля,
Багато днів його трясла біда,
Та скільки саме — то вже ні зозуля,
Ні екстрасенс ніякий не вгада.
І там, де квітнуть вишні і каштани,
Під шум вітрів, під солов'їний сміх,
Розказують онукам ветерани
Про біль і велич подвигів своїх.
Спогади нашого земляка ………….
2-й ведучий
У житті ти зазнала немало гіркоти,
Тягар чоловічий безмовно несла,
І ти, як говоримо, на мирному фронті
Солдатом без фронту, без зброї була.
Та вже посивіла твоя голова.
Поети тебе називають Мадонна,
В народі ж ти просто — солдатська вдова.
Вчитель.
Упав Берлін. Іще боями гула розвихрена земля,
а вже з барвистими квітками вступила тиша на поля.
І сходив мир на доли й води і в гарячковий стук сердець.
Удари з заходу і сходу сказали ворогу: "Кінець!"
Кінець! Незборна правди сила, замовк гармат охриплий спів.
Кінець. І тиша оглушила людей, що звикли до громів.
І всі звели до сонця чола, що довго снилось їм у млі.
І стало тихо так навколо, мов не було іще ніколи
такої тиші на землі.
Виконується пісня «Бери шинель, пошли домой»
Дорогі ветерани!
Це саме Ви колись на полі битви помирали,
Щоб нам жилося в мирі і на волі.
Тому ми щиро Вас вітаємо із святом,
Щоб Ви були щасливі і здорові.
Щоб не спіткали Вас в житті невдачі і неправда,
Щоб не сивіли скроні від образ і горя.
Щоб у господі хліб був і до хліба,
Щоб не була важкою Ваша доля.
Ми щиро хочемо, щоб всі Ви посміхнулись,
Щоб лиця Ваші не були сльозами вмиті,
Щоб дітей, онуків мали Ви здорових,
Красивих, ніжних, як волошки в житі.
Щоби держава Вас й на мить не забувала
І вчасно пенсію заслужену давали.
Тож із святом, із Днем Перемоги Вас вітаємо!
Вам усього найкращого в житті бажаємо.

Конкурсна програмаЗ

ахист професій

                       

Мета: популяризація знань із спеціальностей, підготовку з яких надає ЦПР, задоволення потреб старшокласників у професійному та суспільному самовизначенні.

Хід конкурсної програми

1-й ведучий: У світі–тисячі професій!!! Як зорієнтуватись в такій їх кількості? Як вибрати серед них ту, з якої розпочнеться наш трудовий шлях, а можливо, і “доросле” життя? Це хвилює кожного із нас, присутніх у залі старшокласників.

2-й. Вибір професії – складний і відповідальний крок в житті людини. Він має бути свідомим і самостійним.

1-й. Зробити правильний професійний вибір — значить знайти своє місце в житті, визначити свою долю. Неправильний вибір завдає великої шкоди самій людині та призводить до значних економічних втрат.

2-й. Процес адаптації людини до професії має велике значення для розбудови економіки нашої держави. А формула правильного вибору досить проста: потрібно, хочу, зможу.

1-й. За роки навчання у школі ми маємо змогу ознайомитися з окремими професіями на класних годинах, уроках трудового навчання, в колі сім’ї, знайомих, друзів.

2-й. Але є у нашому  районі заклад, який не тільки проводить профорієнтаційну роботу серед юнаків та дівчат, а й надає можливість оволодіти певною спеціальністю або професією. Це Центр професійного розвитку!!!

1-й. Він готує кваліфікованих робітників за 12-ма спеціальностями:

 • Комерсант офісу,
 • Підприємець,
 • Секретар керівника,
 • Водій автотранспортних засобів,
 • Помічник вихователя,
 • Перукар,
 • Швачка,
 • Столяр будівельний,
 • Оператор комп’ютерного набору,
 • Бібліотекар-бібліограф,
 • Кресляр,
 • Електрик.

2-й. Центр професійного розвитку має відповідні умови для навчання за кожною спеціальністю та бібліотеку з навчальною літературою, періодичними виданнями.

1-й. Але найціннішим скарбом нашого закладу ми вважаємо наших учнів-тих, хто вже оволодів професією, працює, і тих, хто ще навчається. Надаємо слово директору Центру професійного розвитку (Директор оголошує склад журі)

1 завдання

1-й. Перше завдання для команд – захист своєї спеціальності. На сцену запрошується команда...

(Виступ команд. Показ домашнього завдання "Захист своєї професії")

2-й. Дякуємо усім учасникам команд.

1-й. А тепер я передаю слово журі для оголошення оцінок за перше завдання конкурсу. (Журі оголошує бали).

2 завдання

2-й. Здібності – це властивість особистості. Від здібностей залежить якість виконання роботи. Кожній людині незалежно від її професії треба розвивати свій “окомір” або, як кажуть у народі, вміти визначати “на око” вагу, ширину або інші властивості предметів, які вона часто використовує у своїй професії.

1-й. Зараз на сцену запрошуються капітани команд для участі в конкурсі “Окомір”.

На столі знаходяться речі, дивлячись на них, ви повинні відповісти на такі запитання:

Капітан команди “Швачка”:

1. Яка довжина і ширина шматка тканини?

2. Маса електричної праски?

Капітан команди “Столяр будівельний”:

1. Яка висота стільця?

2. Яка товщина дошки?

Капітан команди “Секретар керівника”:

1. Скільки клавіш у механічної друкарської машинки?

2. Які поля даного документу?

Капітан команди “Помічник вихователя”:

1. Яка ємність одноразового стаканчика?

2. Скільки грамів у столовій ложці?

Капітан команди “Оператор комп’ютерного набору”:

1. Визначіть величину монітора по діагоналі.

2. Шрифтом якого розміру набраний документ?

Капітан команди “Водій транспортних засобів”:

1. Який номер даного рожкового ключа?

2. Скільки літрів бензину вміщується в даній каністрі?

Капітан команди “Комерсант офісу”:

1. Скільки купюр у банківській пачці?

2. Скільки предметів у мішку?

1-й. Шановне журі, передаємо вам слово для визначення переможців конкурсу “Окомір”. (Журі оголошує переможців конкурсу капітанів).

3 завдання

2-й. Третє завдання для команд – це літературний конкурс.

Мова – найдорожчий скарб народу. Як найціннішу спадщину, як заповіт передає кожна мати своїй дитині любов до народу, до рідної мови.

1-й. Справжньою окрасою літературної спадщини кожного народу, кожної національності є прислів'я та приказки. Тому зараз ми хочемо перевірити ваші літературні знання. Ми роздамо конверти з завданням. (2-й роздає конверти командам). Вам необхідно:

 • пояснити значення даних слів,
 • доповнити прислів’я чи народну приказку ключовим словом.

2-й. Через 3 хвилини капітани повинні дати відповідь. Ну і звичайно першим буде давати відповідь капітан команди, який найшвидше вийде на сцену.

(Капітани дають відповіді).

1-й. Шановне журі, просимо вас виставити оцінки за це завдання та підвести підсумки нашого конкурсу. А ми на сцену запрошуємо команду “Перукар.”

2-й. Ця професія у ЦПР існує тільки рік. Але і за такий короткий час дівчата досягли досить великої майстерності у своїй справі. (На сцені учениці зі спеціальності “Перукар” роблять зачіски ).

1-й. Погодьтеся, в кожному з нас живе незгубне бажання до змін. Найлегше це зробити, змінюючи зачіску. Гарна зачіска є окрасою людини і відображає її характер. Причісане та укладене у певному порядку волосся може підкреслювати красу обличчя та фігури або приховати їх недоліки.

2-й. Недаремно говорять, що гарна зачіска допомагає створити людині свій імідж та стиль. Треба тільки визначити, як доглядати за своїм волоссям та шкірою, навчитися мистецтву макіяжу, тому що турбота про свій зовнішній вигляд стане вашою другою натурою.

1-й. Сучасна мода йде назустріч нашим бажанням, пропонуючи все нові та нові стрижки та зачіски.

2-й. Тому ми зараз пропонуємо вам уважно спостерігати, як учениці виконують своє завдання. Завдяки цим навичкам ви зможете засвоїти не тільки чотири зачіски, які зараз продемонструють учасниці конкурсу, але на основі їх можна виконати будь-яку іншу швидко, професійно навіть у домашніх умовах.

(Учениці-перукарі покидають сцену а учениці-моделі демонструють зачіски).

1-й. Збігло, як бачте, зовсім небагато часу, і зачіски готові!

2-й. Модель №1. Молодіжна зачіска. Пасує для волосся довжиною нижче плечей. Вам потрібні: зажими, лак для волосся.

1-й. Модель №2. Вечірня зачіска. Вам потрібні: лак для волосся, заколки, шпильки, гель для волосся, пінка.

2-й. Модель №3. “Шалені вузли”. Більш пасує для волосся довжиною нижче плечей. Перед виконанням волосся потрібно змастити пінкою. Туго закручуючи пасмо волосся по всій довжині, складаємо вдвічі у напрямку так, щоб пасма закручувались навколо самих себе. Потрібні: гель, шпильки, лак, резинки для волосся.

1-й. Модель №4. “Укладка волосся”. Вам потрібні: мус для укладання, фен, пласка або середня кругла щітка для волосся, лак та гель.

2-й. Дякуємо команді “Перукар”. А тепер настав час для оголошення переможців конкурсу “Захист професії”. Запрошуємо всі команди-учасниці на сцену. Нагадуємо , що конкурс мав 3 завдання:

1. “Захист професії”;

2. “Окомір”;

3. Літературний конкурс.

1-й. Отже, вам слово, шановне журі. (Журі називає переможців та вручають дипломи ЦПР). На цьому ми закінчуємо наш конкурс.

2-й. До побачення! Хай щастить вам у виборі вашої професії. (Звучить музика).

Додаток

Літературний конкурс (завдання для команд)

Водій транспортних засобів

Прислів’я та приказки

Без____(труда) немає плода. Тяжко тому_____(жити), хто не____(хоче) робити.

Поясніть значення слова

Кваліфікація – (рівень знань та трудових навичок, необхідних для виконання робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю).

Кондиція – (норма, стандарт, якість, ґатунок, яким згідно з договірними умовами має відповідати той чи інший товар).

Перукар.  Прислів'я та приказки

____(очам) страшно, а руки роблять. Хочеш______(їсти) калачі, не_______(сиди) на печі.

Поясніть значення слова

Реклама – (цілеспрямоване інформування споживачів та формування попиту на конкретні товари або послуги).

Підручник – (друкований твір, в якому викладено основи знань з певного навчального предмета на високому науковому та методичному рівні).

Оператор комп'ютерного набору. Прислів'я та приказки

Треба____(нахилитись), щоб води напитись. Чужими____(руками) тільки жар______(загрібати).

Поясніть значення слова

Сервер – (апаратно-програмний вузол локальних обчислювальних мереж, який керує рештою вузлів мережі).

Оцінка – (вираз в умовних знаках (балах), а також в оцінювальних судженнях учителя учнями знань, набуття вмінь і навичок, встановлених програмою).

Секретар-керівника. Прислів'я та приказки

____(даремного) хліба ніде не має. Маленька _____(праця) краща за велике____(безділля).

Поясніть значення слова

Резюме – короткий виклад суті доповіді, статті, короткий висновок із сказаного).

Комунікабельність – вдатність до спілкування, налаштовування контактів та зв'язків).

Швачка. Прислів’я та приказки

На.___(дерево) дивись, як родить, а на людину, як____(робить). Відстанеш____(годиною), не здоженеш родиною.

Поясніть значення слова

Аплікація – (орнамент або художнє зображення, виконане накладанням (нашиванням) на тканину (папір) різнокольорових шматочків матерії або паперу).

Ремесло – дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній техніці).

Сценарій виховного заходу

"Село моє - земля моїх батьків"

Учень: Добрий день, Вам, люди добрі!

Щиро просим до господи!

Раді Вас у нас вітати,

Щастя і добра бажати

Учениця: Ми радо запрошуємо дорогих гостей

До нашої оселі на хліб, на сіль,

На щире слово, на бесіду мудру

Учень: З хлібом у нас зустрічають гостей,

Хліб на весіллі цвіте в короваї,

І кращих на світі немає на світі вістей,

Ніж хліб народився у рідному краї

Учениця: Хлібом – сіллю Вас вітаєм,

І здоров’я всім бажаєм,

Під веселий рідний спів

Низький посилаєм уклін

Під мелодію пісні «Зелене жито» гостей запрошуємо до господи.

Учениця: Біля кожного двору калина,

Все село – моя родина

Край це милий, солов’їний

І народ дуже гостинний

Все тут рідне: ліси й ріки

Й мова дана нам навіки

Учень: Нема на світі кращого села,

Де і сміється, і співає серце.

Нема на світі кращого села,

Ніж те, де рідна ненька сповила

Учениця: Може десь земля є краща й вища,

А над нею – небо золоте,

Та мені найкраща та, де вишня,

Та, де вишня мамина цвіте.    Звучить пісня «Мама».

Учень: Рідний край! Він починається від батьківського порога, стежини, калини біля хати, з барвінку, який ніжно стелиться у садку. А ще він починається з прадавніх коренів нашого народу.

Учениця: Краю наш  Іванівський, рідна сторона,

Краю барвінковий - батьківська земля.

Тут я народився, тут виростаю

Рідній Україні служить обіцяю

Виступ учнів танцювальної групи танок «Україночка».

Учениця: А сьогодні ми говоритимемо про наше рідне село, де народилися і живемо, де живуть наші дідусі й бабусі, батьки, адже кожен із нас є представникам трьох великих родів – своєї родини, свого села, свого народу.

Учень: Бо нива – це моя!

Тут я почну зажинок,

Бо кращий урожай не жде мене ніде,

Бо тисяча доріч, мільйон вузьких стежинок

Мене на ниву батьківську веде.

Учениця: Моє село… Багате, щасливе, уквітчане але чи завжди воно було таким? Чи завжди на обличчях його жителів грала весела усмішка і променилися радісні очі? Зараз ми спробуємо перенестись у ті часи, коли на пустинних землях починало розбудовуватись наше  село.

Учениця : У низині поблизу річки Вовчої, за2 5 км від райцентру розташоване наше село. У грунтах тут є різні поклади каменя – вапняку. По берегах річки росте очерет, що здавна використовували селяни для господарських потреб. Природа нашого села мальовнича, навесні квітують сади, восени в різні барви одягаються навколишні краєвиди.

Про село згадується в літописах національно-визвольної боротьби українського народу 15-16 століть.

Власником довколишніх земель був шляхтич Іван. На місці нашої школи  колись була церковно – приходська школа.  Через  Іванівку проходив  шлях легендарного народного героя Устима Кармалюка, коли він у 1832 році, добираючись із Снітівки в Кальню – Деражню, зупинявся у місцевому лісі, що на той час оточував виселок.

Учениця: У важкій праці проминали останні десятиліття 19 століття і прийшло повне сподівань і надії 20 століття, але воно несло з собою трагічні та сумні сторінки.

З приходом більшовиків в селі встановилася радянська влада, було організовано колгосп, відкрито школу, хату – читальню. Селяни платили великі податки, позики. Коли не було чим платити, сільські активісти часто забирали майно боржників.

Але найчорнішим часом були роки Голодомору 1933, які смерчем пройшлись по всій Україні, торкнувшись своїм крилом і нашого села.

Село гинуло мовчки. Навіть випадків протесту не спостерігалося. У нашому селі від голоду загинуло 528 чоловік.

Учень: Пекельні цифри і слова

У серце б’ють неначе молот.

Немов прокляття ожива

Рік тридцять третій.

Голод. Голод.

Учениця: Згадай усе ти, щоб воздать

Близьким і дальнім людомором

… Хоч радість легше пам’ятать

Та треба пам’ятать і горе.

Учень: А згодом нові страждання принесла війна 1941-1945 років. В перші дні жителі Іванівки і довколишніх сіл вийшли на будівництво лінії оборони між селами. Однак гітлерівці невдовзі захопили село. Приміщення школи стало поліцейським пунктом. В селі німці розташували табір військовополонених. Селяни, як могли, допомагали бранцям: одягом, взуттям, харчами, сприяли втечам.

Окупаційний період відзначався жорстокістю, розправами над активістами села. Багато сільської молоді фашисти вивезли до Німеччини на примусові роботи.

Учениця: Про ті жахливі роки воєнного лихоліття просимо розповісти очевидця

Розповідь очевидця – ………..

Учениця: 23 березня 1944 року частини Радянської армії звільнили  Іванівку від фашистів. З великим піднесенням приступили наші односельці до відбудови зруйнованого господарства. Колгоспу дали   Назву «Родіна». У важкій праці в голоді й холоді піднялися з руїн будинок правління колгоспу, сільської  Ради, клубу, школи, ясел, корівників.

Методом народної будови спорудили електростанцію, яка давала струм для місцевого та сусіднього господарств.

Про ті далекі, але благодатні для нашого села роки розповість один із керівників колгоспу……  Розповідь.  Пісня «Батьківське жито»

Учень: І ось нову хвилю змін доводиться переживати нашим землякам – роки перебудови, які виявилися важкими і затяжними.

Учениця: Змінився час, змінилися порядки. Одні люди залишилися тіж: в очах тривожного, в душах – надія на краще.

Справжнім святом для наших земляків стала газифікація села, а пізніше прокладена дорога та оновлена соціальна сфера. Сьогодні і ми маємо можливість приймати гостей в оновленій школі. Гарні класні кімнати, нові вікна та двері, чудове освітлення – все це сприяє кращому навчанню та вихованню.

І за цей прекрасний подарунок ми щиро дякуємо нашому славному земляку  Клименку Івану Петровичу та Головку Віталію Миколайовичу  за якісну і швидко виконану роботу будівельникам. Прийміть будь-ласка, від нас ці квіти подяки і наше учнівське спасибі.  Зі словами подяки звертається голова батьківського комітету…… .  Пісня «Моє село».

Учень: Про те чим живуть наші люди сьогодні, що їм очікувати в майбутньому розповість  голова  Сільської Ради Яременко В.І.  ….. Виступ  голови

Учениця: Часів не вибирають, у них живуть і помирають. Наші земляки також не вибирають часів і їхні долі складаються по- різному. Життя їх розкидало у різні куточки, але чуйним серцем і своїми думками вони залишаються з рідним селом. Але з’явиться вільна хвилина - линуть, спішать до рідного порогу. От і сьогодні на нашому святі ми раді вітати  (гостей, які давно виїхали із села і проживають далеко за його межами). Будемо раді послухати слово та пораду.

Виступи гостей. Звучить мелодія пісні «Оберіг».

Учень: Спішу в село: моє там джерело,

Моя невичерпна душі криниця,

Там день у травах світиться, іскриться

І ясенове височить село.

Мої тут друзі, вічні трударі,

Важкі і теплі їх жилаві руки.

Маленька школа – перший храм науки,

І чистота ранкової зорі.

Тут променем виблискує весело

І пахне на покосах конюшина.

Тут мій початок і моя вершина.

Спішу в село.

Пісня «Душі криниця»

Учениця: Частіше додому вертаєтесь до рідних Іванівських крав і радість в душі відчувайте відлуння дитячих тих днів.

Учень: Тут ваша батьківська хата, тут у вас друзі й рідня, земля ця гостинна й багата, зустріне привітно щодня.  Пісня «Стежина». Виступ учнів танцювальної групи «Український танок». Звучить мелодія пісні «Хай живе надія».

Учениця: Село моє, Іванівко, тобі на прощання

У нас побажання ясні:

Живи і трудися,

Красуйсь, як троянда,

Співай серцю милі пісні.

Пісня «Хай живе надія».

Хореографічна композиція.

Людина починається з добра

Мета: ознайомити учнів із поняттями і законами доброти,честі,справедливості;

  формувати у школярів найвищі людські цінності: ввічливість,  

  милосердя, людську гідність, чуйність, любові і поваги до ближнього;

виховувати почуття людської гідності, бажання духовно вдосконалюватися;

розвивати творчу уяву, мислення, пізнавальний інтерес.

Обладнання: технічні засоби (мультимедійна дошка, проектор, телевізор та DVD), фонограми пісень та мелодій, відеоматеріали, добірка прислів’їв, малюнок сонечка.

Хід заняття:

Учитель. Доброго дня, любі діти! Я прошу Вас хвилинку постояти. Хай першими сядуть уважність та щирість, другими – сердечність та чуйність, а згодом – доброта та милосердя. Ви завагалися? А чому? Я не випадково зупинила Вас. Кожен на хвилинку замислився над чистими джерелами своєї душі.

Поверніться, будь-ласка, один до одного, покладіть долоні своєму товаришу. Ви відчуваєте тепло його руки. Це тепло його серця і тепло душі. Воно зігріває Вас, так як і багатство Ваших душ може зігріти ближнього.

Розпочинається година доброти,

Тож прошу Вас серця свої відкрити,

Щоб зрозуміти і запам’ятати,

Лише з добра усе бере початок!

 

Мудрець сказав: «Краса врятує світ!»

Але уже на протязі століть

Панує істина проста:

«Наш світ рятує доброта».

Блок «Стежиною добра»

Учитель. Доброта – найбільша цінність нашого життя. Так, це саме та якість, що коштує так дешево, але цінується так дорого. Її не можна купити ні за які гроші, вона по краплиночці виховується змалечку, її вбирає дитина змолоком матері і на протязі усього життя дарує світу. Діти, спробуймо поміркувати разом. На що, на Вашу думку,схожа доброта? (Діти висловлюють свої думки) Так, і мені здається, що вона схожа на тепле, ласкаве, усміхнене сонечко. (Вчитель вивішує на дошку сонечко, на якому у вигляді усмішки написане слово «доброта»). Скажіть мені, будь ласка, а яку людину можна назвати доброю? (Учні відповідають).

Учитель. Скажіть, діти, а доброта зажди справжня? Я зачитаю Вам невеличку розповідь, а Ви спробуйте здогадатись, де прояв дійсної доброти, а де лише було одягнуто її маску.

(Вчитель або учень зачитує розповідь)

Гарні слова та гарні справи

 

Серед поля стоїть маленька хатинка, її побудували, щоб у негоду люди могли сховатись і пересидіти у теплі.

Одного разу серед літнього дня захма­рило, і пішов дощ. А в лісі було в цей час троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як із неба ллє дощ, як з відра.

Коли бачать: до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ. Він тремтить від холоду.

І ось один із тих хлопчиків, що сиділи в сухому одязі, сказав: «Як мені тебе шкода».

Другий теж промовив красиві жалісливі слова: «Як страшно опинитись у зливу се­ред поля. Мені шкода тебе!».

А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і подав її змокрілому хлопчику! Той скинув мокру сорочку та одягнув суху.

(Обговорення прослуханого)

   Учитель. Діти, скажіть, хто, на Вашу думку, проявив справжню доброту?

Чи завжди гарні слова і гарні справи співпадають? (Учні міркують і висловлюють свої думки)

Учитель. (підводячи підсумок) Так, дійсно, справжня доброта німа. Людина, яка робить добро за велінням серця, ніколи не буде вихвалятися цим, хизуватись своїм вчинком перед іншими.

Учитель. Із давніх-давен гарні стосунки між людьми, взаємопідтримка, милосердя були основними у житті. І про це говорить народна мудрість. Подивіться уважно на дошку і спробуйте віднайти другу половинку прислів’їв.

 • Доброго тримайся – поганого цурайся.
 • Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла сподівайся.
 • Добро закарбовуй на камені, а зло записуй на снігу.
 • Хто людям добра бажає, той і собі має.
 • Велике діло – добре слово.
 • Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш.

Учитель. Діти, а чи підготували Ви, на моє прохання, вислови відомих людей про добро і доброту? (Діти зачитують знайдені афоризми; учитель дякує учням)

Блок «Матуся»

Учитель. Діти! Вам уже по 14 років, ви народилися і живете у світі людей, кожен день Вас оточують десятки людей, знайомих і незнайомих, Серед них Ваші вчителі, Ваші рідні і друзі.

Підкажіть, а чи можете Ви назвати ту людину, яка по відношенню до Вас найдобріша, яка щоденно, щохвилинно, щосекундно виявляє свою любов, турботу, яка дарує Вам доброту і нічого не чекає у відповідь. (Учитель підводить дітей до відповіді; діти відповідають, що це мама).

Учитель. Так, мої любі, це Ваша матуся. Це вона з першої хвилини життя схиляється над Вами, це вона в тривозі і надії вдивляється у Ваші оченята, сподіваючись і прагнучи щастя для Вас. Я пропоную Вам прослухати і проглянути легенду про нещасливу матір.

(Перегляд презентації)

Учитель. (Обговорення побаченого)

 • Скажіть, а чи правильно вчинили діти, коли не пустили матір до вогню?
 • Чому є матір перетворилася на зозулю і кинула своїх діточок?
 • Чи зрозуміли свою провину діти? Чи не було це запізно?
 • Діти, а який висновок ми можемо зробити, чому навчає нас ця легенда?

(Міркування дітей)

Учитель. Материнська любов найсвятіша. Та, на жаль, не всі і не завжди ми уміємо її оцінити. Як рідко ми задумуємося над тим, що необачно зронене слово залишає рубець у душі найріднішої людини, вибілює її коси та розсипає зморшки на чолі.

Зараз ми усі разом переглянемо добірку картин відомих художників світу про матінку та материнське серце. Нехай кожен з Вас, вдивляючись у світові шедеври, думкою полине до рідної неньки. (Перегляд презентації «Мамине серце»)

Висновок учителя. Дітоньки! Прийдіть сьогодні додому і обов’язково посміхніться любій матусі, обійміть її, приголубте і скажіть, що ВОНА для Вас найкраща у світі.

Блок «Самотність і милосердя»

Учитель. А чи знаєте Ви, що на сьогоднішній день на Україні проживає багато самотніх літніх людей. Це теж чиїсь батьки, які на схилі літ виявились непотрібними власним дітям. У когось не вистачило часу для старенької матері, у когось замалий будинок, щоб прожити разом, а у когось просто зачерствіло серце…

Ці люди живуть у спеціальних будинках інтернатах. Нещодавно, напередодні 8-го Березня, я мала змогу відвідати такий заклад. Там проживають 250 стареньких людей, які з любов’ю називають свій будинок «Дім на околиці». Я домовилась, що у травні ми з Вами поїдемо до них у гості, адже цим одиноким людям так не вистачає нашого тепла.

Разом з Вами ми зараз переглянемо сюжет, що я відзняла для Вас у цьому закладі. І все ж таки, я сподіваюся, що ніколи Ваші рідні бабусі та дідусі не розділять долі жителів цього дому.

(Діти переглядають відеоматеріал про будинок-інтернат для літніх людей, а вчитель у цей час зачитує поему «Кинута мати»)

            Кинута мати

         Осінь дощем зарясніла.

Сирість в нетопленій хаті.

Жінка край столу сидить.

Хто вона – кинута матір.

         Скажете – так не буває.

А Ви лише подивіться,

Подумки лиш ненароком

Зморшок її доторкніться.

         Складені, втомлені руки,

Губи щось ніби шепочуть.

А на столі, мов ікона,

Фото синочка і доні.

         Спогади, ніби картини,

Душу її зігрівають,

Діти, її пташенята,

Щастя по світу шукають.

         Донечці років вже з десять

Світить Італії сонце,

Мати те фото цілує,

Дощ заливає віконце.

         Син, її гордість, надія,

Теж десь по світу блукає,

Сину, озвися ж бо, сину,

Вістки давно вже немає.

         Що ж то за доля такая,

Що за країни далекі,

Знаєте, діти, на груші

Звили гніздо в нас лелеки.

         Вишні улітку вродили,

Тільки їх нікому їсти,

Пусткою стало село

–Всі подалися у місто.

         Межі некошені в травах,

Все поросло бур’янами.

Літо минуло – вже й осінь

Плаче самотньо сльозою.

         Мовчки підвелася мати,

Стала одна на порозі,

Щастя її материнське

Десь загубилось в дорозі.

 Учитель. Що моторошно, страшно? (Діти реагують мімікою). Але це, діти, реальність сучасного життя. І щоб таких реалій в цьому світі стало менше, я покладаю велику надію на ваше покоління, На ваші серця, вашу любов, тепло і ласку.

Діти, нещодавно ми разом переглядали фільм «Острівець надії», був оголошений конкурс на кращий твір за темою «Якби я був добрим ангелом світу…» Сьогодні нам випала така нагода послухати переможця, який зачитає для нас свій шедевр.

(Переможець конкурсу зачитує твір)

Блок «Дерево добрих справ»

Учитель. Діти, підкажіть, доброта – це якість людини, що дається при народженні, чи її потрібно виховувати? (Діти висловлюють свої думки). Я також довго думала над цим питанням і дійшла до висновку, що людина повинна постійно удосконалювати себе на протязі життя.

Відсьогодні у нашому класі буде поряд з Вами жити «дерево добрих справ». Воно допоможе нам планувати важливі справи, які ми запишемо на листочках. Весною і влітку дерево буде зеленим, восени – жовтим, а взимку – білосніжним. Надворі початок весни, і наше дерево доброти сьогодні вперше одягнеться у зелене вбрання. Я пропоную кожному взяти один листочок і записати ту добру справу, яку Ви плануєте зробити навесні. Коли ж ці справи будуть виконані, листочки замінимо на нові. Беріться до роботи.

(Учні пишуть свої задуми)

(Деякі учні на прохання вчителя зачитують свої записи)

Ну що ж, нехай тоді оживе наше «дерево надії, ласки і добра».

(Усі прикрашають деревце і стають півколом і декламують вірші)

1 учень  

 Коли ти будеш добрим,

 Про тебе люди скажуть.

 Ніколи не забудуть про ввічливість твою.

 У школі і удома усім давно відомо

 Що добрих не народжують, а добрими стають.

2 учень

Не лінуйтесь робити добро

Лише зла не бажайте нікому

Бо воно, як велика гора

Стане вам на шляхові земному.

3 учень

 І старайтесь робити добро

День і ніч, і у кожну хвилину,

Щоб серденько, як сонце цвіло,

Це хорошою робить людину!

(Виходить учитель із запаленою свічкою, на фоні музики робить загальний висновок)

Учитель.

Що найціннішого є у житті,

І найдорожчого за все на світі,

То – доброта, запам’ятайте діти,

І хай вона крокує по землі.

  Цінніша перлів, золота і слави,

Вона єдина зігріває нас,

Така одвічна, мудра , нелукава,

Пригорне кожне серце повсякчас.

 А ми сьогодні, поєднавши руки,

Запалюємо свічку доброти,

Її вогонь освітлює стежину

Й допомагає впевнено іти.

  Любіть життя, несіть в долонях світло,

І відкривайте душі для добра,

І буде янгол щиро Ваш радіти,

І доторкнеться вашого плеча.

Пісня «Людина починається з добра» (передача свічки)

Учитель. Ну що ж, любі діти. Підходить до завершення наша виховна година. Я вірю в те, що від сьогодні стала добрішою кожна дитина. Я вірю, що запалений вогник доброти поселиться у ваших серцях і з ним ви будете іти по житті до своєї мети. Ну і, звичайно, я щиро дякую шановним гостям, які були сьогодні з нами.

Нехай любов земна і доброта сердечна

Завжди крокують поруч з Вами у житті.

Виховна година

"Геть паління - ми здорове покоління"                                          

 

Мета уроку:

Інформативно-виховна:

інформування молоді про негативний вплив тютюну на здоров"я не лише того, хто палить, але й оточуючих;

інформування про ризик розвитку залежності від тютюну, набуття нових та ускладнення наявних захворювань.

Виховна:

Формування у підлітків якостей сильної особистості та здатності протистояти тютюновій індустрії.

Профілактична:

Попередження паління серед підлітків та учнівської молоді.

Терміни і поняття: "тютюн", "тютюнопаління" "наслідки тютюнопаління".

Тип заходу: комбінований

ОБЛАДНАННЯ: плакати, фотознімки та малюнки антитютюнового спрямування.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.

Зручне розміщення учнів та гостей.

ІІ. Мотивація проведення заходу:

Суспільство мусить дбати про здоров"я своїх дітей та підлітків, адже вони майбутнє цього суспільства. З перших днів життя дитину в нашій країні супроводжує увага і піклування спеціальних дитячих закладів - лікувальних, виховних, навчальних, спортивних, розважальних та ін. Ось ціла армія лікарів, вихователів, вчителів, інструкторів докладають масу зусиль, щоб захистити дитину від хвороб, від фізичних та психологічних травм. Але ці титанічні зусилля не завжди мають належні результати і виявляються марними стосовно впливу тютюну. Чому? Щоб відповісти на дане запитання проведемо маленький експеримент. Пропонуємо учням кілька довільних предметів, але серед них має бути упаковка від цигарок.

Завдання :

-назвати предмети;

-визначити їх призначення;

-розповісти про шкоду тютюну;

Результат: Учні швидко називають предмети, багато хто розпочинає перелік предметів саме з упаковки для цигарок. Вони добре знають для чого використовується ця упаковка, знають назви марок, безпомилково визначають призначення самих цигарок, але про шкоду тютюну, окрім фактору задимлення, мало хто щось може розповісти.

Висновок: Реклама цигарок всюди - від цигарки в руках батька чи інших членів родини, до крамниць, яскравих щитів(якщо не з прямою, то з опосередкованою рекламою тютюну) . Про шкоду від паління інформація розміщена так, що на неї майже ніхто не звертає увагу, тим більше діти. Вони сприймають яскраві, ефектні фото, малюнки, написи, але пропускають повз увагу застереження про шкоду куріння і тютюнового диму. Попередження не спрацьовує.

Що треба робити?

1.Необхідно доносити до  всіх нехай жорстоку, але правду про наслідки тютюнопаління.

2.Обмежити вплив реклами тютюну:

-на батьківських зборах рекомендувати батькам не демонструвати цю шкідливу звичку перед власними дітьми;

-заборона для всього персоналу курити на території шкільних та виховних закладів;

-заборона для всіх відвідувачів палити на території виховних та шкільних закладів;

-заборона паління в усіх громадських місцях.

3. Цілеспрямовано і постійно, шляхом різноманітних заходів виховувати в учнів негативне ставлення до тютюнопаління.

З метою активізації опорних знань учнів пропонується проведення анкетування.

АНКЕТА

1.Що являє собою тютюн?

2.В яких галузях виробництва використовують тютюн?

3.Сам по собі тютюн шкідливий чи корисний?

4.В  якій індустрії тютюн найширше використовують?

5.Які тварини споживають тютюн?

6.Що спільного між тютюном і нікотином?

7.Як тютюн діє на комах?

8.Чи є тютюн рослиною без якої існування людини неможливе?

9.Використання тютюну-це необхідність чи данина моді?

10.Палити-це вигідна для людини справа ?

11.Тютюн шкодить здоров"ю ?

12.Той хто палить шкодить лише власному здоров"ю?

13.Кинути палити легко?

14.Ви б хотіли допомогти вашим рідним кинути палити?

15.Тютюн забруднює навколишнє середовище?

16.Боротьба з тютюном - це легка справа?

17. З тютюном треба боротися?

18. Ви палите?

19. Скільки часу?

20.Ви бажаєте кинути палити? (якщо палите)

21.Вам потрібна допомога?

22.Ви можете випробувати свою силу волі?

(Результати анкетування краще буде використати на наступних заняттях.)

До уваги класу та гостей пропонується театралізоване

дійство.

Вчитель: Діти, до нас сьогодні завітали незвичайні гості - Закон, Здоров"я, Природа і Бюджет. Давайте їх привітаємо.

(в кабінет проходять відповідно одягнені персонажі. За ними впевнено ідуть Тютюн, дві цигарки і запальничка, у них також відповідний одяг. Гості розміщуються за окремим столом.)

Закон: Дорогі діти. Разом зі своїми друзями я прийшов до вас. Ми вдячні за запрошення і раді вас вітати.

Учениця:Так, Ваша Честь. Ми дуже раді, що Ви знайшли для нас час і відгукнулися на наше запрошення.

Учень: Ми раді Вас вітати, але хто це з Вами? Ми, здається, їх не запрошували.

Тютюн. (зручно вмощується на стільці): А нас і не потрібно запрошувати.  Дивні люди: запрошувати-не запрошувати. Діждешся від вас запрошення! Нас ніхто не запрошує,але ж і прогнати нас також не можуть. Чи не так?(зертається до своєї свити)

Свита: Так, так (кивають головами і зручно вмощуються на стільцях)

Закон: Що ж, до справи. Мої друзі занепокоєні. Їх турбує те, що ось такі непрохані гості інколи з вами товаришують. Але чи потрібне, чи корисне для вас таке товариство? Ми щось не впевнені.

Здоров"я (вбрання лікаря): Я ось маю запитання. Пане Тютюн, яку користь Ви приносите людям?

Тютюн: О, користь! Від нас велика користь, правда ( звертається до Цигарок-ті радо кивають головами). По-перше: ми створюємо чудовий сірий густий смок. Нам навіть не хочеться розмовляти, ми тільки палимо і закутуємо все в тютюновий дим.

Здоров"я: Ось. Ви лише послухайте:"...сірий густий смок...". А чи відомо вам, що людина, яка палить, шкодить і собі, і оточуючим?

Тих, хто вдихає цигарковий дим називають пасивними курцями. Стан їхнього здоров"я страждає також. Дослідження довели,що пасивне паління і активне паління майже однаково небезпечні.

Тютюн: Та що ви таке говорите? Чим це ми вам шкодимо? Кому може зашкодити оця тендітна Цигарочка (бере за руку цигарку)?

Здоров"я: Ось недавно у нас в гостях була Державна Цільова Програма. Вона нам повідомила дуже серйозні новини. Уявіть собі: в Україні від хвороб, пов"язаних з курінням, щорічно гине майже 100 тисяч осіб. А скільки дітей страждають від цигаркового диму? За висновками ВООЗ пасивне куріння у дітей є причиною бронхітів, пневмоній, приступів астми, інфекцій середнього вуха, серцево-судинних та неврологічних ускладнень. Ви погляньте ( демонструє фото або плакати з наслідками впливу тютюну на органи людини) як страждає наш організм від куріння та тютюнового диму.

Тютюн: Вас послухати, то в усьому винен я з моїми дівчатками? Скажіть іще, що ми винні і в тому, що на вулицях буває брудно!

Природа: Так, винні.

Тютюн: Ось це вже занадто. Погляньте на нас. Ми одягнуті за останнім словом моди, нас складають в чисті білі коробки, нас прикрашають етикетками і наклейками.

Природа: Можливо ви найкраще одягнені, найліпше упаковані, найяскравіше оздоблені. Але куди дівається те, що від вас залишається? Недопалки і зім"яті коробки можна зустріти скрізь!

Тютюн: Можливо, можливо. Але ви б, пані Природо,   не за нами слідкували, а за тим, щоб Ваші ліси пожежами не знищували! Інакше і в цьому звинуватите нас.

Природа: А ви не відчуваєте своєї провини? Чи не ваші друзі - курці розкидають недопалки цигарок в сухі трави та листя? Залишають без нагляду вогнища в лісах? Чи не так?

Тютюн: (водить плечима) Щось мені тут не дуже подобається. І чому це до нас всі чіпляються з якимось звинуваченнями, ніби ми причина всіх бід? Іще скажіть, що ми у вас гроші відбираємо, що ми грабіжники. Ні, це вже занадто!

Бюджет:(перераховує в гаманці монети) Давайте порахуємо: Скільки грошей за місяць витрачає людина яка палить, якщо вона щодня купує пачку цигарок вартістю в 3 гривні? Ну ось-скільки грошей люди перепускають на дим. А могли б використати з користю для себе та інших.

Тютюн: Хто ви такий і про що ви говорите? Чи ви в цих справах розумієтесь?

Бюджет: О, кому як не мені розумітись в цій справі? Я-Бюджет.Я знаю все про гроші, мене не проведеш. А Ви, пане, послухайте:-за даними підготовленої Всесвітньою організацією охорони здоров"я Європейської доповіді про боротьбу проти тютюну (2007р.), викликані тютюнокурінням прямі та непрямі витрати в країнах Європейського Союзу в 2000 році складали від 1,04% до 1,39% валового національного продукту(НВП), а в східноєвропейських країнах, де поширеність куріння вища, наприклад, в Угорщині, вони складають від 2,7% до 3,2% НВП. Якщо припустити, що в Україні викликані тютюнокурінням витрати складають 1,5% НВП, враховуючи, що державний бюджет 2007 р. розраховано з показника НВП на рівні 685 млрд. грн.,то викликані тютюнопалінням прямі та непрямі витрати в Україні перевищують 10 млрд. гривень.

Тютюн: Я ж кажу-щось тут не те. Як ви смієте нас в усьому звинувачувати. Пане , Закон, як ви дивитесь на все це?

Закон: Я не бачу ніяких порушень. І Здоров"я, і Природа, і Бюджет справедливо зауважують не лише Вашу невихованість, але й провину.

Тютюн: Це неподобство. Я буду звертатися до міжнародних інстанцій.

Закон: Так, так. На Вас там давно вже чекають.Я тільки-но спілкувався з однією вельмишановною пані, її звуть Рамкова Конвенція. Дуже приємна пані. Так ось, Рамкова Конвенція повідомила, що основна мета її діяльності полягає в " захисті нинішнього та прийдешніх поколінь від руйнівних наслідків для здоров"я людей споживання тютюну й впливу тютюнового диму. Вона вимагає забезпечення відповідних заходів для боротьби проти тютюну.Ці заходи підлягають здійсненню на національному, регіональному й міжнародному рівнях, для того щоб постійно та істотно скорочувати поширеність вживання тютюну й впливу тютюнового диму."

Тютюн: Це вже занадто! Пішли звідси. Нам тут не цікаво!

(рішуче прямує до виходу, за ним Цигарки та Запальничка. Раптом Запальничка перечіплюється і падає.)

Запальничка: Зачекайте на мене, друзі! ( Тютюн притишує ходу, Цигарки зупинились.) Ой, я, здається, поламалась.( плаче).

Тютюн: Та кому ти потрібна поламана?  (рішуче прямує до виходу, Цигарки за ним. Виходять з кабінету. Запальничка не може підвестися, тихо плаче.)

Закон: От тобі і друзі (підходить до Запальнички, допомагає їй підвестись. Вона, накульгуючи, іде геть.)

До дітей: виявляється непроханих гостей можна призвати до порядку. А, можливо, хтось із вас жалкує за цією компанією?

Учні: Ні.

Закон: Чудово. Значить, ми приходили не даремно.

Вчитель: Діти, давайте подякуємо нашим гостям за змістовну розповідь і за те, що випровадили непроханих гостей.

(Гості виходять.)

Виховна година

"Толерантність врятує світ"

 

                                             

Мета: Вміти пояснювати термін «толерантність»; розповідати про значення толерантності в житті людей та в демократичному суспільстві; аналізувати життєві ситуації; засвоїти навички толерантної поведінки.

Обладнання: Малюнки до теми, роздатковий матеріал, ватман, фломастери.

   І. Вступ

Вчитель нагадує учням про трагічні для людства події: 69 років з дня трагедії у Бабиному Яру в Києві, коли було за один день розстріляно 35 тисяч жінок, дітей і чоловіків тільки за те, що вони народилися представниками єврейської національності. І 8 років, коли пролунали вибухи в США, і забрали життя тисячі людей тільки тому, що комусь не подобався американський спосіб життя та політика американського уряду. На жаль, крім таких найжахливіших прикладів нетерпимості, які люди виявляють один до одного, ми можемо часто стикатися з її проявами у своєму власному житті.

Вчитель. Я чи стикалися ви у своєму житті з випадками нетерпимого ставлення до себе?

 (Аналіз життєвих ситуацій, про які розповідають діти)

ІІ. Оголошення теми і мети.

Тренінг «Толерантність, що це?»

Вчитель. Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так воно звучить латинською. Толерантність людей є найважливішої умовою миру і злагоди в сім’ї, колективі та суспільстві. Адже соціальні взаємовідносини постійно змінюються, породжуючи то гармонію, то перевагу. У різних людей – різні погляди на життя, працю, кохання тощо. Чи завжди ми поважаємо думки, погляди інших? Як треба поважати інших? Чи треба прагнути, щоб інша людина сприймала ваші погляди?

Притча про аксакала

Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися, та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім’ї, що усі сини і невістки, дочки і зяті жили разом у мирі та злагоді. Не може вже говорити старий – подають йому папір і олівець, і він довго пише. І коли випадає з рук вмираючого аркущ, дуже здивувалися усі – там 100 разів було написано одне слово. Не здогадуєтесь яке? 100 разів було написано – терпимість!»

Вправа «Чим ми схожі»

Вчитель пропонує учням знайти спільні риси з товаришем (смаки, уподобання, заняття)

Вправа «Картопля»

Ведучий. «Часто буває так, що ми сприймаємо яку-небудь групу, наприклад, етнічну, як ціле і не замислюємося про те, що кожний її представник – унікальний і неповторний. Наприклад, нам може здаватися, що «всі китайці на одне лице», а фіни – мовчазні. Однак, якщо ми ближче познайомимося з конкретною людиною, більш дізнаємось про його індивідуальність – неповторність буде очевидною»

Давайте спробуємо проілюструвати унікальність всього існуючого на практиці, навряд хто-небудь вважає, що кілограм картоплі наповнений індивідуальністю. Візьміть кожний по картоплині. Роздивіться її уважно. На це дається 1 хв. Потім картопля змішується. Кожний повинен знайти свою картоплю і описати ії.

Вправа «Що таке толерантність?»

Завдання. За роздатковим матеріалом пояснити вислови видатних людей про толерантність (робота в групах)

 Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто її ображає. (Марк Аврелій)

 Нам потрібні реформи, а не революції. Нам потрібне толерантне, досконаліше суспільство (А.Сахаров)

 Закликаю до відмови від політичної нетерпимості. Бо вона схожа на кулю зі зміщеним центром, яка розриває суспільний організм, травмує суспільну свідомість (Леонід Кучма)

Отже, толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей.

1-й учень. Толерантність – це поступливість, це активна позиція, викликана визнанням прав і свобод людства.

2-й учень. Мир – це перша та необхідна умова для повноцінного дитинства. Немає більш несумісних понять, ніж війна та діти.

3-й учень. За останні 5 тисяч років на Землі відбулося 15 тисяч війн, у яких загинуло майже 5 млрд людей. За всю історію свого існування, людство жило в мирі лише 30 років.

Вчитель. У різних людей – різні погляди на життя. Сьогодні до нас запрошені люди, які поділяться своїми враженнями від подорожей за межі нашої Батьківщини. Як там, в Америці, сприймають нас, українців?

(Виступи гостей)

Вправа «Як проявляти толерантність»

Проаналізуйте ситуації, оберіть свій варіант відповіді і пояснять його.

Ситуація 1.

Дмитро має не типову для хлопця зачіску – довге волосся. Як поводитись тим, кому цей стиль не подобається?

Ситуація 2.

Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитися до цього?

Ситуація 3.

Вадим постійно виявляє неповагу до інших. Як бути?

Вчитель. Діти, у мене є квітка, але допоможіть мені зробити її красивою. Їй потрібні пелюстки, і не прості, а з рисами толерантності, адже це – квітка толерантність.

(Діти роблять надписи і прикріплюють пелюстки)

Учень

           Толерантність врятує світ

Толерантне ставлення людини

Збереже планету від негод.

Розрубає мотлох павутини,

Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледіть перемогу,

Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем,

Свої мрії пензлем намалюй.

Освіти життя яскравим сонцем,

Толерантний Всесвіт побудуй!

Вчитель. Діти, давайте покладемо в цей кошик ті цінності, які ми візьмемо із собою в життя.

Кожен учасник кладе в кошик фрукти зі словами:

- Я візьму із собою хороший настрій.

- Я візьму знання про …

 

Робота з батьками учнів                  

Батьки – авторитети, вони і спонсори, вони і найбільш зацікавлені в навчанні й вихованні дітей. Вони, на жаль, інколи і “не бажане ” з точки зору педагога за впливом “зовнішнє середовище ”.

Зрозуміло, спілкування з батьками на зборах, засіданнях батьківського комітету відбувається регулярно, але, відверто, це малодійове. Я намагаюсь встановити індивідуальний контакт з кожною родиною. А далі – постійний телефонний контакт, зустрічі, бесіди поза школою, спілкування через учнівський щоденник. Так, ми, вчителі, – зрозуміліші батькам, а батьки - вчителям. Налагоджується взаємодія, взаєморозуміння. Педагогічний досвід допоміг зробити однозначний висновок: основний рушійний фактор у вихованні дитини – сім’я. І як би школа ефективно не будувала свою роботу, необхідних результатів вона не отримає, коли не буде справжнього виховання в родині, сім’ї. Твердо переконана, що народна педагогіка – оптимальний варіант співдружності школи і сім’ї. А тому вже з перших днів навчання розпочинаю роботу з учнями і їх батьками на спільних зборах. Саме сім’я, родина допомагає проводити такі уроки, як от: “Що в імені

 моїм ”, “Яка сім’я, такий і я” “Я і моя сім’я” та інші.

Пропоную батькам заповнити анкети, відповіді яких допомагають мені краще організувати заняття, аналізувати, дати потрібні педагогічні рекомендації щодо виховання дітей у сім’ї.

                                            АНКЕТА

( для батьків)

 1. Ваш вік ______ освіта________________________________________________________

фах ________________________________________________________

 1. Скільки років перебуваєте у шлюбі? ______________________________
 2. Скільки маєте дітей? ___________ Якого віку? _____________________
 3. Які питання сімейного виховання вас найбільше цікавлять?___________________________________________________
 4. На які теми ви б хотіли прослухати лекції?_______________________________________________________
 5. З яких питань ви б хотіли отримати консультацію?________________________________________________
 6. Які методи впливу ви використовуєте у вихованні своїх дітей?________________________________________________________
 7. Які книжки з виховання дітей у сім’ї ви читали й чи допомогли вони вам?_________________________________________________________
 8. З яких питань сімейного виховання ви б хотіли придбати літературу?___________________________________________________
 9. Які труднощі маєте у вихованні дітей?________________________________________________________
 10. Що непокоїть вас у поведінці ваших дітей?________________________________________________________
 11. Хто і як, 6на вашу думку, міг би допомогти батькам у вихованні дітей?

____________________________________________________________

 1. Скільки приблизно часу приділяєте ви своїм дітям щодня?______________________________________________________
 2. Чи взагалі потрібна така допомога?___________________________________________________
 3. Як ви проводити свій вільний час?_______________________________

Батьківські збори з елементами тренінгу:

 • «Ви і ваші діти»,
 • «Чи друзі Ви для своїх дітей»,
 • «Чи добре я знаю свою дитину».

Виховання – це процес різнобічний, багатоплановий, але в той же час він і єдиний, цілісний, бо різні риси якості особистості завжди пов’язані між собою і формуються не ізольовано, а у взаємних внутрішніх залежностях. Людина не виховується частинами, вона створюється синтетично всією сумою впливів, яких вона знає як цілісна особистість.

Через це кожна складова частина, чи бік, виховання, виконуючи свою особливу роль, служить водночас досягненню єдиної мети. Завдання школи, сім’ї, громадськості – здійснювати гармонійне виховання підростаючого покоління, дбати про те, щоб розумові, моральні, трудові, естетичні, фізичні якості кожного вихованця розвивались узгоджено і ритмічно. Успішне виконання цього завдання можливе лише тоді, коли у педагогічному процесі разом з традиційною системою використовують нові технології виховання учнів

Отже, ідея технологізації навчання не є новою. Ще Я.А Каменський відстоював технологізацію навчання. Він закликав до того, щоб навчання стало «механічним»(тобто «технологічним»), прагнув відшукати такий порядок навчання, який неминуче приводив би до позитивних результатів. Я. А. Каменський писав: «Для дидактичної машини необхідно відшукати:

 • Чітко поставлені цілі;
 • Засоби, точно пристосовані для досягнення цілей;
 • Конкретні правила, як користуватися цими засобами, щоб було неможливо не досягнути мети».

А.С. Макаренко у своїй всесвітньо відомій «Педагогічній поемі» писав, що «наше педагогічне виробництво ніколи не будувалось на технологічній логіці, а завжди на логіці моральної проповіді».

Але ж сьогодні сучасні педагогічні технології охоплюють коло теоретичних та практичних питань керування, організації навчально—виховного процесу, методів та засобів навчання та виховання.

Мій досвід роботи, як класного керівника, так би мовити 32 роки. І я б хотіла розповісти про результати впровадження більш цікавих , як на мене, технологій виховання.

Сучасні діти нашпиговані різноманітною безкорисною, негативною інформацією. І згуртувати колектив, досягти певних результатів у вихованні, а саме у збагаченні та поглибленні їхніх знань, набутих у процесі навчання, застосуванні їх на практиці; розширенню загальноосвітнього кругозору учнів, формуванні у них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів, задача не з легких. А найголовніше завдання кожного класного керівника – формування міцного колективу.

Формування колективу проходить різні етапи. Моє бачення вирішення цього питання – це використання технології колективного творчого виховання та проектної технології.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Проект –

сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, створення різного виду теоретичного, практичного продукту.

Цілі і завдання проектної діяльності:

 1. Не тільки передати суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;
 2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;
 3. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез уміння робити висновки.

Проектна технологія використовує всі кращі ідеї традиційної та сучасної методики виховання. Проектування у виховному процесі зорієнтоване перш за все на са-мостійну діяльність учнів: індивідуальну, групову або колективну, яку учні викону-ють упродовж певного часу. У своєї педагогічній практиці при вихованні учнів, я використовую творчі проекти, ігрові проекти.

Результатами проектної діяльності є бінарні проекти учнів та вчителя, власні проекти учнів, а саме: шкільні газети, друковані матеріали, презентації, веб-сайти і т.д.

Щоб виховання учнів було результативним, я постійно планую свою роботу і розробляю сценарії різноманітних заходів, враховуючи особливості колективу учнів. У своїх розробках я поєдную різні види інтерактивних вправ, які розвивають в учнів як індивідуальність, так і вміння працювати в колективі. Я намагаюсь створити таку атмосферу, щоб кожному вихованцю було цікаво та комфортно.

Сутність технології колективного творчого виховання полягає: у формуванні особистості в процесі роботи на користь інших людей.

Цілі і завдання технології колективного творчого виховання:

 • Забезпечення соціального замовлення на людину нового демократичного суспільства, якій притаманна активна життєва позиція;
 • У процесі колективної творчої справи розвинення таких сторін особистості: пізнавально – світоглядної, емоційно – вольової діяльності;
 • Оволодіння вихованцями суспільно цінним досвідом;
 • Виховання та самовиховання як учнів, так і педагогів.

Основними умовами виховної ефективності колективних творчих справ

1.Єдність життєвого досвіду та виховання для покращення життя учнів всередині колективу і навколишньому житті.

2.Творчий підхід кожного педагога у вихованні, а саме: постійний пошук найкращих рішень важливих завдань на різних стадіях організації.

3.Єдність окремих стадій організації кожної справи.

Етапи організації колективної творчої діяльності

І етап. Колективне цілепокладання.

На цьому етапі відбувається визначення теми і мети, завдань майбутньої діяльності, висування перспектив перед учнями, вироблення у них переконань в суспільній значущості та необхідної майбутньої діяльності. Але необхідно звертати увагу на вік учнів.

Наприклад: Створення колективного фотоальбому «В царстві природи»

Мета проекту: забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи в цілому і кожної людини зокрема. Виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну та загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, вміння працювати в колективі.

Перед учнями ставиться завдання:

 1. Разом зі мною відвідати місцевий ставок та пасовиська. Зробити фотознімки різноманітних росли.
 2. Знайти матеріал про рослини, які занесені до Червоної Книги ростуть на території нашого краю.
 3. Створити колективний фотоальбом про рослини нашого села.

ІІ. Етап. Колективне планування справи.

На етап колективного планування справи відбувається обговорення різноманітних пропозицій, варіантів плану, визначення оптимального для даних умов плану, підбір матеріалу, складання запитань – завдань. Головна роль відводиться дітям.

ІІІ етап. Колективна підготовка справи.

Учні розподіляють доручення між учасниками, вибирають відповідальних за виконання певних завдань. Створення спільного проекту колективної творчої справи.

IV етап. Проведення справи.

Визначається форма проведення і вона залежить від змісту, мети завдань.

Наприклад. Виховний захід «Країни Європи»

 • Учням пропонується самостійно обрати країни Євросоюзу, за якими буде здійснюватись подорож.
 • Клас підготував власний проект про одну з країн Європи.

V етап. Колективний аналіз.

Пошук відповідей на запитання:

 1. Чи була користь, радість від діяльності навколишнім людям?
 2. Чи була робота колективу дружня, організована, доброзичлива?
 3. Чи було щось особливе при показі проекту?
 4. Хто показав себе з найкращого боку?

                                          Циклограма роботи 

• Щоденно

З'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі.

Бесіди з учнями, що запізнюються. Організація чергування по класу. Індивідуальна робота з учнями. Контроль зовнішнього вигляду учнів. Організація харчування учнів.

• Щотижня

Проведення виховних годин.

Перевірка щоденників.

Проведення заходів у класі за планом роботи.

Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського са­моврядування.

Контроль за виконанням доручень

Організація прибирання закріпленого кабінету, території пришкіль­ної ділянки.

Робота з батьками.

Робота з учителями, що працюють у класі.

Зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою) з питань довідок про хво­роби учнів.

• Щомісяця

Проведення класних зборів. Проведення бесід з безпеки життєдіяльності. Організація чергування класу по школі. Відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі. Консультації у шкільного психолога.

Тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних осо­бливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу. Контроль за станом підручників. Зустрічі з батьківським активом. Відвідування учнів удома.

• Один раз на семестр

Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.

Заповнення табелів успішності та видавання їх учням Проведення батьківських зборів. Участь у роботі методичного семінару.

Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи. Складання плану роботи на канікули. • Один раз на рік аналіз та складання плану виховної роботи. Проведення відкритого виховного заходу. Оформлення особових справ учнів. Статистичні відомості про клас (на 5 вересня).

Робота з підручниками (видача на початку навчального року та їх по­вернення до бібліотеки наприкінці року).

Написання характеристик (за необхідності).

Страхування учнів від нещасних випадків.

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів класу.

3. Табелі успішності та відвідування занять учнями.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних годин.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з «важкими» учнями.

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди про прави­ла дорожнього руху тощо; облік проведення інструктажів.

11. Журнал обліку занять з учнями, які навчаються вдома (якщо є такі учні).

12. Літопис чи фотоальбом класу.

Практичні справи з батьками учнів

Сценарій ділової гри з батьками                       

             

                         «УМІННЯ ВИХОВУВАТИ - ЦЕ ТАЛАНТ»

Мета: на конкретних прикладах про­аналізувати випадки виховання, які викликають проблеми у батьків, ді­йти спільної думки щодо правиль­ного виходу зі складних ситуацій; за­лучати батьків до сімейного читання педагогічної літератури; ознайомити з правами дітей, виховувати пова­гу до них як до рівноправних членів сім'ї, налагоджувати тісний зв'язок сім'ї та школи; відкрити батькам світ педагогіки, збагатити їх любов до дитини про­фесійними порадами; намагатися ра­зом уникнути непоправних помилок у вихованні дитини.

Обладнання: плакати з крилатими ви­словами: «Батьки — приклад  для ді­тей»; «Виховувати — творити людину»; тест для батьків; виставка педагогіч­ної літератури; веселі шаржі; пам'ят­ки для батьків (додаток 7); музичний супровід: пісні у виконанні Анатолія Говорадло, пісня «Падають яблука» у виконанні дуету Віталія та Світла­ни  Білоножко.

Місце проведення: шкільна бібліотека. Створити інтер'єр, який сприяє від­вертому, щирому спілкуванню. Кож­ному учаснику гри приколоти карт­ку, на якій написано його ім'я та по батькові. Звучить пісня у виконанні Анатолія Го­ворадло, входять ведучі.

 1. вед у ч а. Доброго дня вам, шановне товариство! Ми раді віта­ти вас на педагогічній грі, яка відбу­вається під час батьківської декади. Вона присвячена року української педагогіки та 80-річчю В. Сухомлинського і має назву: «Вміння вихову­вати — це мистецтво».

 2-а ведуча. Для проведення нашої гри люб'язно надали примі­щення бібліотекар школи. Тут  та­кож присутні адміністрація школи, батьки, вчителі.

1-а ведуча. На сцену запрошу­ємо по одному представнику батьків учнів кожного старшого класу школи. Давайте з ними познайомимось.

 1. в е д у ч а. Мета нашого зібран­ня — спроба розібратися в деяких складних ситуаціях, які виникають у процесі життя, у спілкуванні між батьками і дітьми. Ви всі працюєте в різних сферах, спіл­куєтеся з різними людьми, але всіх вас об'єднує те, що у вас є діти.

1-а ведуча. Сьогодні за допомогою тестування ви зможете пе­ревірити свої педагогічні здібності. Можливо, це допоможе вам не припускатися в подальшому житті поми­лок. Якщо ви  відверто дасте відповіді на запитання тесту, то дізнаєтесь, який ви вихователь.

Тест для батьків «Чи можете Ви?»

• У будь-який момент залишити всі свої справи і зайнятись дитиною.

• Порадитися з дитиною, незважа­ючи на її вік?

• Зізнатися дитині в помилці, якої Ви припустилися в ставленні до неї.

• Вибачитися перед дитиною, як­що Ви не праві.

• Стримати себе, якщо вчинок ди­тини роздратував Вас.

• Поставити себе на місце дитини.

• Повірити хоча б на хвилинку, що Ви — добра фея.

• Розповісти дитині про повчальний випадок зі свого дитинства, який невигідно свідчить про Вас.

• Пообіцяти дитині, що виконаєте її бажання за гарну поведінку.

• Завжди утримуватися від слів, здат­них боляче вразити дитину.

• Надати один день, коли б вона ро­била все, що їй заманеться, і поводила б себе так, як схоче, а Ви ні в що не втручались би.

• Не відреагувати, коли б Ваша дитина вдарила, грубо штовхнула або просто незаслужено образила ін­шу дитину.

• Встояти проти дитячих прохань і сліз, якщо впевнені, що це — примхи, забаганка.

Відповіді:

А — можу і завжди так роблю (3 бали);

Б — можу, але не завжди так роблю (2 бали);

В — не можу (1 бал).

Підрахуйте бали. Якщо Ви набрали 30—39 балів, це означає, що дитина — найбільша цін­ність у Вашому житті. Ви дієте пра­вильно і можете сподіватися на до­брі результати.

Сума 16—30 балів: піклування про ди­тину для Вас — питання першоряд­не. Ви схильні до компромісів, які послаблюють виховний процес.

Вам слід серйозно замислитися над під­ходом до виховання дитини. Менш ніж 16 балів — перед Вами по­стали серйозні проблеми стосовно виховання дітей.

 1-а ведуча. Виховувати — це значить творити людину. Макаренко писав: «Уміння виховувати — це все-таки мистецтво, як добре гра­ти на скрипці чи роялі, добре писа­ти картини, бути хорошим слюсарем або токарем».

2-а ведуча. Дуже гарні слова, правильні, але, на жаль, у житті не завжди буває так, як ми хочемо.

Батьківські збори

"МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї"

Матеріал для виступу класного керівника.

Шановні батьки, дорогі матері! Ви, мабуть, помітили, що у своїх розмовах з вами я часто цитую твори Василя Сухомлинського. Ось і сьогодні я хочу розпо­чати свій виступ українською легендою, яку розповідав своїм вихованцям видат­ний педагог.

Це було давно. В одному селі дівчата й жінки вирішили показати свою майстер­ність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан і кожна принесе найкраще, що вона зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, скатерку, одяг.

У призначений день усі дівчата й жінки прийшли на майдан. Принесли безліч дивовижних речей. У старих людей, яким громада доручила назвати найкращих майстринь, очі розбіглися: багато було талановитих жінок і дівчат. Дружини і дочки багатіїв принесли вишиті золотом і сріблом шовкові покривала, тонкі мережані занавіски, на яких були вив'язані дивні птахи.

Але переможницею стала дружина бідняка — Марина. Вона не принесла ні вишитого рушника, ні мережива, хоч усе це вміла чудово робити. Вона привела п'ятирічного сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка до губів — заспівала, защебетала пташ­ка, як жива. Всі стояли на майдані, не поворухнувшись, усіх зачарувала пісня, раптом у блакитному небі заспівав справжній, живий жайворонок, якого привабив спів на землі.

"Хто творить розумну і добру людину, — найкращий майстер" — таке було рішення стариків.

Усі ви трудитесь, і кожен чогось-таки вже досягнув у своєму житті, чогось надбав, щось створив своїми руками і розумом. Та все-таки "людина залишає себе в людині. Якщо хочеш залишитися в серці людському — виховай своїх ді­тей," — повчає великий український педагог. Істина ця для вас не нова. Але ко­жен, хто має дітей і серйозно займається їх вихованням, напевне, усвідомлює: виховання дітей не лише найважливіше, але, мабуть, і найскладніше наше завдання.

Дивлячись на сьогоднішніх своїх дітей, не можеш не пройматися тривогою і болем: що чекає їх у цьому жорстокому світі?

На зорі нашої незалежності багато і з надією говорилося про духовне відро­дження нації. Сьогодні на сторінках патріотичної преси все більше песимістич­них нот. "Як страшно, як важко жити... в такому обвалі, в крахові сподівань, у розчаруванні, у відсутності перспектив. Кришиться серце, плаче душа, голо­сить безнадія..." ("Літературна Україна", № 3, 22.01.2011 р.). Це слова відомого письменника Ю. Мушкетика, людини старшого покоління, яка зазнала війни, хо­лоду і голоду, але не пам'ятає такого, як сьогодні, падіння моралі. Ви, люди моло­ді, запитайте у своїх матерів і батьків Як їм в отроцтві хотілось потрапити на кінофільм із засторогою: "Дітям до 16 років не дозволяється". І що, ви думаєте, було в цих фільмах? Закохані...цілувалися. Порівняймо з тим, на що дивляться і що слухають наші цьогочасні, навіть не шістнадцяти-, а шестилітні діти!

Вульгарна (здебільшого російська) лексика широко використовується у бойо­виках, як у західних, так і в російських, у телефільмах, героями яких є "новые русские", мафія. Ця лексика, на жаль, стає звичною в окремих російськомовних телепередачах. Про це з болем пише автор статті "Не осквернімо душі своєї" М.Лесюк ("Літературна Україна", 15.01.2010 р.). Автор наводить факти, від яких стає моторошно. Цитую:".. програма "Окна" пропагує не тільки нецензурщину, а й пропагує розпусний спосіб життя молоді. А нещодавно ті, хто кохається в бридотній нецензурщині, отримали можливість ще й майстерно її використову­вати, прослуховуючи "Байки із зони" у виконанні Шури Каретного, записані на компакт-диски, видані студією "Группа товарищей" з Одеси". Російські вульга­ризми мають дивовижну здатність "в'їдатися" у мовлення людини (а як швидко їх засвоюють діти!) і паразитувати в ньому у вигляді вставних слів, слів-паразитів.

Спробуйте підслухати як спілкуються між собою підлітки у своїй "компанії" — і у вас вуха зів'януть, навіть, якщо ви не надто вимогливі до свого мовлення.

Епідемія матюків поширилась серед школярів і студентства. Особливо боляче й соромно слухати, коли матюкаються дівчата — майбутні матері. Нахабство, розв'язність, безцеремонність процвітає не лише в словах, а й у поведінці молоді. А наслідки — жахливі.

Важко забути одну з телепередач "Без табу", в якій ми побачили молоду матір, котра (у відчаї,страху, ненависті, озлобленості зрадженої й покинутої) вкинула щойно народжену дитину у громадський туалет. Виступити по телебаченню вона погодилася, як стверджує, з метою повчання дівчаткам: нехай дивляться і не повто­рюють її жахливої долі, щоб зрозуміли, що 14-15 років — ще не час для материн­ства, а отже, й для інтимної близькості з чоловіками.

Я звертаюсь до вас, дорогі матері. Ваші діти, особливо дівчатка, — це юні акселератки, в яких зрілість статева значно випереджає зрілість духовну й соціаль­ну. Придивіться — це вже не діти. Ви помітили, скільки уваги ваші діти приділя­ють своїй зовнішності? У них є свої секрети. Чи діляться вони з вами тим, що їх непокоїть, хвилює? Сьогодні вже й п'ятирічні поінформовані, що не в капусті їх знайдено, і не лелека приніс. А деякі матері дванадцяти-, тринадцятирічних дівчаток уникають відвертих розмов зі своїми дочками. А одна мати здивовано запитала: "А про що з ними говорити? Вони давно все знають?". Хочеться запитати: "А звід­ки знають? А як знають?" Звичайно, з вулиці, з телебачення. Колись потайки від батьків читали романи для дорослих, сьогодні, як правило не читають. Так-от, наше з вами завдання — виробляти правильні оцінки побаченого і почутого, формувати правильний погляд на високу місію материнства, застері­гати своїх дітей від фатальних помилок, не дати їм упасти в бруд, від якого дуже важко, а то й неможливо відмитися.

Говоріть зі своїми донечками про ідеал дівчини з погляду нашої народної мора­лі, говоріть з ними про дівочу честь, гідність, гордість. Хай від вас вони почують, що вінок нареченої, про який мріє кожна дівчина, — це не лише прикраса, а й символ чистоти, яку вона повинна зберегти до свого щасливого заміжжя. Бо від кого вони про це дізнаються? Засоби масової інформації рекламують презервативи, щоб захистити молодь від СНІДу. А як уберегти від бруду свою душу, — щось не можемо назвати такої молодіжної програми. Хай ваші дочки чують від матерів, що дівчаткам огидно не лише вживати брутальні вирази, матюки, а й слухати їх і бути присутніми там, де такою мовою послуговуються. Порядні дівчата не мають про що говорити з лихословами, грубіянами і розпусниками.

Говоріть зі своїми синочками, які так хочуть якнайшвидше подорослішати, про гідність справжнього мужчини, про його лицарське ставлення до дівчини, жінки, незалежно, хто вона для нього: подруга, сестра, мати чи просто жінка. Звичайно, якщо батько сам висловлюється "кількаповерховими" матюками, а мати не залишається в боргу й відповідає тим самим, — годі й починати з сином чи донькою розмову на цю тему. Виховання починається з власного прикладу, саме батьки мають бути для підлітків еталоном чесності, порядності, вірності, мораль­ної чистоти, високої культури. Стежте за своїми словами і вчинками, бо діти по­мічають і те, чого ми самі за собою інколи не помічаємо.

У ранньому віці діти прагнуть бути хорошими. Це прагнення у них яскраво виражене. Для них ще недосяжне поняття морального чи аморального. Винагородою за чемність І слухняність для них є похвала старших, отримана Іграшка, якісь ласощі або інша бажана річ, поцілунок мами, ласкаве ставлення тата, яких треба заслужити...

Підліток також хоче бути хорошим, хоче, щоб таким його вважали, хоче подо­батись, але його прагнення, на відміну від дитячого, уже приховане, часто при­крите зовнішньою їжакуватістю, бравадою.

Запитаймо себе: "Чи наші підлітки не розуміють, що поводитись вульгарно, вживати непристойні слова, грубіянити, брехати, красти непристойно, амораль­но?" Рідко знайдеш такого, щоб у 12-14 років цього не розумів. Але неважко знайти таких, що так чинять. Зневажають духовні і моральні цінності, загально­прийняті норми поведінки. А це уже цинізм. Цинік (від грецького — собачий) — безсоромна людина. Бійтеся того, щоб у вашої дитини не зародилася безсором­ність, небезпечна вада душі. Адже безсоромній людині спочатку байдуже, що про неї подумають люди, а потім доходить і до цього, що їй байдужою стає і власна доля. На запитання судді про професію один шістнадцятирічний юнак відповів: "хуліган". З чим можна зрівняти таке падіння людини? Нахабство, під­лість, відступництво, зрадництво, розбещеність — кожен із цих пороків — дитя безсоромності й душевної порожнечі.

Як запобігти зародженню цих вад? Василь Сухомлинський застерігав: "Бере­жіть слова! Будьте обережними й обачними, спонукаючи дітей висловлювати свою думку". Педагог радить учити любити, а не говорити про любов. Учити відчувати й берегти свої почуття, а не вчити підшукувати слова для того, щоб сказати про неіснуючі почуття. Так плодиться лицемірство.

"Безсоромність породжується нездійсненними обіцянками. Не невольте дити­ну давати обіцянку, до якої вона духовно не підготовлена, для якої в неї ще немає сил і твердості душі. Якщо вона сама щось обіцяє, — вислухайте, повірте і разом з тим скажіть: не давай обіцянки, якщо не впевнений, що виконаєш її. Пам'ятай­те, що погана звичка часто давати слово, обіцянку і забувати про них породжує здерев'яніння, окостеніння серця, воно не відчуває мерзотності, брехні" (В.Сухомлинський). Нехай у вашій сім'ї панують правда і довіра. Нехай кожне слово, вимовлене батьками, дає плід, а не залишається пустоцвітом. Якщо ви нагадуєте дітям про Заповіді Божі, — подумайте, чи бачать вони ваш приклад того, як жити, керуючись Заповідями Божими!

Шановні батьки, матері! Однією бесідою чи лекцією, якби навіть вона була висококваліфікованою^ не висвітлиш усіх сторін і методів морального виховання.

Мета нашої розмови — насторожити вас, спонукати до глибоких роздумів, звернути увагу на архіважливість цього напряму. Будьте уважними до своїх ді­тей, звертайте увагу на кожен їхній вчинок, кожне слово.

Якщо дитина чекає вашої похвали, то підліток хоче поваги до його особистості. Нехай він відчує повагу, справжню, щиру, не показну. Боже борони прикидатися, грати. Фальш дорослих — одна із причин дитячого цинізму.

Немає потреби вам, людям дорослим і розумним, нагадувати азбуку мораль­ності. Ви ж бо добре знаєте, що, за законами писаними і неписаними, вважається високоморальним, а що є негідним людини, що є етичним, а що суперечить нор­мам. Хай знають ваші діти, що для вас святая святих — Заповіді Божі, що ви поважаєте звичаї і традиції рідного народу. Найбільшим багатством вважаються чесноти і добре ім'я серед людей, найбільша мрія ваша — бачити їх, своїх дітей, людьми, хорошими, порядними, високоморальними, гідними поваги, що ніколи ні словом, ні ділом не зганьблять свого роду.

Бажаю вам успіху у виконанні своєї батьківської місії.

  Батьківські збори                                  

"ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ГОСПОДАРІВ — СПІЛЬНА ТУРБОТА СІМ'Ї І ШКОЛИ"

Орієнтовний зміст виступу класного керівника.

  Шановні батьки, дорогі матері! Усі ми добре знаємо українське народне при­слів'я: "Малі діти — малий клопіт, а великі — великий".

  Крок за кроком ми з вами доходимо до тієї межі, з якої починаються оті великі турботи, пов'язані з великими дітьми. Навіть якщо наші діти зразкові у навчанні, добре виховані і батькам не доводиться червоніти за їхню поведінку, все одно батьків бентежать думки: а як йому дати освіту? а яка її жде доля? що чекає їх за батьківським порогом? Як побудують своє життя в такий нелегкий час? А жити нашим дітям випало у час дійсно нелегкий, багатий на проблеми. І, зрозуміло, успішно розв'язуватиме їх той, хто буде до цього підготовленим.

   Про цю готовність пізно буде говорити тоді, коли вони постануть безпосередньо перед вашою дитиною. Поговоримо про деякі перешкоди на шляху до такої готов­ності. Йдеться про явище, яке особливо турбує учителів і повинно так само хви­лювати батьків. Чим дорослішими стають наші діти, тим нижче падає інтерес до навчання в деяких із них. І таких, на жаль, чимало. Причин тут можна назвати багато, які залежать не тільки від самого учня. Поговоримо про те, що залежить від вас, батьків. Деякі батьки, констатуючи, що їх син чи донька перестали сум­лінно вчитися, змирилися з цим і зробили висновок: не всім же бути ученими, високоосвіченими, ходитиме за плугом, господарюватиме й без високих наук. Ще інші дали зрозуміти своїм чадам, що усе сьогодні купується — і вуз, і дип­лом, і робота...

   Внаслідок такої позиції батьків падає інтерес до навчання і в дітей бідняків (все одно, мовляв, ніде не навчатиметься, бо немає за що), і в дітей багатіїв (все одно навчатиметься у престижному вузі!). Отак поступово наш учень починає нехтувати домашніми завданнями, певний час ще тримається на тому, що запа­м'ятає з уроку, а далі вже і на уроці неуважний. Власне, правильніше говорити про перебування такого учня в школі, ніж про його навчання. І найстрашніше те, що батьки, бачачи як ледащіє їхня дитина, не звертають на це увагу. У небажанні навчатися таїться велика небезпека.

   По-перше, всім відома аксіома, що природа не терпить пустоти. Отже, коли підліток не бере в голову розумного і доброго, лихе й нерозумне само знаходить його й заповнює порожнечу. Саме ті підлітки, які байдикують, найчастіше зазна­ють негативного впливу вулиці, потрапляють у сумнівні компанії, привчаються до шкідливих звичок.

    По-друге, навчання — це не лише здобуття певної суми знань. Це постійний розвиток інтелекту. Осмислюючи суспільні та природні явища, розв'язуючи вправу чи задачу, учень удосконалює свої розумові здібності, піднімається на щабель вище у своїх інтелектуальних можливостях.

Нехай ваш син чи донька не прагне стати науковцем, а буде простою людиною, добрим господарем чи господинею дому. До речі, хочу нагадати, що добрий гос­подар чи господиня — це ідеал з погляду нашої національної народної педагогі­ки. У жодних джерелах народної творчості не знайдеш схвалення ледарства, не­вігластва, неуцтва, а навпаки, — "наука в ліс не веде, а з лісу виводить". А хто сказав, що господареві дому не потрібні освіченість, кмітливість, працьовитість, відповідальність за сім'ю, наполегливість у досягненні своєї мети і врешті-решт повага від людей?! Добрий господар — це той, хто зуміє забезпечити добробут своєї сім'ї, вивести в люди дітей, доглянути у старості батьків. А для цього, погодьтеся, тре­ба навчитись долати труднощі, треба вміти працювати. Це треба розвивати зма­лечку, особливо в отроцтві та юності, коли людина прагне до самоствердження як особистість. Отже, потураючи своїм дітям у їх небажанні вчитися, ми привчаємо їх жити легко, безтурботно, паразитуючи на праці батьків. Таким чином, нібито бажаючи дитині добра (хай, мовляв, зазнав дитинства, ще встигне намучитись!), ми приносимо їй зло, бо не розвиваємо здатності й бажання протистояти випро­буванням, які готує їй життя. "Люби дитину, як душу, а тряси, як грушу", — гово­рили наші діди та прадіди. Цим вони не проповідували жорстокості, чи, не дай, Боже, насильства над дитиною. Але під цим розуміли поєднання любові з вимогливістю, Привчаючи дітей до відповідальності. Навіть вік дитини образно визначався здатністю до того, чи іншого діла.

— Скільки це вже вашому? — запитували.

— Та вже пастушок, — відповідав батько.

Отак і проходив хлопчик етапи життєвої школи й загартування — від пастуш­ка до косаря, сіяча, господаря поряд з навиками до праці, засвоюючи неписані закони порядності, чесності, шанобливості, бережливості тощо. . Великий український письменник і вчений І.Я.Франко писав:

Хто в першій чвертині життя

Знання не здобув,

А в другій чвертині життя

Добра не здобув,

А в третій чвертині життя

Хто чесним не був,

Той скаже в четвертій: "Бодай би

Я в світі й не був ".

   Наші діти у тій "чверті життя", коли їм пора здобувати знання у наполегли­вій, напруженій праці. І це їхній обов'язок, без виконання якого повною мірою вони не стануть такими повноцінними людьми, якими могли б і мали б стати. Лінуючись учитися, вони не розвинуть у собі всіх можливостей, закладених твор­цем людини.

"Лінощі, недбалість, бажання швидше звільнитися від тягаря навчання — це небезпечні близнюки, матір'ю яких є вузькість, обмеженість духовного життя в роки дитинства, отроцтва і ранньої юності", — писав В. Сухомлинський.

   Придивіться і подумайте, чи працюють ваші діти в силу своїх природних задат­ків і можливостей. Деякі батьки допускають помилку, потураючи дітям ще й у виборі улюблених і не улюблених предметів. Мовляв, тобі, сину, майбутньому лікарю чи податківцю, не обов'язково захоплюватися історією чи літературою. А згадаймо горезвісні роки, коли зрусифіковані батьки писали заяви, щоб звільнити їхніх дітей від вивчення української мови. Наскільки збіднили своїх нащадків такі бать­ки, відлучивши їх від величезного духовного багатства народу!

До знань не можна ставитись так прагматичне: пригодяться вони чи ні у май­бутній роботі. Знання потрібні ще й для багатого, різнобічного, щасливого духов­ного життя, не пов'язаного безпосередньо з працею. Не бійтесь того, що вашим дітям заважко вчитись. Адже небезпечніше, коли їм надто вже легко.

Чи не трапляється у вас таке — син, нашвидку справившись із домашніми завданнями, байдикує, а на запитання мами або тата, чи все виконав, відповідає: "У нас назавтра легкі завдання, немає над чим думати"?

Отут ви й насторожитеся: чи справді так? А якщо так, то вашій дитині потрібно давати складніші завдання, бо легке — нецікаве, не вимагає напруження, розумо­вих зусиль, а, отже, й не піднімає на вищий рівень уміння.

   Бажання вчитися утверджується в дитини, яка любить читати. Чи не найбіль­ше лихо сьогоднішнього виховання — безкнижковість духовного життя. Тепер книжці доводиться змагатися з іншими джерелами інформації — телевізором, магнітофонними записами тощо. Отже, навіть там, де є в сім'ї хороші книжки, вони, на жаль, стоять на полицях непрочитаними. "Читання, — писав В. Сухомлинський, — це, образно кажучи, вітрила, завдяки яким корабель думки пливе впе­ред, і вітер, що надимає ці вітрила. Нема читання — нема ні вітрил, ні вітру". Посприяйте, щоб наші з вами вихованці "зазнали щастя того плавання, відчули себе сміливцями, які стали віч-на-віч із безмежним морем людської мудрості".

Повернемось ближче до теми нашої розмови про виховання майбутнього гос­подаря. Добрий господар уміє не лише заробити, придбати, а й розумно розпоря­дитися своїм добром. Чи привчаємо ми своїх дітей до цього? Чи знають вони тільки свої забаганки, а якою ціною батьки їх задовольняють — їм невідомо, та й байдуже?

    Ми наближаємось до дуже важливої проблеми — виховання потреб. Розумних потреб людини, якій властива культура бажань, — один з найскладніших відтін­ків тієї складної речі, яку ми називаємо моральним смислом життя. Тільки люди­на, яка вміє по-людськи бажати, розуміє і відчуває, що таке важко, дозволено і що не дозволено.

Якщо ваша донечка, вимагаючи нових модних речей, не помічає, що мати дав­но вже не купувала собі обновки, вважайте, що ви допустили суттєву помилку у вихованні. Культура бажань, на думку В.Сухомлинського, — "зворотний бік повинності... Виховуючи високоморальні, благородні бажання й утримуючи від бажань недопустимих і недозволених, ми тим самим запобігаємо великому лиху — розкладанню і розбещенню внаслідок невтримного задоволення примх". (Т. 1, с.77.)

Добрий господар, господиня — це дбайливий батько — опора й годувальник сім'ї, мати — її Берегиня. Чи розмовляєте ви про це зі своїми дітьми? Мені зда­ється, якби в сім'ї виховували майбутнього батька й майбутню матір, молоді люди глибше усвідомлювали б відповідальність батьківства. Може, тоді менше було б "скороспілих" і недовготривалих шлюбів. Не було б або набагато зменшилось би покинутих дітей, здебільшого народжених без шлюбу їхніх батьків.

Добрі господарі — це добрі сусіди. Інколи люди судять про сусідів із їхнього ставлення до них, не аналізуючи власного ставлення до сусідів. Стався до людей так, як ти хочеш, щоб люди ставились до тебе, — ось чого ми повинні вчити своїх дітей і словом, і власним прикладом.

Добрий господар — це хороший громадянин. Він не лише хазяїн у своїй хаті й на своєму шматку землі, а й не дозволить собі і сміття висипати в лісі, на полі чи десь на дорозі, аби лише ніхто не бачив. Йому не байдуже, що по-варварськи винищують ліси і забруднюють водоймища, руйнують те, що створено людською працею та розумом.

Розумний господар не голосуватиме за могорич чи за гроші, бо він розуміє: від того, хто вирішуватиме долю держави, залежить доля його дітей, онуків, правнуків.

Отже, із сказаного випливає висновок: виховати своїх дітей розумними, пра­цьовитими, чесними людьми, гідними поваги, — наш батьківський і громадянсь­кий обов'язок. Бажаю вам успіху в цій великій справі.

 

 

     Вечір відпочинку

     Батьки і діти                                 

Ведуча. Шановні батьки! Ми раді вітати вас сьогодні на нашому святі- вечорі

« Батьки і діти». Ми запросили вас на вечір спілкування для того, щоб надати можливість попишатися своїми дітьми, розповісти про них щось таке, що відоме лише вам, батькам. А наші діти мають сьогодні чудову нагоду сказати про вас, найближчих і найдорожчих їм людей, сердечні й теплі слова вдячності, висловити свої почуття.

Хотілося б, щоб цей вечір допоміг вам, шановні батьки, краще пізнати і зрозуміти наше молоде покоління, а дітям – побачити у вас люблячих, чутливих та вимогливих друзів.

Через сім’ю наші діти входять у суспільство. У сім’ї їм вручають естафету досвіду поколінь, котру вони повинні нести далі, щоб передати її своїм дітям, а отже, - і майбутньому. Жоден навчальний заклад не може дати того, що дає нормальна сімейна атмосфера, спілкування з батьком та матір’ю.

Діти уподібнюються дорослим, копіюють їх, орієнтуються на їх поведінку. Недарма в народі кажуть: « Від доброго дерева і поліно добре одійде, а од доброго батька і матері піде добра дитина».

1. Спогади про раннє дитинство

Ведуча. Спогади, спогади, спогади…

- Чи пам’ятаєте ви, шановні батьки, свої перші думки після народження вашої дитини? Про що ви думали, коли вперше вам принесли ваше дитятко?

( Батьки діляться своїми спогадами )

Вірш В. Симоненка « Лебеді материнства».

Ведуча. Діти, а які ваші перші спогади про своє раннє дитинство? З якого часу ви себе пам’ятаєте? З ким пов’язані ці спогади? З якою подією?

( Діти діляться своїми спогадами )

2. Розповіді « Моя сім’я». Презентація експонатів виставки « Світ сімейних захоплень».

Ведуча. Як ви бачите діти підготували до нашого вечора фоторозповіді

« Моя сім’я» . Давайте попросимо їх ще раз розказати про своїх тат та мам, сімейні традиції, свята, реліквії. ( Виступи дітей ).

Ведуча. А зараз я хочу надати слово батькам. Можливо, хтось хоче доповнити своїх дітей?

3. Бліц – інтерв’ю.

« Я поважаю своїх батьків за те, що…».

( Кожна дитина пропонує власний варіант закінчення речення )

« Більше всього я ціную в своїй дитині…».

( Кожна мама чи тато пропонують власний варіант закінчення речення )

Ведуча. Як бачимо кожен любить і поважає своїх батьків, а батьки цінують дітей. Тож не ховайте, діти, гарних слів, не соромтесь їх говорити рідним.

Вірш В. Симоненка « Матері».

4. Сімейна гра « Чи знаю я тебе?»

( Правила гри: і діти, і батьки дають письмові відповіді на запитання, потім звіряють. Якщо відповіді батьків і дітей співпадають, нараховуються бали.

Запитання

 1. Що проситиме ваша дитина в той день, коли їй ні в чому не буде відмовлено?
 2. Чим ваша дитина, одержавши повну свободу, займе себе першочергово?
 3. Чи знаєте ви друзів ваших дітей? Назвіть імена і прізвища трьох найближчих.
 4. Який предмет в школі для вашої дитини найцікавіший?

Запитання для дітей

 1. Якого кольору очі у твоєї мами?
 2. Який колір улюблений?
 3. Найулюбленіша квітка твоєї мами?
 4. Яку пісню любить слухати тато? А мама?
 5. Написати дати народження своїх батьків.
 1. Конкурс « Народна мудрість»

( Завдання: закінчити почуте прислів’я . )

1.Яке дерево, такі в нього квіточки,

Які батьки, … ( такі їхні діточки )

2. Який кущ, така й калина, яка мати, … ( така й дитина )

3. Який дуб, такий тин, який … ( батько, такий син )

4. Не навчив батько, не навчить … ( і дядько )

5. Як під сонцем квітам, так … ( з матір’ю дітям )

6. Як мати рідненька, то і … ( сорочка біленька )

7. Мати однією рукою б’є, а … ( другою голубить )

6. Музичні вітання батькам.

Пісня « На калині мене мати колихала».

Танок « Батьківський поріг».

Пісня «Росте черешня в мами на городі».

7.Слово журі

( Нагородження переможців )

Ведуча. Шановні батьки! Дорогі діти!

Хай же будуть ваші руки сильнішими, а душі зрячими!

Хай поруч поруч з матір’ю завжди йтиме батько!

Хай кожна дитина, яка приходить у цей світ, матиме ці два крила не задля того, аби літати, а щоб впевнено ходити по землі.

Свято для мам

“Нема цвіту краще від маківочки, немає роду

милішого від матіночки”

Ведуча. Материнство... Святе і прекрасне, оспіване поетами, увіковічене

художниками на полотнах.

Сьогодні, на цьому святі, ми вдячним словом вшановуємо

наших матерів. У всіх народів, у всі віки жінка- мати була охоронницею, добрим ангелом домашнього вогнища, її мудрість поважали в сім’ї, в її розрадах

 знаходило спокій зранене й зболіле синівське серце.

Виходить юнак і дівчинка.

Юнак... Чуєте? Хто там? – з дороги!

Мати іде молода,

Сонячні очі вологі, горда і рівна хода.

Глянте, яка величава, скільки надії в очах!

Сина, як щастя, як славу,

В люди несе на руках.

Ні, їй немає зупинку, їй поступається все.

Знайте, майбутню Людину радісна мати несе.

Дівчина...

Скільки у серці любові! Квітне для неї земля.

Друзі, тихіше розмови- спить на руках немовля!

Чуєте, Хто там? – З дороги! Глянте, краса- не хода

Кидайте квіти під ноги, Мати іде молода.

Звучить “Пісня про матір”

Ведуча. Мати... Материнське серце здатне перейматися

болем дитини на відстані, журитися долею своїх

дітей усе життя. Якби могла сонечко прихилила б.

Звучить пісня «Виростеш ти, сину»

Ведуча. Війна... Зловісним смерчем пролетіла звістка.

Стиснулося від болі материнське серце. Добра і

ніжна провела за ворота своїх синів-соколів .

Буде довго ждати, виглядати, молитися тихо.

Та візьме на свої худенькі плечі весь тягар війни,

працею своєю невтомною наближатиме День

Перемоги. У тривожному чеканні ждали матері

повернення своїх синів-соколів.

Та скільки синів не діждались синів наші матері.

Скільки їх згорьованих по всій країні.

Ми розділяємо горе матерів нашого села, чиї сини

Загинули на фронтах ВВ війни.

Звучить пісня “А мати ходить на курган” (виконує сім’я )

Художнє читання у виконанні …

Ведуча. Посивіли від горя матері. Ніякою мірою не

виміряти втрат, нічим не вилікувати незагоїних

ран материнської душі. Та до її щедрот тагнеться

усе живе. Мати- це вічність життя.

У виконанні бабусі звучить пісня « Мамина коса»

      Ведуча. Мати і земля... Земля і мати... Це їх роботящі

руки, моєї і твоєї матарів, з пеплу війни підняли до життя цю землю, вмили гіркою сльозою, засіяли молодим життям. Заквітла перед хатою мамина вишня, зацвіли в саду мальви та чорнобривці, защебетав соловейко -

і посміхнулася мати.

Звучить пісня “Чорнобривці”

Ведуча. Жінка - мати . ЇЇ нелегка доля з особливою ніжністю

оспівана в народній творчості. Сьогодні на цьому святі ми вшановуємо жінок.

Ваші діти приготували вам солодкі подарунки . Нехай ваше життя буде таким солодким як ці сюрпризи.

У виконанні танцювальної групи композиція

“Моя квітуча Україна”

 

 

 

 
оценить статью
оценить статью
 • Currently 1.33/5
 
разделы блогов
Разделы
 
Другие статьи